Dovolená Sýrie


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Sýrie - navigace  
zájezdy Sýrie Hotely a ubytování Sýrie
Last minute Sýrie Informace Sýrie
Víza Sýrie Fotogalerie Sýrie
Mapy a průvodce Sýrie Recenze hotelů Sýrie
Diskuze Sýrie  Sýrie

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Historicky zajímavé

Damašek a okolí-->Aleppo a okolíPalmyraBosra a okolíCrak des ChevaliersOblast kolem řeky EufratHamá a okolíTartusLatakkia a okolí
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Sýrie - Aleppo Na základě historických pramenů lze odvodit, že Aleppo bylo centrem mocného státu již v 18. století př.n.l.. a patří tak k nejstarším nepřetržitě osídleným městům na světě (cca 8000 let). Jeho významná role města v regionu skončila až s invazí Chetitů v 17. a 16. století př.n.l., kdy město upadlo v zapomnění. O mnoho let později se pod jménem Beroia za vlády Seleukovců stalo důležitým bodem na obchodní spojnici mezi Středomořím a Asií. Postupně bylo v průběhu historie Aleppo napadeno, obsazeno a někdy i zničeno mnoha dobyvateli a národy – postupně se zde vystřídali mj.. Peršané, Křižáci, Mongolové a konečně osmanští Turci (1517). Po jejich nástupu město zaznamenalo nebývalý rozvoj, který byl přerušen ničivým zemětřesením (jedním z mnoha, které Aleppo za dobu jeho existence postihly) v roce 1822. Od 16. století ve městě působili evropští kupci, ponejvíce z Anglie, Francie a Benátek, což přispělo rovněž k hospodářskému rozvoji města. Příliv levného zboží z Evropy a stále častější využívání alternativních obchodních cest vedly však k postupnému zániku zdejších obchodních aktivit a výroby. V současné době jsou hlavním zdejším průmyslovým odvětvím zejména výroba hedvábných vláken a potisk bavlny. Oblast kolem Aleppa je dále známa svou vlnou, sušeným ovocem, zejména pak pistáciovými ořechy. Na trzích v Aleppu lze dále zakoupit známé ručně vyráběné mýdlo, sestávající se z unikátní směsi olejů z oliv a bobkového listu.
Národní muzeum Národní muzeumPokud jde o oblast nového města, za pozornost určitě stojí návštěva Národního muzea, které je situováno přesně ve středu města. Většina exponátů má anglické popisky. Jednotlivé expozice jsou seřazeny chronologicky proti směru hodinových ručiček ve směru od vstupní haly. Patří mezi ně např. expozice (představovaná často exponáty získanými z vykopávek) těchto oblastí a měst nacházejících se v Sýrii: Tell Brak, Mari, Hamá, Ugarit, Tell Halaf, Tell Arslan Tash, Tell Ahmar, expozice s názvem „Různé“, představují vývoj prací na vykopávkách. V horním patře je umístěna galerie moderního umění. V muzeu se nachází rovněž Mozaikový sál, do kterého je přístup ze zahrady.
Velmi příjemné prostředí nabízí velký veřejný park situovaný severozápadně od hotelové čtvrti. Z architektonického hlediska je zajímavá rovněž čtvrť Al-Aziziah, situovaná kolem severního okraje parku, která byla založena v 19. století a ve které žije majetnější část obyvatel města, povětšinou křesťanů. Některé domy zde jsou velmi malebné a stojí zato je vidět.
Staré město je obehnáno hradbami a je poměrně rozsáhlé, návštěvu se proto vyplatí rozdělit do několika dnů.
mešita mešitaI když zdejší souq (trh) nepatří mezi nejrozsáhlejší, patří rozhodně k těm nejhezčím a nejzajímavějším na Blízkém Východě. Část trhu pochází již ze 13. století, avšak jeho větší část byla vybudována za Osmanské éry. Na procházku souqem je nejlepší si rezervovat celý den, zejména pokud návštěvník neodolá četným pozváním majitelů obchůdků k vypití šálku čaje. Tak jako např. na souqu v Damašku zde lze nalézt obchody různého zaměření, většinou seskupených podle druhu do celých uliček či bloků.
Při severním okraji souqu se nachází Velká mešita - Al-Jamaa al-Kebir, která byla vybudována podle vzoru velké Ummayadské mešity v Damašku jen o 10 let později chalifou Suleimanem (715-717), bratrem zakladatele damašské mešity – chalify al-Walida. Z původní stavby se nic nedochovalo, neboť byla v průběhu historie zničena a poté obnovena. V roce 1169 lehla mešita popelem a byla znovu postavena Nurredinem. Zachován zůstal původní volně stojící minaret, který pochází z roku 1090. Je 47 m vysoký, má celkem 5 úrovní a na vrcholu je zakončen dřevěnou galerií pro muezzina. Objekt mešity je možno navštívit s tím, že „nemuslimové“ vstupují pouze západní bránou. Poplatek za vstup není vyžadován avšak jako v každé mešitě, je nezbytné se vyzout. Přístup do minaretu bohužel není umožněn.
Citadela CitadelaNaproti západnímu vstupu do mešity, v místě, kde dříve stávala katedrála sv. Heleny, zničená muslimy v roce 1124 jako odpověď na křižácký útlak, se nachází Madrassa Halawiyya – teologická kolej postavená v roce 1245. Modlitebna bývá často uzamčena, avšak při troše snahy lze sehnat kustoda k poskytnutí výkladu.
Citadela se tyčí na kopci u východního okraje souqu a tvoří dominantu města. Ačkoliv by se tak na první pohled mohlo zdát není vyvýšenina, na které Citadela stojí lidským výtvorem, ale jedná se o přírodní útvar. První opevnění zde vzniklo za vlády Seleukovců v letech 364 – 333 př.n.l., avšak současné stavby pochází z mnohem pozdější doby. Citadela sloužila jako základna muslimů během křižáckých výprav. V této době, v průběhu 12.století, byl také vykopán vodní příkop 20 m hluboký a 30 m široký. Spodní dvě třetiny kopce byly obloženy kamenem. Během vlády Mameluků v letech 1250 – 1571 bylo provedeno mnoho obnov a zpevnění a současnou podobu Citadela získala právě v této době.
Citadela CitadelaVstup do Citadely se nachází za mostem klenoucím se na jižní straně přes, v současné době prázdný, vodní příkop. Na pravé straně mostu se nachází bastion ze 14. století, který sloužil k jeho obraně. Do Citadely se vchází skrze obrannou věž. Uvnitř Citadely se nachází královský palác z roku 1230, vážně poškozený o třicet let později Mongoly, dále zde najdeme malou Abrahámovu mešitu z 12. století, mimochodem jedno z údajných legendárních míst, kde je uložena hlava sv. Jana Křtitele. V severní části se nachází tzv. velká mešita. V této části se také nachází kavárna, ze které je asi nejlepší pohled na střechy okolních domů města. V replice románského amfiteátru ve východní části se občas konají operní představení a koncerty.

Jižním směrem od citadely se nachází část města s množstvím mešit, madras (škol islámského práva), serailů (bývalá útočiště pro karavany, v nichž byly soustředěny ubytovací prostory, sklady a obchody) a mauzoleí, které jsou propleteny úzkým a křivolakými uličkami. Proti vstupu do citadely se nachází Madrassa as-Sultaniyya z roku 1223, pozornost připoutají zejména krásná ornamentální výzdoba mihrábu (výklenek ve stěně, který označuje směr Mekky) v modlitebním sálu. Na druhé straně ulice se nachází mešita Al-Khosrowiyya z roku 1537, nyní využívaná jako chlapecká škola. Jedná se o jednu z prvotin tureckého architekta Sinana. Pár bloků východním směrem se nachází mešita Al-Atrush z počátku 15. století. Tato mešita je ukázkou mamelucké tradice spojení mešity a mauzolea. Asi 100 m jižním směrem narazí návštěvník na kamenictví, odkud pocházejí náhrobní kameny použité na hřbitově za jižními bránami zhruba 1 km odtud. Na tomto hřbitově se mimochodem nachází Madrassa Faradis, která představuje pravý skvost Aleppské islámské architektury. Pokud se návštěvník vydá od kamenictví dále ke křižovatce a z ní po obloukové ulici Sharia al-Mader, dojde k Bab al-Qinneshrin – velké bráně, jedné z nejlépe opevněných.
Sýrie - Aleppo - staré město (old city) Další cesta odtud severním směrem zavede turistu opět do srdce souqu, cestou může ještě zhlédnout Bimaristan Arghan. O vstup je nutné požádat správce budovy. Návštěvník se ocitne na velkém nádvoří obklopeném zelení. Jedná se o klidné místo, které bývá příležitostně Ministerstvem kultury využíváno pro pořádání koncertů a hudebních recitálů. Z nádvoří vede chodba do dalších pasáží, přičemž jedna je zakončena osmiúhelným nádvořím s 11 malými celami, ve kterých bývali drženi duševně choří pacienti.
Za zhlédnutí stojí také čtvrť Al-Jdeida – jedna z nejmalebnějších čtvrtí Aleppa. Nachází se zde mnoho budov pocházejících z doby vlády Mameluků nebo z ranného období vlády Osmanů. Tato část je poněkud mladší než staré město, odtud název Al-Jdeida – „Nová“. Al-Jdeida vznikla jako čtvrť pro úspěšné obchodníky, zejména maronitské a arménské křesťany. Ti vzhledem ke svému bohatství plynoucího z rozvíjejícího se obchodu mezi Západem a Východem, nešetřili při stavbě svých domů a tak zde najdeme opravdu ty nejlepší příklady místní arabské architektury na Blízkém východě.
Okolí Aleppa
Qala´at Samaan - bazilika sv. Simona Qala´at Samaan - bazilika sv. SimonaQala´at Samaan
Qala´at Samaan je zřícenina baziliky zasvěcené jednomu z křesťanů žijícímu na území Sýrie – Šimonovi, narozeném v roce 392 n.l. a obětavšímu život klášteru. Ten podle pověsti žil na vysokém sloupu, aby se ho nemohli dotýkat četní poutníci, kteří vážili dlouhou cestu ve snaze spatřit ho. Odtud k poutníkům promlouval. Po jeho smrti byl kolem sloupu postaven kostel s osmiúhlým půdorysem, jehož zbytky tvoří dnešní zříceninu baziliky. Po příchodu Muslimů do Sýrie byl kostel opevněn, proto název Qala´at Samman (Šimonova pevnost). Výlet z Aleppa sem je možné zvládnout během půl dne.
Pod kopcem na jehož vrcholu se nachází Qala´at Samaan leží Deir Samaan, ruiny původní vesnice, která se postupně na počátku 5. stol. stala významným útočištěm pro poutníky a kde vyrostly tři kláštery, kostely a příbytky pro poutníky. Ruiny je možné navštívit po prohlídce pevnosti Qala´at Samaan, stačí sestoupit dolů z kopce.
(Pro dopravu do Qala´at Samaan je nejlepší použít minibus do vesnice Daret Azze. Odtud je do Qala´at Samaan ještě 6 km a je možné se domluvit s řidičem minibusu o další dopravě nebo použít služeb taxi.)
Qala´at Saman Qala´at SamanQatura
Při cestě do Qala´at Samaan je možné se zastavit v Qatuře. Jedná se o lokalitu s ruinami hrobů z římského období vytesaných do skály. Lze na nich zaznamenat latinské a řecké nápisy. Lokalita se nachází asi 2 km od vesnice Daret Azze.

Ain Dara
18 km severně od Qala´at Samaan se nachází ruiny chetitského chrámu pocházejícího zhruba z období 1000 př. n.l.. Chrám byl zasvěcen bohyni Ištar. Nyní se na jeho místě nachází akropolis. Lokalita se nazývá Ain Dara a nachází se na silnici vedoucí z Qala´at Samaan do města Nahr Afreen. Značný archeologický význam mají sochy zde objevené během výkopových prací – jako např. socha lva, kterou je zde možno vidět. Lokalita je přístupná za poplatek. (Nejvhodnější způsob dopravy je mikrobusem do města Nahr Afreen a odtud jiným do Ain Dara.)
Qalb Lozech Qalb LozechCyrrhus
Cyrrhus jsou pozůstatky provinčního města ze 3.století, které hrálo důležitou vojenskou úlohu v Římské říši. Mezi dochované objekty, nebo spíše jejich pozůstatky patří amfiteátr, hradby města, ulice se sloupy a bazilika. Z objektu se nabízí poutavý pohled na hory na tureckém území. Lokalita se nachází 28 km od města Azaz.

Qalb Lozech
Qalb Lozech je velmi dobře zachovalý byzantský kostel pocházející zhruba ze druhé poloviny 4. století n.l., který pravděpodobně sloužil jako zastávka poutníků putujících za sv. Šimonem. Zvlášť zachovalý je vstup do kostela.

Tell Mardikh – Ebla
60 km jižně od Aleppa se nacházejí zbytky starověkého města Ebla (Tell Mardikh), které patřilo na konci 3. tisíciletí př.n.l. k nejmocnějším městským státům na území Sýrie – kontrolovalo celou severozápadní část dnešní Sýrie. Město bylo v roce 1600 př.n.l. zničeno Chetity. Přínos Ebly dnešním generacím spočívá m.j. ve skutečnosti, že zde archeologové objevili na 15 000 břidlicových destiček popsaných Sumerským dialektem a poskytujících množství cenných informací týkajících se tehdejšího života. V místním muzeu je expozice věnována historii výkopových prací archeologů.


Mrtvá města
Nejzajímavějšími turistickými atrakcemi v oblasti kolem Aleppa jsou tzv. mrtvá města. Jedná se o celkem asi 600 opuštěných sídel pocházejících z doby, kdy oblast byla součástí Byzantské říše a nacházejících se v pásu mezi dálnicí z Hamá do Aleppa a řekou Orontes. Důvodem opuštění těchto sídel v dávných dobách byla nejspíš změna trasy obchodních cest, která přiměla obyvatele k přesídlení. Jedním z důvodů, které vedou vědce k této hypotéze je skutečnost, že objekty těchto sídel jsou neporušené, nenesou známky žádného útoku či bojů. Při procházení těmito sídly dýchá na návštěvníka zvláštní tajuplná atmosféra, kdy si připadá jako ve městě duchů.
Mezi nejznámější mrtvá města patří Jerada a Ruweiha, Serjilla a Al-Bara. Nejpůsobivější a nejzajímavějším mrtvým městem je Serjilla, ve které se nachází mnoho nedostavěných budov v zachovalém stavu. Kuriozitou jsou křesťanské lázně nacházející se v centru. Al-Bara byla v minulosti (4. stol.) centrem výroby vína a olivového oleje a významnou úlohu si na rozdíl od okolních měst uchovala i po odklonění obchodní cesty v 7. stol. V Jeradě je možno zhlédnout vykopávky byzantské katedrály pocházející z 5. stol., hodinovou věž a domy vznešené vrstvy obyvatel. V Ruweize zaujme Bissosův kostel ze 6.stol. V sousedním mauzoleu je uloženo tělo Bissose, pravděpodobně se jednalo o biskupa. V ruinách města žije pár rodin.

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz