Dovolená Portugalsko


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Portugalsko - navigace  
zájezdy Portugalsko Hotely a ubytování Portugalsko
Last minute Portugalsko Informace Portugalsko
Víza Portugalsko Fotogalerie Portugalsko
Mapy a průvodce Portugalsko Recenze hotelů Portugalsko
Diskuze Portugalsko Okružní plavby PortugalskoPortugalsko

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Historicky zajímavé

-->Provincie MinhoProvincie Douro a Trás-os-MontesLisabonEstremaduraProvincie BeiraOkolí LisabonuProvincie Ribatejo
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Nejsevernější výběžek Portugalska, provincie Minho, se rozkládá na území mezi řekami Douro na jihu a Minho na severu. Jedná se o úrodný kraj plný bujné vegetace, a bývá nazýván zahradou Evropy. Díky četným srážkám je Minho nejzelenějším krajem v Portugalsku. Kraj lesů a vinic byl osídlen již v dávnověku a později vznikl na jeho území první nezávislý stát Portucale.
Od španělských hranic až k městečku Espinho se táhne malebné pobřeží. Především díky rozsáhlým piniovým porostům nazývá Costa Verde neboli Zelené pobřeží. Naleznete zde řadu krásných pláží, turistická letoviska a opuštěná, romantická zákoutí. Vnitrozemí je hustě zalidněné a zemědělsky využívané (vyrábí se zde zejména vinho verde nebo-li zelené víno). Vyrůstají tu eukalyptové, borovicové a dubové háje a část území zabírají vinoharady.
V severovýchodní části se nachází jediný portugalský národní park Peneda-Geres, kde najdete krásné hory, říční údolí, vodopády a volně se pasoucí stáda koní, krav, ovcí a koz.

Melgaco
V severovýchodní části provincie se vysoko nad řekou Minho nachází nejseverněji položené město Portugalska Melgaco. Pokud se zde ocitnete v pátek, nenechte si ujít tradiční páteční trh. Navštívit zde můžete rovněž kostel a románský farní kostel. Z okolí Melgaca pocházejí nejlepší druhy vyhlášeného vinho verde čili zeleného vína.
Moncao
Přibližně 24 km západně od Melgaca se u řeky nachází městečko Moncao, které je centrem vinařské oblasti vinho verde. Moncao bylo kdysi součástí řady opevněných pohraničních měst střežících řeku Minho, která tvoří hranici se Španělskem.
Naleznete zde dvě hlavní náměstí, která jsou obklopena starými domy, zdobí je kaštany, květinové záhony a mozaikové chodníčky.
Kostel Igreja Matriz v ulici Rua Joao de Pinho má překrásný románský portál a je vyzdoben nádhernými azulejos.
Vyhlášenou místní tradicí je inscenace boje sv. Jiří s drakem, která se zde předvádí každoročně v Den nanebevzetí Páně.

Ponte de Lima
Toto kouzelné městečko bylo pojmenováno podle starobylého mostu, který vede přes řeku Limu. Tento kamenný most má 24 oblouků a byl postaven Římany. Později byl goticky upraven. Důležitou úlohu sehrálo město ve středověku při obraně Minha proti Maurům.
Ze středověkého opevnění města se dochovala jen bývalá věž s žalářem a Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima z 15. století. V historické části městečka najdete rozmanité staré šlechtické domy ze 16. století a křivolaké uličky s malými náměstíčky.
Zajímavostí také je, že již od roku 1125 se zde koná každé druhé pondělí nejstarší trh v Portugalsku.

Barcelos
Město Barcelos ležící na řece Cávado je známé nejproslulejším trhem keramiky a uměleckých řemesel v zemi. V rohu náměstí stojí krásný barokní chrám Nosso Senhor Bom Jesús da Cruz. Zajímavý je rovněž kostel Igreja do Terco, který uvnitř skrývá nevšední kazetový strop. U řeky si po návštěvě trhu a pamětihodností můžete odpočinout v příjemném parku Passeio dos Assentos.
Barcelos se proslavilo především díky legendárnímu kohoutovi, který se stal portugalským národním symbolem.

Viana do Castelo
Překrásné přímořské letovisko, největší v provincii Minho, je půvabné městečko Viana do Castelo. Starýří Římané ho nazýval "Pulchra", což v překladu znamená Krásná.V průběhu 15. století město získalo význačné postavení jako středisko rybářského průmyslu.V 16. století dodávalo lodě pro významné zámořské objevy. Bohatství pocházející z obchodu s Evropou a Brazílií bylo využito k výstavbě mnoha paláců v manuelském, renesančním a barokním slohu.
Centrem starého města, ze kterého je vyloučena automobilová doprava, je trojúhelníkové náměstí Praca da República, na kterém si můžete prohlédnout renesanční kašnu z roku 1553, pozdně renesanční nemocnici Casa da Misericórdia z roku 1589 a městskou radnici. Úchvatným dojmem působí katedrála pocházející z 15.století. Zajímavá je kaple paláce Malheiros z 18. století.
Z kostelů byste neměli vynechat Igreja Matriz, který byl po požáru přestavěn na počátku 19. století. Kostel Nossa Senhora da Agonia pochází z 18.století a každoročně se k němu ve 3. srpnovém týdnu koná jedná z nejvýznamnějších poutí v Portugalsku.
Nad městem tyčí poutní kostel Santa Luzia, ke kterému vede do výšky 664 m nad mořem stará lanová dráha. Okouzlí vás zde nádherný výhled na severní a jižní pobřeží, řeku Limu a samotné město.

náměstí v Braze náměstí v BrazeBraga
Město Braga je hlavním městem provincie Minho. V době římské vlády se nazývalo Bracara Augusta a již tehdy bylo hlavním městem místní provincie Lusitania. Stalo se centrem náboženství a obchodu. Ve 12. století bylo mfěsto sídlem portugalský arcigiskupů a díky tomu se stalo nejstarším náboženským centrem země. Koná se zde samozřejmě několik nejpestřejších náboženských svátků v zemi. O Svatém týdnu (Semana Santa) prochází ulicemi dramatické, okázalé procesí a bouřlivý svátek sv. Jana v červnu se připomíná tanci, trhy a ohňostroji.
Určitě byste neměli vynecha prohlídku místní katedrály, kterou zde nechal vybudovat Jindřich Mořeplavec. Původní románská katedrála byla několikrát přestavována a nyní představuje směsici různých slohů, od románského po barokní. Uvnitř si můžete prohlédnout dvoje překrásné zlaté varhany, bohatě zdobený strop a různé sarkofágy. V kapli Capela dos Reis jsou uloženy pozůstatky hraběte Jindřicha Burgundského a jeho manželky dony Tereji, rodičů Alfonse I. Dobyvatele, zakladatele portugalského království a prvního krále.
V Museu de Arte Sacra - klenotnice katedrály,si můžete prohlédnout rozsáhlou sbírku církevních pokladů, soch, plastik a azulejos.
Západně od centra města naleznete dům Casa dos Biscainhos, který pochází ze 17. století a je ukázkou životního stylu tehdejší šlechty. Vyniká rozkošnými terasovitými zahradami a přepychovými salóny s okázalou štukovou výzdobou na stropech. Dnes zde sídlí Museu Etnográfico e Artístico (Etnografické a umělecké muzeum), kde je vystaven zahraniční i portugalský nábytek.

Asi 4 km východně od Bragy stojí na zalesněném svahu nádherný barokní kostel Bom Jesús du Monte, který je nejvýznamnějším církevním stánkem v Portugalsku.Byl zbudován na místě svatyně z 15. století. Před kostelem stojí sochy osmi lidí, kteří odsoudili Ježíše Krista. Nechybí mezi nimi ani Herodes Veliký a Pilát Pontský. K hlavnímu vchodu kostela se dostanete po mnohostupňovém schodišti lemovaném kapličkami a sochami – zbožnější návštěvníci po něm stoupají po kolenou. Schodiště představuje duchovní růst člověka. Ve spodní části Via Sacry s kaplemi je umístěno čtrnáct zastavení křížové cesty.
Nedaleko kostela je několik hotelů a kavárna a na jezeře schovaném mezi stromy si můžete zajezdit na loďce.

Guimaraes
Město Guimaraes, které je obklopené mírně se zvedajícími kopci, bývá nazýváno kolébkou portugalského národa. Svědčí o tom i nápis na městské bráně, který zní “Aqui nasceu Portugal“ („Zde se zrodilo Portugalsko“). Když se roku 1139 Alfonso Henriques prohlásil králem, za své sídelní město si zvolil právě Guimaraes. O někdejším významu města svědčí mohutná pevnost (Catelo de Sao Miguel), která má všechny typické znaky středověké obranné stavby. Za cimbuřími připomínající zuby najdete nádvoří chráněné osmi věžemi a 27 m vysoký sloup, věž Torre de Menagem, kterou bylo možno odděleně bránit. Tato ohromná hradní věž, která vévodí městu, byla vybudována v 10. století, aby odrážela útoky Maurů a Normanů. Dle pověsti se v ní dokonce narodil první portugalský král Alfonso Henriques.
Pod hradním vrškem vás upoutá mohutný Vévodský palác (Paco dos Duques), který patřil vévodovi Alfonsi z Bragancy. Palác v burgundském stylu dokládá jeho vkus ovlivněný cestami po Evropě. V malém muzeu uvnitř paláce naleznete přepychové perské koberce, vlámské tapisérie a malby.
Nejvýznamnějším městským kostelem je Nossa Senhora da Oliveira, který po vítězných bitvách nad Maury založil a později ještě rozšířil král Alfonso Henriques. V křížové chodbě ze 13. století se nachází zajímavé muzeum Museu Regional de Alberto Sampaio, kde si můžete prohlédnout kamenné plastiky a vzácné, bohoslužebné předměty.

Geres
Lázeňské městečko Geres se rozkládá na dně zalesněné soutěsky, kousek od národního parku Peneda-Geres. V místních lázních se léčí pacienti s nemocemi zažívacího ústrojí a jater.

Caminha
Caminha je starobylé město s pevností, odkud se naskýtá překrásný pohled na Španělsko.
Nleznete tu panský dům Solar dos Pitas z 15. století na náměstí Torre de Relógio a gotický kostel Igreja Matriz, který se pyšní kazetovým stropem.

Valenca do Minho
Město se nachází na koopci na řekou a je pohraničním městečkem. S dvojitě opevněnou tvrzí. Tvrz pochází ze 17. a 18. století.V roce 1807 bylo dokonce město na krátko dobyto Napoleonskými vojáky. Na náměsti naleznete budovu Casa do Eirado z roku 1448 s pozdně gotickým oknem. Zajímavostí na budově Casa do Poco z 18. století jsou symetrická okna a balkony se zábradlím.

Citania de Briteiros
Tato osada je nejdůležitějším archeologickým nalezištěm v zemi. Objevil ji Martins Sarmento, který byl odborník na zkoumání sídel z doby železné. Předpokládá se, že asi od 4. století před n. l. tu žil keltiberský kmen, ale asi roku 20 před n. l. upadl pod nadvládu Římanů. Navštívit tu můžete Museo Martins Sarmento v Guimaraesi, kde jsou uloženy nalezené předměty.

Cabeceiras de Basto
Osada uschovaná uprostřed hor a lesů nedaleko Guimaraese byla kdysi útočištěm pro místní obyvatele. Najdete tu mnoho soch „bastos“, které zobrazují keltské bojovníky. Keltové jimi prý vymezovali svá území. Navštívit tu můžete Mosteiro de Refojos, které má 33 metrů vysokou kopuli. Kopule je obklopena sochami apoštolů a na vrcholu je umístěna socha archanděla Miachaela.
Asi 25 km odtud můžete podniknout výstup na nejvyšší bod v této oblasti - 996 metrů, na horu Monte Farinha.

Vila Nova de Cerveira
Roztomilé malé městečko leží u řeky Minho. Prohlédnout si tu můžete starou pevnost.

Ponte de Lima
Na tomto místě kdysi sídlili Římané a ti tu také vybudovali kamenný most, který byl později rekonstruován v gotickém stylu. Na mostě se koná dodnes nejstarší trh v celém Portugalsku. Ve městečku si můžete prohlédnout staré domky, které pochází ze 16. století.


Zajímavé odkazy

Odkaz na NP Peneda Geres

Průvodci a mapy


Lisabon...
Lisabon
149 Kč
Lisabon...
Lisabon
143 Kč
Madeira...
Madeira - Multimediální DVD
99 Kč
Portugalsko...
Portugalsko II. - DVD
79 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz