Dovolená Sýrie


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Sýrie - navigace  
zájezdy Sýrie Hotely a ubytování Sýrie
Last minute Sýrie Informace Sýrie
Víza Sýrie Fotogalerie Sýrie
Mapy a průvodce Sýrie Recenze hotelů Sýrie
Diskuze Sýrie  Sýrie

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Historicky zajímavé

Damašek a okolíAleppo a okolíPalmyraBosra a okolíCrak des ChevaliersOblast kolem řeky Eufrat-->Hamá a okolíTartusLatakkia a okolí
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

vodní kola v Hamá vodní kola v HamáHamá je zajímavé a příjemné město ležící na řece Orontes v západní části Sýrie a vyplatí se zde strávit několik dní. Má bohatou historii, jejíž počátky sahají do období neolitu. Postupně se zde vystřídali např. Aramejci, Asyřané, Seleukovci, Řekové, Římané a samozřejmě Arabové. Rozkvět zaznamenalo město za vlády Ajúbovců. V roce 1982 byla Hamá dějištěm brutálního vojenského zásahu Assadovy vlády proti opoziční skupině Muslimské bratrstvo. Zásah, který trval tři týdny, si vyžádal mnoho obětí, měl mj. za následek devastaci města, zejména jeho historického jádra s malebnými uličkami. Na jeho místě nyní stojí moderní hotel Apamee Cham Palace.

Město je proslulé svými starými dřevěnými vodními koly (Noria) , jejichž průměr činí 20 metrů. Kola byla součástí zavlažovacího systému založeného za vlády Ajúbovců. Z původních 30 kol, kterými město disponovalo v době středověku se jich do současnosti dochovalo pouhých 17, pocházejících z dob vlády Mameluků a Osmanů. V dnešní době jsou dřevěná kola v provozu pouze v letních měsících, ve zbylém období je voda řeky Orontes odváděna do alternativních, moderních systémů.
ortodoxní kostel v Hamá ortodoxní kostel v HamáZe starého historického jádra bohužel zbyla pouze nepatrná část, zbytek byl zničen během výše zmíněného zásahu armády proti povstalcům. Nachází se na západním břehu řeky, severně od dvou hlavních dřevěných kol. Mezi nejzajímavější objekty můžeme považovat Muzeum Azem Palace, které je situováno v budově Beit Al-Azem, bývalé rezidenci guvernéra As´ad Pasha Al-Azem, který stál v čele města od roku 1742. Mimochodem podobnou budovu stejného jména najdeme v Damašku, kam se guvernér později přestěhoval. Jedná se o jednu z nejhezčích obytných budov v Sýrii z období Osmanské vlády. (Muzeum je otevřeno denně kromě úterý od 9:00 do 18:00 hod., v zimních měsících pouze do16:00 hod.)
Severně od muzea se nachází mešita An-Nuri postavená muslimským vojevůdcem Nurredinem ve 12. stol.
Pokud jde o Citadelu, ze které je krásný pohled na město, můžeme konstatovat, že se zachovalo pouze několik obtížně definovatelných fragmentů, neboť kameny z dochovaných částí byly v hojné míře použity ke stavbě domů. Dříve zde proběhl intenzívní archeologický výzkum, přičemž byly zjištěny důkazy osídlení tohoto místa od období neolitu. V současné době slouží prostor citadely jako rekreační lokalita.
Zhruba 400 metrů jihozápadním směrem od Citadely se nachází Velká mešita, která byla po totálním zničení během bojů v roce 1982 velmi zdařile rekonstruována. Byla založena v 8. stol. za vlády Ummayadské dynastie, přičemž inspirací při stavbě byla známá Ummayadská mešita v Damašku.
Místní trh (souq) se sice nedá svoji velikostí ani významem srovnávat se souqy v Damašku nebo Aleppu, avšak má všechny náležitosti – zastřešené uličky, ze kterých se line křik a směs vůní a zápachů. Je to skvělé místo pro ranní procházku.
Okolí Hamá
Z města Hamá lze podnikat zhruba půldenní výlety k okolním památkám nacházejícím se v údolí řeky Orontes. Mimoto lze město použít jako východisko pro výlet do vzdálenějšího Krak des Chevaliers.

Al – Ghab, úrodná nížina rozkládající asi 50 km severozápadně od města Hamá se mezi pohořím Ansariyya a Zawiyya. Za vlády Seleukovců se jednalo významnou úrodnou oblast, která zásobovala město Apameu. Po odchodu obyvatelstva z důvodu odklonu trasy obchodní cesty tato úrodná nížina zpustla. V nedávné době byla za účasti Světové banky opět zkultivována a zúrodněna za pomoci zavlažovacích kanálů. Z turistického hlediska je zajímavý pohled na nížinu jednak z ruin města Apamea (viz níže v této kapitole) nebo z vrcholu pohoří Ansariyya (k cestě na vrchol je nutné disponovat vlastním dopravním prostředkem, neboť dopravní ruch je zde téměř nulový).

Qala´at Burzei
Qala´at Burzei je zřícenina křižáckého hradu z 12. století, který byl v roce 1188 dobyt Salah ad-Dinem. Nejvíce zachovalou částí původně mohutného hradu je hodinová věž ve východní části. Zřícenina se nachází 4 km severně od odbočky do obce Slunfeh na silnici č. 56 vedoucí do města Jisr ash-Shughur. Nejsnadnější přístup je z Apamei.
Apamea - kámen s motivem Apamea - kámen s motivemApamea - kostel na východě Apamea - kostel na východěApamea
Apamea (arabsky Afámía) ležící severně od města Hamá, je jednou z nejvýznamnějších památek nacházejících se na území Sýrie. Jedná se o zbytky města založeného ve 3. století př.n.l. Seleukem I., generálem armády Alexandra Velikého. Jednalo se o významné obchodní středisko se silničním spojením na Lattakiyi a důležité přístavní město. Jméno Afamia získalo město po perské manželce vojevůdce Seleuka I..
Město mělo významnou pozici jak za vlády Římanů, tak i později, kdy se dostalo do sféry byzantského vlivu. V roce 540 n.l. a 612 n.l. město obsadili Peršané a po příchodu muslimů nastal jeho všeobecný úpadek. Přechodnou důležitost získala Apamea po příchodu Křižáků v roce 1106, avšak po čtyřech desetiletích padla zpět do rukou muslimů. V té době bylo město, postavené ze šedé žuly, zničeno následkem zemětřesení.
Zachována zůstala pouze citadela (za vlády Seleukovců a Římanů akropole) s malou vesnicí, která byla oblíbenou zastávkou poutníků do Mekky.
vytesaný kámen vytesaný kámenVesnice se nazývá Qala´at al-Mudiq. Objekt Apamea je přístupný v kteroukoliv denní dobu. Pozor: pokladny je sice možné obejít, avšak objekt je pravidelně obcházen hlídkou, která kontroluje vstupenky. Mezi zajímavé objekty, které lze doporučit k návštěvě patří rekonstruovaný osmanský serail pocházející z 18. století, který sloužil jako obchodní zastávka na trase z Konstantinopole do Mekky. Nyní je zde situováno muzeum mozaik objevených během archeologického průzkumu. (Muzeum je otevřeno denně kromě úterý od 8:00 hod. do 14:30 hod.)
Za shlédnutí stojí rovněž ruiny divadla pocházejícího ze 2. století n.l.. I když se jedná pouze o fragmenty, archeologové předpokládají, že se kdysi jednalo o největší divadlo v celé Římské říši, větší než známé divadlo v Bosře. Významnou částí ruin je hlavní ulice (cardo) o délce cca 2 km. Je lemovaná sloupy, které zde stávaly od 2. století n.l. a znovu byly vztyčeny po objevení archeology zhruba před padesáti lety.
Qala´at Sheisar
Při cestě z Hamá do Apamei lze navštívit také hrad Qala´at Sheisar, který se nachází v polovině cesty z Hamy do Suqellibiyyi. Hrad byl založen Fátimovci a sloužil rovněž jako základna proti útokům Křižáků. Ti se pokusili hrad několikrát dobýt, avšak neúspěšně. Hrad byl značně poškozen zemětřesením, které zničilo Apameu, později byl Mameluky zrestaurován. Dnes patří mezi nejzachovalejší části severní vstupní komplex a hlavní obranná věž.

Hrad Musyaf
Dalším místem, které je možné v rámci půldenního výletu z města Hamá navštívit, je hrad Musyaf, který se nachází 40 km západně od města. Leží na úpatí pohoří Ansariyya a tvořil nejvýchodnější výspu řetězce hradů vlastněných d roku 1140 muslimskou sektou Ismailů. I když se nejedná o významnou památku, návštěvníka upoutají neporušené impozantní hradby, za kterými se rýsují obrysy hor. Ke hradu se lze dostat minibusem nebo mikrobusem z města Hamá nebo také z města Homs. (Hrad je otevřen denně kromě úterý od 9:00 do 18:00 hod., v zimě do 16:00 hod.)
Hrad Qasr ibn Wardan
Severovýchodně od Hamá se nachází hrad Qasr ibn Wardan založený byzantským císařem Justiniánem v polovině 6. století jako součást obranného systému, do kterého patřily m.j. také pevnosti Halabiyya a Rasafa na řece Eufrat. Jedná se o kombinaci vojenské pevnosti, paláce a kostela, celkovým vzhledem připomíná spíše než obranný objekt veřejnou budovu. Celý objekt sestává z paláce a přilehlého kostela.

Deir Soleib
Deir Soleib je starobylé sídlo nacházející se 4 km jižně od silnice z města Hamá do Musyafu. Je obdobou tzv. mrtvých měst nacházející se v tomto regionu. Nalezneme zde poměrně dobře zachovalé zbytky byzantské baziliky s neporušenou apsidou a 2 km dále méně zachovalé ruiny kostela. Toto místo je dosažitelné mikrobusem z Hamy do Musyafu, je nutné se nechat vysadit na odbočce k lokalitě Deir Soleib. Od odbočky je nutné absolvovat asi hodinovou cestu pěšky.
Qala´at ash Shmemis
Qala´at ash Shmemis je zřícenina arabské pevnosti ze 13. století nacházející se 32 km jihovýchodně od Hamy na silnici do města Salamiyya. Spíše než prohlídka vlastní zříceniny upoutá návštěvníka pohled z dálky, neboť se nachází na kráteru bývalé sopky.

Salamiyya
Salamiyya – městečko nacházející se 3 km jihovýchodně od Qala´at ash-Shmemis má počátky v římské éře, později se stal centrem Ismailitů. Při prohlídce je možno shlédnout obranné zdi a ismailskou mešitu.

Chrám v Isryyi
Chrám v Isriyyi ze 3. stol. n.l. se jako jediný objekt dochoval z původního starobylého sídla Serianna, které bylo důležitým bodem v dopravní síti Římské říše. Chrám je velmi dobře zachovalý, chybí pouze střecha. Jako stavební materiál byl použit stejný kámen jako v Palmyře.


© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz