Dovolená Portugalsko


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Portugalsko - navigace  
zájezdy Portugalsko Hotely a ubytování Portugalsko
Last minute Portugalsko Informace Portugalsko
Víza Portugalsko Fotogalerie Portugalsko
Mapy a průvodce Portugalsko Recenze hotelů Portugalsko
Diskuze Portugalsko Okružní plavby PortugalskoPortugalsko

 --> Chcete se o zemi něco dozvědět? --> Historie a politika

-->Kulturněhistorické údajePolitickohistorické údaje
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

2500 př. Kr. – Portugalsko je osídleno lidmi pozdní doby kamenné. Z této doby pochází mnoho megalitických hrobek.
2000 př. Kr. – na poloostrov přicházejí iberské kmeny, pravděpodobně z Afriky.
1000 př. Kr. – Féničané založili obchodní stanice a osady podél jižního pobřeží.
700 př. Kr.- Keltští dobyvatelé se usazují v Portugalsku .
218 př. Kr.- Římané zabírají Pyrenejský poloostrov.
139 př. Kr. – Keltiberský odpor vůči římské nadvládě končí smrtí Viriata, vůdce kmene Lusitánů.
27 př. Kr. – Za vlády císaře Augusta se Pyrenejský poloostrov dělí na tři části. Ústřední provincie jižně od řeky Douro se jmenuje Lusitania.
73 po Kr. – Císař Vespasianus uděluje městům na Pyrenejském poloostrově stejná práva jako mají latinská města v Itálii.
200 – na Pyrenejském poloostrově se prosazuje křesťanství.
409 – Invaze „barbarských“ kmenů ze střední Evropy: Vandalů, Alanů a Svébů.
411 – V Galicii v severním Portugalsku bylo ustaveno svébské království.
415 – Vizigóti zaplavili poloostrov a vytlačili Vandaly a Alany.
585 – Vizigóti přebírají svébské království a za hlavní město stanovují Toledo ve Španělsku.
711 – Po sporu o vizigótské nástupnictví dobývá Pyrenejský poloostrov velká muslimská armáda Berberů Arabů (Maurů).
722 – Křesťanské vítězství u Covadongy v Asturii označuje začátek postupné reconquisty.
756 – Bitva u Al Musary; Abd al Rahman poráží guvernéra Córdoby a zakládá království Al Andalus.
868 – Vímara Peres osvobozuje Porto od Maurů.
878 – Křesťanské síly znovu získávají Coimbru.
995 – Maurský vůdce Al Mansur dobývá zpět Coimbru a posunuje křesťanskou hranici zase k řece Douro.
1008-31 – Občanská válka. Al Andalus se rozdělilo na menší království, známá jako taifas.
1064 - Křesťanské síly znovu získávají Coimbru.
1086 – Invaze Almoravidů.
1097 – Alfons VI. z Leónu a Kastilie svěřuje Portucale svému zeti Jindřichu Burgundskému.
1128 – Bitva u Sao Mamede; Afonso Henriques poráží svou matku Teresu a získává vládu nad hrabstvím Portucale.
1139 – Bitva u Ourique; Afonso Henriques se prohlašuje prvním králem Portugalska Alfonsem I. Dobyvatelem. Založení samostatného portugalského království..
1143 – Zamorská smlouva potvrzuje portugalskou samostatnost.
1147 – Lisabon byl dobyt křižáckou armádou; Almohadé si podrobují říši Almoravidů.
1153 – Založení cisterciáckého opatství v Alcobace.
1165-69 – Geraldo Sem Pavor dobývá na Almohadech řadu měst včetně Évory a Badajozu.
1173 – Z Caba Sao Vicente jsou do Lisabonu přeneseny ostatky sv. Vincence.
1179 – Portugalsko je uznáno papežem za království.
1185 - Sancho I. se stává králem, jeho vítězství v Algarve nebere v potaz almohadský kalif Al-Mansur.
1211 – V Coimbře zasedá první parlament (cortes).
1248 – Zmatečné panování Sancha II. končí jeho sesazením bratrem Alfonsem III..
1249 – Alfonso III. dovršuje reconquistu Algarve, ale jeho úsilí o suverenitu zpochybňuje Kastilie.
1254 – Kortesů zasedajících v Leirii se účastní i zástupci měst.
1256 – Lisabon se stává hlavním městem.
1279-1325 – Král Dinis upevňuje samostatnost Portugalska.
1288 – V Lisabonu je založena první portugalská univerzita.
1297 – Kastilie uznává nezadatelné právo Portugalska na Algarve.
1319 – Ustavení Kristova řádu.
1336 – Smrt sv. Isabely.
1355 – Po zavraždění Ines de Castrové se Pedro staví ve zbrani proti svému otci Alfonsu IV..
1357 – Na trůn nastupuje Pedro I. a nechává krutě popravit vrahy Ines de Castrové.
1372 – Manželství Ferdinanda I. s neoblíbenou Leonar Telesovou vede k nepokojům.
1383 – Jan Avizský končí regentskou vládu Leonor Telesové a prohlašuje se obráncem království.
1384 – Jan I. Kastilský napadá Portugalsko.
1385 – Jan I. poráží kastilskou armádu v bitvě u Aljubarroty.
1386 – Spojenectví s anglií je oficiálně stvrzeno windsorskou smlouvou
1415 – Ovládnutí Ceuty v Maroku.
kolem 1425 – Leal Conselheiro, pojednání o dvorním chování, napsané králem Duartem.
1441 – V Lagosu se koná první otrokářský trh v moderní Evropě.
1471 – Dobytí marockých pevností Arzila a Tanger.
1482-83 – Jan II. úspěšně odolává spiknutí šlechticů.
1494 – Španělsko a Portugalsko si tordesillaskou smlouvou rozdělují atlantickou oblast.
1495 - 1521 – Panování Manuela I. a období velkých objevů.
1496 – Židé jsou vypovězeni ze země nebo se musí zříci víry.
1498 – Vasco da Gama doplul do Indie.
1510 – Začátek portugalské říše v Asii; Goa je dobyto Afonsem de Albuquerque.
1521-57 – Panování Jana III. známého jako „Zbožný“.
1531 – V Portugalsku je ustavena inkvizice.
1536 – Umírá Gil Vicente, největší portugalský dramatik.
1559 – V Évoře je zřízena Jezuistická univerzita.
1572 – Vydání Lusovců, epické veršované skladby Luíse de Camoes oslavující portugalské dějiny.
1578 – Výprava krále Šebestiána do Maroka končí jeho smrtí a naprostou porážkou v bitvě u Alcácer-Quibiru.
1580 – Bitva u Alcantary; Španělé vnikají do země a Filip II. Španělský se stává králem Portugalska.
1583 – Filip se vrací do Španělska a zanechává v zemi svého synovce, kardinála-arcivévodu Alberta Rakouského jako místokrále.
1588 – Španělské válečné loďstvo vyplouvá z Lisabonu, aby napadlo Anglii.
1624 – Nizozemci zabírají portugalskou kolonii v Bahii v Brazílii.
1639 – Portugalsá plavidla jsou vykázána z japonských přístavů.
1640 – Znovunastolení portugalské dynastie; po povstání proti španělské vládě je 4.vévoda z Bragancy korunován na krále Jana IV.
1654 – Nizozemí musí opustit Brazílii.
1656 – Smrt Jana IV.; jeho vdova, Luisa de Guzmánová se stává regentkou z mladého krále Alfonse VI.
1668 – Španělsko uznává nezávislost Portugalska.
1683 – Pedro II. korunován králem.

1697 – V oblasti Minas Gerais v Brazílii je objeveno zlato.
1698 - Poslední sněm portugalských kortesů.
1703 – Methuenská smlouva s Británií zajišťuje trh pro portugalská vína v Británii a pro britské vlněné zboží v Portugalsku.
1706-50 – Panování Jana V. „Šlechetného“, období velké umělecké rozmařilosti.
1748 – Akvaduktem Águas Livres v lisabonu protéká první voda.
1750 – Josef I. nastupuje po Janovi V..
1755 – Lisabon a většina jižního Potugalska je postižena ničivým zemětřesením.
1756 – Údolí Doura se stává první vyznačenou vinařskou oblastí světa.
1759 – Pombal vypovídá z Portugalska jezuity.
1762 – Španělsko vyhlašuje Portugalsku válku.
1772 – Pombal reorganizuje univerzitu v Coimbře, zavádí do osnov matematiku a přírodní vědy.
1777 – Následnictví Marie I., která propouští Pombala.
1789 – Portugalci potlačují brazilské hnutí ze nezávislost v Minas Gerais.
1799 – Syn Marie I. Jan je jmenován regentem.
1807 – Francouzi vedeni Junotem napadají Portugalsko; královská rodina prchá do Brazílie.
1808 – Francouzi jsou nuceni ustoupit před anglicko-portugalskými silami, kterým velí Sir Arthur Wellesley; sinterská smlouva.
1809-20 – Regentství ovládá Charles Stuart, britský ministr v Lisabonu
1810 – Bitva u Bucaka.
1822 – Radikální nová konstituce. Brazílie se stává nezávislou pod vládou Pedra, syna Jana VI..
1826 – Umírněná charta Pedra IV., který se posléze zřekl trůnu ve prospěch své mladé dcery Marie.
1828 – Miguel, který je zasnouben se svou neteří Marií, je korunován králem.
1832-34 – Válka dvou bratrů; porážka absolutisty Miguela.
1834 – Zrušení klášterů.
1842 – Založení Národního divadla.
1851-80 – Obnova: období průmyslového rozvoje.
1853 – Vydání prvních portugalských poštovních známek.
1856 – Otevření první železniční trati z lisabonu do Carregada.
1861-89 – Panování umírněného Ludvíka I..
1869 – Na všech portugalských územích je zrušen obchod s otroky.
1890 – Plán spojit africké kolonie v Mosambiku a Angole je zmařen britským ultimátem.
1908 – Karel I. a jeho dědic Ludvík jsou zavražděni republikány.
1910 – Revoluce: Manuel II: abdikuje a prchá do exilu. Vyhlášena republika.
1911 – Ženy dostávají hlasovací právo.
1916 – Portugalsko vstupuje do první světové války na straně Britů a Francouzů.
1917 – Tři venkovské děti z Fátimy tvrdí, že viděly Pannu Marii. Místo zjevení se stává cílem velkých poutí.
1918 – Vražda prezidenta Sidónia Paíse: poválečná léta jsou obdobím sociálních nepokojů s častými stávkami a změnami vlády.
1926 – Puč staví do čela republiky vojenské činitele. Novým prezidentem jmenován generál Carmona, který umírá roku 1951
1928 – António Salazar ve funkci ministra financí zavádí úsporná opatření, v roce 1929 vyrovnává rozpočet. Roku 1932 se stává ministerským předsedou.
1933 – Vyhlášení Estado Novo (Nového státu), ostré diktatury pod Salazarovým vedením. Vláda zakazuje veškeré stávky a cenzuruje tisk. Opozici potlačuje pomocí tajné policie.
1939-45 – Ve druhé světové válce je Portugalsko teoreticky neutrální, ale po hrozbách vylodění je nuceno prodávat Německu nerosty. Od roku 1943 povoluje umístění britských a amerických základen na Azorách.
1942 – Salazar se schází se svým španělským protějškem Frankem a potvrzují vzájemnou politiku neagrese.
1949 – Portugalsko se stává zakládajícím členem NATO.
1958 – V opozičním volbách má opoziční kandidát generál Delgado takovou podporu, že je výsledek zfalšován v jeho neprospěch. Později je zavražděn.
1961 – Indie obsazuje portugalské kolonie Goa, Damao a Diu.
1968 – Salazar se po záchvatu mrtvice vzdává funkce a ministerským předsedou je umírněnější Caetano.
1974 – Karafiátová revoluce: MFA (Hnutí ozbrojených sil), skupina nespokojených armádních důstojníků levého křídla , téměř nekrvavým pučem svrhává režim Marcela Caetana.
1975 – Všem zbývajícím portugalským koloniím s výjimkou Macaa je udělena nezávislost. Jsou tam ukončeny dlouhé, beznadějné války v Africe.
1976 – V prvních svobodných volbách po téměř padesáti letech se stává předsedou vlády Mário Soares.
1985 – K moci se dostávají sociální demokraté pod vedením Aníbala Cavaky Silvy.
1986 – Portugalsko se připojuje k Evropským společenství. Soares se stává prvním civilním prezidentem země po šedesáti letech.
1995 – Premiérem zvolen António Guterres ze Socialistické strany.
1998 – Lisabon pořádá EXPO´98.


Zajímavé odkazy

Odkaz na info o karafiátové refoluci

Průvodci a mapy


Lisabon...
Lisabon
143 Kč
Madeira...
Madeira - Multimediální DVD
99 Kč
Portugalsko...
Portugalsko II. - DVD
79 Kč
Lisabon...
Lisabon
149 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz