Dovolená Sýrie


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Sýrie - navigace  
zájezdy Sýrie Hotely a ubytování Sýrie
Last minute Sýrie Informace Sýrie
Víza Sýrie Fotogalerie Sýrie
Mapy a průvodce Sýrie Recenze hotelů Sýrie
Diskuze Sýrie  Sýrie

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Historicky zajímavé

Damašek a okolíAleppo a okolí-->PalmyraBosra a okolíCrak des ChevaliersOblast kolem řeky EufratHamá a okolíTartusLatakkia a okolí
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Tato oáza je situována uprostřed pouště – zhruba 160 km východně od řeky Orontes a 225 km západně od řeky Eufrat. Ruiny města pocházejícího z 2. století n.l. se rozkládají na ploše zhruba 50 ha. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nejvýznamnější turistickou atrakci Sýrie a jednu z nejznámějších světových historických památek, neměl by ji návštěvník Sýrie rozhodně vynechat. Probíhá zde kontinuální výzkum, který přináší stále nové objevy. S ohledem na polohu místa a poměrně časovou náročnost cesty do lokality se nevyplatí navštívit Palmyru v rámci jednodenního výletu (ať už z Damašku nebo z Hamy), a je třeba si vyhradit minimálně 1 den na samotnou prohlídku památky.Vedle ruin se hlavně západním směrem rozrůstá nové město, které má v současné době asi 40 000 obyvatel a kde turista nalezne ubytovací kapacity.
Sýrie - Palmyra - kámen Palmyra PalmyraMěsto Tadmour je v historických pramenech zmiňován již v 19. století př.n.l. a odedávna představoval významný bod na cestách obchodních karavan ze Středomoří do zemí Perského zálivu. Byl to také významný dopravní uzel Hedvábné stezky vedoucí z Číny a Indie do Evropy. Město profitovalo z vysokých poplatků, které platily projíždějící karavany.
Název Palmyra získalo město poté, co se stalo součástí Římské říše (1. a 2. stol. n.l.), kde hrálo důležitou roli jako základna na rozhraní mezi Římskou a Parthskou říší. Postupně, tak jak rostla její důležitost, získával Palmyra stále více výhod až se nakonec v roce 212 n.l. stala římskou kolonií, což pro místní obyvatele znamenalo získání stejných práv jako měli Římané a zrušení povinnosti platit impériu daň. V tomto období došlo k nebývalému rozkvětu a růstu města a postupně došlo k jeho relativními osamostatnění od Římské říše a ke vzniku království pod vládou Odenatha, který měl plnou důvěru a podporu Římanů.. Po jeho zavraždění v roce 267 nastal úpadek města. Ten se částečně podařil ovrátit Odenathově ženě Zenobii (dokonce se jí na jistou dobu podařilo získat vládu nad Sýrií, Palestinou a částí Egypta), avšak jelikož neměla podporu Římanů, došlo brzy k jejímu pádu (271 n.l.) a tím definitivně skončilo období prosperity Palmyry. Po zničení města v roce 273 n.l. Aurelianem byla opevněna a její funkce byla omezena na vojenskou základnu, jednu z mnoha na východní hranici impéria. Její význam pak permanentně klesal, také s ohledem na pokles intenzity karavanního provozu. Od roku 634 bylo město v rukou muslimů a změnilo se na malou vesnici přežívající vedle rozsáhlých ruin (následku ničivého zemětřesení v roce 1089) kdysi slavného města. Na počátku 20. století začaly v Palmyře, tehdy pod vedením německých odborníků, první archeologické průzkumné práce, které pokračují dodnes.
Pokud má někdo omezený rozpočet, měl by určitě navštívit alespoň Belův chrám a muzeum na okraji nového města.
Belův chrám představuje nejzachovalejší objekt a nejvýznamnější objekt v areálu. Bell byl nejvýznamnějším bohem uctívaným v Palmyře - jeho úloha a postavení je srovnávána s římským bohem Jupiterem. Objekt sestává z nádvoří obehnaného zdí, uprostřed stojí vlastní chrám. (Chrám je otevřen denně od 8:00 do 13:00 hod. a od 16:00 do 18:00 hod., v zimě od 8:00 do 16:00 hod.)
Velká kolonáda - dlouhá ulice lemovaná sloupy - spojuje v severozápadním směru Belův chrám, monumentální oblouk a pohřební chrám. Tvořila hlavní komunikaci města a i dnes představuje centrální část lokality. Část ulice mezi Belovým chrámem a monumentálním obloukem byly úplně zničena, její existenci dávají tušit jen zbytky sloupů. Ulice nikdy nebyla vydlážděna aby jí mohli procházet velbloudi. Nejlépe zrestaurovaná je část mezi monumentálním obloukem a tetrapylonem (4 skupiny sloupů), který je situován zhruba v 1/3 celkové délky ulice směrem od oblouku.

divadlo divadloChrám Nebo se nachází vedle monumentálního oblouku. Pochází z 1. století př.n.l. a byl zasvěcen Nabovi, palmyrskému bohu osudu. Zachovalo se pouze chrámové podium, zbytky zdi a několik sloupů.
Diokleciánovy lázně, které nebyly nikdy dobudovány, se nachází o něco dále po pravé straně ve směru chůze od monumentálního oblouku. Zachovaly se zde čtyři vysoké sloupy, které měly nést vstupní bránu.
Na levé straně ulice těsně před tetrapylonem se nachází divadlo. Bylo odkryto a ve značné míře rekonstruováno v padesátých letech minulého století. Jména uvedená na spodní straně mnoha sloupů patří sochám, které zde dříve stávaly. Pravděpodobně se jednalo o sochy významných osobností veřejného života – vládců, úředníků, vůdců karavan, apod.
Během každoročního festivalu probíhajícího v Palmyře slouží divadlo jako dějiště četných představení a vystoupení uměleckých skupin.
Tetrapylon TetrapylonAgora (obdoba římského fóra) se nachází nalevo od tetrapylonu.. Byla využívána k veřejným diskusím a rovněž sloužila jako tržiště. Nádvoří bylo obehnáno po stranách čtyřmi sloupořadími. Na sloupech na severní straně byly umístěny sochy římských a palmyrských panovníků, na východních sloupech sochy senátorů, na západních sochy vojenských představitelů a konečně na sloupech na jižní straně byly umístěny sochy významných obchodníků a vůdců karavan. Žádná ze soch se nedochovala a ze sloupů zbyla pouze 1 m vysoká torza.
Tetrapylon se nachází zhruba v jedné třetině kolonády. Pouze jediný z těchto sloupů je původní, zhotovený ze žuly (pravděpodobně dovezené z Asuánu). U ostatních sloupů se jedná o nepříliš zdařilé repliky vyrobené z obarveného betonu. Tetrapylon představoval významný orientační bod města a křižovatku. Severozápadním směrem odtud pokračovala hlavní ulice, zatímco menší, sloupy lemovaná ulice odtud vedla jihozápadně k Agoře a na druhou stranu, severovýchodně k Bel-Shaminovu chrámu postavenému v roce 17 n.l. a zasvěcenému fénickému bohu bouří a dešťů přinášejících vláhu a úrodu. Chrám je v současné době nepřístupný.
Pohřební chrám se nachází na konci kolonády, zhruba 500 metrů za tetrapylonem. Pochází ze 3. století a upoutá pozornost návštěvníka monumentálním sloupovím sestávajícím ze šesti sloupů, které jsou původní. Zdi jsou však rekonstruované.
Diokleciánův tábor se nachází jihozápadně od pohřebního chrámu a byl vybudován po zničení města císařem Aureliánem nejspíše na místě bývalého Zenobiina paláce. Tábor ležel nedaleko od Damašské brány, kterou pravděpodobně procházela cesta spojující Emesu (Homs) s Eufratem.
Pohřební věže se nacházejí ve velkém množství nedaleko ruin města v oblasti zvané Údolí hrobů. Jedná se o vysoké věžové stavby čtvercového půdorysu, ve kterých byly do zvláštních nik ukládány rakve s mrtvými. V každé nice byl umístěn kamenný panel s portrétem mrtvého. Mnoho z těchto portrétů je nyní umístěno v Národním muzeu v Damašku.
Nejzachovalejší z těchto hrobek je věž Elahbel, stojící zhruba 500 m od skupiny Yemliko (nejvýzamnější skupina pohřebních věží). Byla postavena v roce 103 n.l., má 4 poschodí a pojme až 300 sarkofágů. Existuje zde možnost vyjít nahoru a prohlédnout si pohřební komory v horním poschodí a vrchol věže. V případě zájmu o návštěvu věže Elahbel je nutné kontaktovat průvodce v muzeu ve městě, který několikrát denně provádí prohlídky věže. Bez zajištění převozu k a od věže nebude pravděpodobně průvodce ochoten prohlídku realizovat.
hypogenum Tří bratří hypogenum Tří bratříNavštívit je rovněž možné hypogeum Tří bratří. Hypogeum jsou pro změnu podzemní hroby budované v Palmyře a toto je, z asi 50 dochovalých hypogeí v Palmyře, nejzachovalejší. Hrob obsahuje velmi pěkné fresky včetně oválných portrétů tří bratří.
Nacházejí se zde rovněž sarkofágy vyzdobené ležícími figurami. Tyto figury jsou bez hlavy. K oddělení hlav došlo pravděpodobně z náboženských důvodů v době po příchodu islámu. Vstup do hypogea je možný pouze s průvodcem, kterého je nutné kontaktovat v muzeu ve městě. Kromě toho je možné shlédnout velmi známé hypogeum Yarhai umístěné v Národním muzeu v Damašku. Toto hypogeum se dříve nacházelo v těsné blízkosti Elahbelovy věže.
Arabský hrad Arabský hradQala´at ibn Maan - arabský hrad
Arabský hrad –Qala´at ibn Maan stojí na kopci západně od ruin města. Pochází ze 17. století a byl postaven Fakr ad-Dinem. Najvětší zážitek poskytne návštěva hradu v odpoledních hodinách, neboť v té době lze velmi dobře pozorovat západ slunce. Z hradu je rovněž velmi pěkný pohled na celou Palmyru včetně nového města. Na hrad je možné se nechat zavést místními obyvateli, nebo je možno využít služeb řidiče čekajícího v blízkosti muzea na okraji města (cca 200 SYP). Vstup na hrad je 200 SYP, otevřeno je od 9:00 hod. do soumraku.

Ačkoliv Národní muzeum v Damašku je z hlediska kvality výkladu mnohem zajímavější, nabízí muzeum v Palmyře několik zajímavostí. V druhé místnosti je to velkoměřítkový model Belova chrámu, na základě kterého je možno si představit původní podobu objektu. Druhá místnost je věnována tématice obchodu a jeho nebývalého významu, který měl v této oblasti. V dalších místnostech je možné např. vidět různé mozaikové výzdoby s antickými výjevy nebo portréty či busty zemřelých, které pocházejí z nedalekých pohřebních věží.
Vedle Belova chrámu se nachází muzeum kultury. Prostřednictvím modelovaných scén z arabského života (prostřednictvím figur) je zde možno se seznámit s běžným životem místních obyvatel.

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz