Dovolená Slovinsko


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Slovinsko - navigace  
zájezdy Slovinsko Hotely a ubytování Slovinsko
Last minute Slovinsko Informace Slovinsko
Víza Slovinsko Fotogalerie Slovinsko
Mapy a průvodce Slovinsko Recenze hotelů Slovinsko
Diskuze Slovinsko  Slovinsko

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Pobytově zajímavé

Provincie NotranjskaProvincie Gorenjska-->Provincie DolenjskaProvincie Bela KrajinaProvincie ŠtajerskaProvincie KoroškaProvincie PrekmurjeProvincie Primorska
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Okouzlující oblast plná skal, vinic a lesů. Protéká tudy řeka Krka, která se na jihovýchodě vlévá do Chorvatska. Bílé kostely na vrcholcích kopců, které jsou k vidění opravdu všude, chránily lidi před tureckými nájezdy a dalšími invazemi. Hrady podél Krky jsou jedny z nejlépe udržovaných v zemi. Mnoho lidí říká, že nejčistší část Slovinska je v Dolenjske – okolo vesnice Rašica a jižně od města Krka.
Dolenjska je cyklistické centrum Slovinska. Přes tuto oblast vedou evropské turistické stezky (E6 a E7). Na Krce můžete provozovat kayaking a kanoing. Provincie je známa také svými termálními lázněmi.
Dolenjska byla osídlena velmi brzy. Je dobře známa svými Hallstattskými ruinami a hrobkami, zvláště poblíž Stične, Šmarjeta a Noveho Mesta. Římané ji nakonec učinili částí provincie Horní Panonie. A postavili cesty spojující Emonu (Ljubljana) s menšími osadami v Trebnje, Stične a Drnovu. Ve středověku obývali lidé z Dolenjske místa okolo hradů a řek. Kláštery stojí u Stične, Kostanjevice na Krky a poblíž Šentjernej. V 19. století zde byla vystavena železnice, která spojovala Nove Mesto s Ljubljanou.

Ribnica RibnicaRibnica
Městečko (3300 obyvatel) bylo ve středověku významným feudálním centrem, které náleželo hrabatům z Celje a posléze Habsburkům. Dříve bylo důležitým střediskem christianizace Slovinska. Proslavilo se především výrobky ze dřeva.
Mohutná zeď je jediným pozůstatkem hradu Ribnica, první zmínky o něm byly zaznamenány roku 1263. Na hradu vládli Ortenburgové i Celjští. Habsburkové ho dávali jako zástavu různým rodům (např. Lambergům a Gallům). Roku 1619 jej císař Ferdinand II. prodal baronu Janezu Jakobovi Khislovi. Během II. světové války byl bombardován, následně zapálen. Hradní jádro tvořily dva paláce obehnané vodním příkopem. V obnovené části sídlí etnografické muzeum.
Hlavní ulicí města je Skrabčev trg na kterém stojí kostel sv. Štěpána z 19. století s výzdobou Jože Plečnika. Naproti kostelu (čp. 26) se nachází dům Štekličova hiša, kde po dva roky (1810 – 1812) působil jako učitel básník France Prešeren. Dále můžete navštívit galerii, kterou ve svých útrobách zřídilo Kulturní centrum.
V okolí města jsou dobré stezky pro pěší turistiku (Stena, 963 m) cestou budete míjet jeskyně France a kostel sv. Anny.

Nova Štifta
6 km západně od Ribnice se nachází vesnice Nova Štifja ve které (na úpatí Velike Gory) stojí kostel Předsevzetí. Jeho výstavba byla dokončena během roku 1671, má velmi neobvyklý tvar. Obě chrámové lodi i fara mají tvar osmiúhelníku. V podloubí byly ubytováváni při výjimečných situacích poutníci. Uvnitř jsou 3 zlaté oltáře a kazatelna, vyřezávaná Jurijem Skarnosem.
Na dvoře stojí lípa, vysazená v polovině 17. století.

Stična
Obec s 1150 obyvateli leží se Stičenské kotlině, založena byla kolem kláštera.

Klášter Stična
Klášter nechal roku 1136 postavit akvilejský patriarcha, který mu také přisoudil různá privilegia a se svými následovníky financoval jeho dostavbu. Postupem času se z kláštera stalo hospodářské a kulturní centrum kraje. Jeho současná podoba je ve stylu renesančního církevního stavitelství. Roku 1784 klášter zrušil Josef II., mniši se sem mohli vrátit až v roce 1898.
Stavba je úžasnou kombinací mnoha stylů – románského, gotického, renesančního a barokního. Vstup je z východní strany přes malý potok Stiški. Vstoupíte na obrovské nádvoří, kde na severní straně stojí Staré biskupství, renesanční budova postavená kolem roku 1600. Biskupství se stalo správní budovou opatství, ve které je sbírka starožitných hodin, obrazů, nábytku i farmářského nářadí. Nalezeny zde byli latinsky a německy psané modlitební knihy a lékařské texty.
Jedna z místností je věnována úspěchům misionáře Fredericka Baragi (1797 – 1868), který se narodil v Trebnje (jihovýchodně od Stičny). Baraga učil Indiány v Michiganu a roku 1843 vydal první mluvnici v jejich jazyce.
Jestliže již chcete vaši prohlídku skončit, můžete vyjít ven Horní věží, která je vzdálena jen pár kroků východně od Starého biskupství.
Západně od opatského kostela stojí křížová klenba, která je postavena v románském a gotickém stylu. Byla celá ze dřeva, jen sloupy byly z kamene. Sloužila mnichům k modlení. Severně od klenby se nachází refektář s růžovým stropem z 18. století a knihovna, která je ovšem ve velmi zbídačeném stavu.
Západně od refektáře naleznete Neffovo opatství, postavené v polovině 16. století opatem Volbenkem Neffem. Klenba ve vestibulu je pomalována ptáky, bobulemi a květy.
Nejstarší část – románský kostel – z roku 1156 byl v 17. století barokně přestavěn.
Poslední budovou kláštera je opatská kaple, postavená v 18. století.
Otevírací doba: 8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 (út – so), neděle a svátky: 14:00 – 16:00 hod

Hrad Bogenšperk
Nad obcí Dvor byl koncem 15. století vystavěn hrad, sídlo Boltežara Wagena. Dokončeno bylo pravděpodobně až za jeho syna Erazima po zemětřesení roku 1511.
První zmínky o hradu jsou v listině z roku 1533.
Po dobu dvaceti let (1672 – 1692) na něm sídlil Janez Vajkard Valvasor, který zde napsat několik historicko-topografických děl. Mezi nejznámější z nich patří Slovo vojvodine Kranjske.
Od roku 1853 se stal majetkem knížat Windischgratzových a patřil jim až do 2. světové války. Za války v hradu sídlila velká německá posádka. V částečně obnoveném objektu bydleli až do roku 1964 jezuité, ti také hrad zachránili před devastací.
Nyní je v hradě zrekonstruovaná stará tiskárna, obřadní síň (bývalá Valvasorova knihovna), muzeální sbírky a restaurace.

Údolí řeky Krka
Řeka Krka pramení jihozápadně od Stičny, blízko vesnice Trebnja Gorica. Teče dále jihovýchodním směrem a na východě (u Brežice) se spojuje s řekou Sávou. Se svými 94 km je Dolenjskou nejdelší a nejdůležitější řekou a také jednou z nejčistších řek na Slovinsku. Pokud budete cestovat napříč Dolenjskou snažte se cestovat kolem této řeky. Je zde překrásná krajina.

Muljava
Překrásná vesnička (706 obyvatel) ležící 5 km jižně od Ivančny Gorice. Muljava je známa díky spisovateli Josipu Jurčičovi (1841 – 1881), který se zde narodil a také kvůli malému gotickému kostelu s freskami z 15. století. Obě dvě budovy stojí na hlavní ulici a do obou je umožněn přistup veřejnosti.

Jeskyně Krka
Dva kilometry na západ od Trebnje Gorice se nacházejí jeskyně Krka. Jsou zajímavé mnoha stalaktity. Od stánku „Pri Izviru“ vás průvodce odvede ke vstupu do jeskyně, kde se nachází i jezero. Hluboké je 17 m, ale v zimě hladina může dosáhnout až ke stropu. Jeskyně Krka je otevřena od 9:00 do 19:00 hod, denně od března do října. Teplota zde dosahuje 9,6° C.

Žužumberk
Nad řekou Krkou se tyči zřícenina hradu Žužumberk. První zmínky o něm byly zaznamenány roku 1295, ale postaven byl již v polovině 13. století pány ze Seisenbergu. Od roku 1374 byl ve vlastnictví Habsburků, kteří do dávali do zástavy různým rodům. Roku 1469 ho dostali do zástavy Auerspergové, kteří jej nakonec od císaře Ferdinanda I. koupili. Dnešní podoba hradu pochází z doby po jeho vyhoření v 16. století. Roku 1945 byl v bojích s Němci zapálen, středověké jádro bylo úplně zničeno, zachránit se podařilo jen renesanční opevnění s věžemi.
V obci pod hradem, která nese stejné jméno, stojí kostel sv. Moherja a Fortunata.

- Novo Mesto
Město s 25 000 obyvatel se stalo správním, hospodářským a kulturním střediskem kraje. Staré městské jádro leží při ohybu řeky Krky.
Místo bylo osídleno již v době bronzové, za Keltů i Římanů. V době velkého stěhování národů se zde usadili Germáni. Ve středověku se stalo tržní osadou. Roku 1365 mu byla udělena městská práva arcivévodou Rudolfem IV. Habsburským. Ve 14. století bylo vystavěno opevnění, které město uchránilo před nájezdy Turků. V století 15. do města zavítali františkáni, kteří zde postavili kostel a klášter. Mezi 18. a 19. stoletím se rozrostlo i na druhý břeh řeky Krky.
Významnou památkou je kostel sv. Mikuláše (Kapiteljska ulica) z 15. století. Tintoretto (1518 – 1594) do něj namalovat oltářní obraz, v interiéru je i několik děl Metzingerových. Asi jen 100 m od kostel stojí budova muzea (Dolenske muzeum, Muzejska ulica 7) s etnografickými a historickými sbírkami a s galerií. K muzeu patří dům Bižidara Jakece (slovinský malíř, 1899 – 1989).
Centrem města je bývalé tržiště (nyní Glavni trg) s novorenesanční radnicí (čp. 6), starou Bergmanovou lékárnou a památníkem spisovatele Janeze Trdina a básníka Dragotina Ketteje. Ve Frančiškanske ulici stojí již zmiňovaný kostel sv. Leonarda z roku 1472 a františkánský klášter. Poslední známou budovou je gymnázium, které roku 1746 založila Marie Terezie. Na druhé straně (na jihu) řeky Krky je jediná historická památka – hrad Grm.


Otočec OtočecHrad Otočec
Hrad Otočec stojí na malém ostrůvku uprostřed řeky Krky, 7 km severovýchodně od Noveho Mesta. Je jednou z nejkrásnějších slovinských pevností. Naneštěstí byl hrad předělán na velmi luxusní hotel a restauraci. Hrad je postaven v pozdní gotice a renesanci, skládá se zde dvou křídel.
Původně hrad stál na jižním břehu řeky Krky, ale během útoků Mongolů v polovině 13. století byl prokopán kanál, a tak vznikl umělý ostrov. V roce 1560 stavbu koupil Ivan Lenkovič.
Okolí Otočce je vstupní branou k dolnímu toku řeky Krky a regionu Posavje.

Kolem Otočce se můžete vydat na několik příjemných procházek. Tou první jsou vinice u vesničky Trška Gora, které se nachází v nadmořské výšce 428 metrů nad mořem, Ve vesničce stojí kostel sv. Marie. Je odtud překrásný výhled na kopce Gorjanci, Kočevski Rog a údolí řeky Krky. Pod kostelem se nachází 100 let starý vinný sklep.
V Gorjanských kopcích se tyčí (828) chata v nadmořské výšce 828 metrů nad mořem, kam si můžete udělat pěší túru. Je vzdálena asi 13 km jihovýchodně od Otočce.
Nejvyšším vrcholem Gorjanských kopců ale je Trdinov Vrh, který se tyčí do výšky 1178 metrů. Nachází se v hustě zalesněné oblasti, která je známa velkým výskytem hub.
Posledním významnějším místem kolem Otočce jsou Velike Brusnice (5 km na jihovýchod), známé díky letnímu třešňovému festivalu.


Šmarješke Toplice
Lázeňské městečko (1860 obyvatel) se nachází 5 km severně od Otočce v malém a bujném údolí. I když nemá moc blízko k historii a atmosféře Dolenjskych Toplic (25 km jihozápadně) je to krásná oblast a má více než dost zařízení, které vás vytrhnou z nečinnosti.
Tři přírodní bazény, které se nacházejí na území lázní byly užívány místními lidmi od 18. století a byly známi pod názvem „Lázeňská jezera“. Nerozvíjeli se do 50. let, kdy byl postaven první hotel, ale i tehdy to bylo exkluzivní zařízení pro komunistické důstojníky. Pouze v poslední dekádě se město dostalo na mapu jako seriózní ozdravné centrum pro pacienty s kardiovaskulárními problémy.Kostanjevica na Krki
Nejstarší dolenjské město a nejmenší město (765 obyvatel) ve Slovinsku – Kostanjevica na Krki. Nachází se na 500 m dlouhém a 200 m širokém ostrůvku mezi rameny řeky Krky. První zmínky o něm padly roku 1252, ale osídleno bylo již dříve.
Ve vísce stojí dva kostely. Ze 16. století pochází gotický kostel sv. Mikuláše (Kambičev trg), fresky v presbytáři jsou dílem Jože Gorjupa. Galerie jeho děl se nachází na pravém břehu řeky Krky. Románský kostel sv. Jakuba byl postaven ve 13. století. Dále ve městě naleznete 200 let starou Lékárnu sv. Mikuláše (ulice Talcev) a domy postavené ve stylu lidového baroka.

Hrad Kostanjevica
Hrad Kostanjevica se nachází 1,5 km jihozápadně od města a je jednou z nejkrásnějších památek Slovinska. Kdysi na tomto místě stával cisterciácký klášter, postavený ve 13. století a opuštěný r. 1785. Během II. světové války byl vážně poškozen a roku 1984 ho poznamenalo zemětřesení.
Jediné, co se zachovalo, je nádvoří s 260 arkádovými oblouky a kostel Panny Marie se stavebními prvky od 12. do 18. století. Dnes zde sídlí muzeum.

Region Posáví
Většina toho, co se nazývá Posáví - území na řece Sávě až k hranici s Chorvatskem - je ve Štajerske. Ale historicky a zeměpisně je Posáví těsně spojeno s Dolenjskou a je jednoduše dostupné z mnoha jejích měst.
Jako Dolenjska, Posáví bylo brzy osídleno a je bohatým archeologickým nalezištěm s hallstattského, keltského a římského období. Římané se plavily proti proudu řeky Sávy a postavily zde přístav Neviodunum, poblíž dnešního Drnova. Slovanské hroby, které byly odkryty v této oblasti, jsou datovány k 7. století. Posáví se během turecké invaze (15. století) stalo centrem regionu, což dokládá velký počet opevněných hradů v oblasti, a znovu po 100 letech během slovinsko – chorvatského selského povstání.
V 19. století začal růst význam lodní dopravy, poté co 20 km řeky bylo zregulováno. Roku 1862 byla v Posáví zavedena železnice, spojující Ljubljanu a Záhřeb. To pomohlo regionu průmyslově vyspět.
Během 2. světové války Posáví utrpělo větší ztráty než ostatní části země. Konaly se zde etnické čistky, prováděné Němci, které vytlačily více než 15 000 Slovinců. Mnoho z nich bylo uvězněno do táborů v Rajhenburgském hradě a Brestanici, před deportací do Srbska, Chorvatska nebo Německa.

Brežice BrežiceBrežice
Město (6900 obyvatel) leží na severním břehu řeky Sávy. Místo bylo osídleno již v době kamenné. První oficiální zmínka o Brežicích je z roku 1249, kdy se rozrostly kolem hradu sídla salzburských hrabat. Roku 1353 získaly městská práva a koncem 15. století se dostali pod nadvládu Habsburků. Měli velmi dobře vybudované opevnění proti nájezdům Turků a Maďarů. Postupem času se stávali centrem Brežické roviny. Dnes jsou hospodářským, správním a kulturním střediskem vinařského kraje.
Součástí starého opevnění je vodní věž (Bizeljska ulica). Další památkou je kostel sv. Lovrenca z 18. století (Križičnikova ulica). 400 m od řeky Sávy stojí hrad, který pochází z poloviny 12. století. Byl středem salzburského panství v Posáví a spravovali jej pánové z Brežic. Původní stavba byla zničena za selského povstání roku 1515 a o 15 let později se začal stavět hrad nový.
Vystřídali se zde Gallensteinové, Frankopanové a roku 1694 koupil toto panství Ignac Marija Attems, který v hradě zřídil největší slavnostní sál na Slovinsku. Je vyzdobený iluzivními freskami barokního malíře France Ignace Flurera s náměty z římské a řecké mytologie. V majetku Attemsů byl hrad až do konce 2. světové války. Nyní je v něm muzeum Posáví. Muzeum má otevřeno od 8:00 do 13:00 (po – so) a od 9:00 do 12:00 (ne).

Lázně Čatež
Malé město (1005 obyvatel), ležící 3 km jihovýchodně od Brežice. Nachází se zde obrovský lázeňský komplex, kam se jezdí léčit lidé s veškerými bolestmi. Poslední dobou se z nich stává i rekreační středisko. Voda ve venkovních bazénech mívá teplotu 27 – 36° C. Zastřešený komplex se nazývá Termalna Riviera – teplota vody 32° C.
K lázním patří také sauny, místnosti s parou, solárium, posilovna, běžecká dráha, tenisové kurty atd.

Hrad Mokrice
Mokrice je vzdálena 10 km jihovýchodně od Brežice. V obci je nejkrásnější hrad v regionu Posáví. Byl kompletně zrekonstruován a 30 z jeho místností bylo předěláno na hotel. U hradu je golfové hřiště, konírna, broskvový sad a 20 hektarový anglický park, plný vzácných rostlin.
První zmínky o hradu byly již kolem roku 1444, ale dnešní podoba pochází ze 16. století. V hradu je gotická kaple sv. Anny se zajímavou barokní malbou.

Vinařská oblast Bizeljsko-Sremič
Všechny cesty do Bizeljska vedou přes srdce bizeljsko-sremičské vinařské oblasti. Do oblasti se můžete dostat na kole nebo autobusem, který jezdí každou hodinu (zastaví vám tam, kde si řeknete). V Bizeljsu zkuste některé z místních polosuchých bílých a červených vín.
Z města můžete pokračovat 7 km do Bilzeljského Vasu a k ruinám bizeljského hradu z 15. století.


Zajímavé odkazy

Odkaz na Kočevski Rog
Odkaz na provincii Štajerska

Průvodci a mapy


Triglav...
Triglav
130 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz