Dovolená Belgie


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Belgie - navigace  
zájezdy Belgie Hotely a ubytování Belgie
Last minute Belgie Informace Belgie
Víza Belgie Fotogalerie Belgie
Mapy a průvodce Belgie Recenze hotelů Belgie
Diskuze Belgie  Belgie

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Pobytově zajímavé

FlandryArdenyProvincie Antverpy-->Provincie Hainaut a Brabant-Wallon
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Tournai/Doornik
Jedno z nejstarších měst, počátky už v 1. století př. n. l. - opevněné galské sídliště kmene Nerviů (římský název Turris Nerviorum), ve 2. století nazýváno jako Turnacum. Už ve 3. století postaven křesťanský kostel. V roce 486 se zde narodil pozdější francký král Chlodvík, zemřel zde i jiný panovník, Childerich. Od 6. století sídlo biskupa. V 15. - 16. století rozvoj výroby gobelínů.

Katedrála Notre Dame (Cathédrale de Notre Dame) – z 11.- 12. století, jedna z nejvýznamnějších gotických staveb, pět věží, románské trojlodí o délce 135 m. Chór obklopený několika kaplemi. Sklomalby ze 16. století, zbytky fresek ze 12. století. Boční portály s plastikami z let 1224 – 1325, západní portál. Obrazy vlámských mistrů (např. Rubens).

Věž Belfried (Beffroi) – základy z 12. století (nejstarší v Belgii). 72 m, zvonkohra se 46 zvony.
Tržnice sukna (Halle aux Draps) – ze začátku 17. století.
St. Margueritte – klasicistní kostel z 18. století, před kostelem památník vojáků padlých u Antverp v roce 1832.
Pont des Trous – raně gotická stavba, původně součást hradeb.
Tour Henry VIII. - pozůstatek hradu postaveného anglickým králem Jindřichem VIII.

Muzea

Muzea: otevřeno denně mimo státní svátky, v pondělí obvykle zavřeno, vstupné od 1 do 3 eur.
Zbraní a vojenské historie
Krásných umění (Musée des Beaux-Arts) postaveno architektem Victorem Hortou – kolekce obrazů P. Brueghela, Jordaense, P. P. Rubense, Raffaela, Moneta i Maneta, Rogiera van der Weydena
Přírodověděcké muzeum (Musée de la histoire naturelle)
Archeologické muzeum (Musée d´histoire et d´archeologie) – kolekce vykopávek přímo z oblasti Tournai, keramika, mince, pozůstatky staveb
Muzeum folkloru
Musée de la Tapisserie – technologie a ukázky výroby gobelínů.
Muzeum užitého umění (výroba porcelánu)

Na Velký pátek se koná Grand Marché aux Fleurs – Velký květinový trh, druhou neděli v září městem prochází od 3 hodin odpoledne procesí Panny Marie (Notre-Dame des Malades).

Mons/Bergen
Hlavní město provincie Hainaut, vzniklo při klášteru založeném v roce 650. Na místě bývalého římského tábora je hrad z 9. století. Od konce 13. století je centrem hrabství. Od 14. století se tu těží uhlí.
Univerzitní knihovna obsahuje na 750 000 svazků, mnoho rukopisů i prvotisků, jedna z nejbohatších v Belgii. Otevřeno od 8:30 do 16:45, v sobotu od 9 do 12. Zavřeno od 1. do 15. srpna, o Vánocích a na Nový rok.
Waux-Hall – známý park o rozloze 5 hektarů. Možnost hrát tenis, půjčovna loděk.
Hôtel de ville (radnice) - postavena v roce 1458, expozice gobelínů, starožitného nábytku, porcelánu.
Dům Vincenta Van Gogha – malíř zde žil v letech 1879 – 1880. Stálá expozice, promítání filmů a prodej reproducí. Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Musées Chanoine Puissant (v současnosti v rekonstrukci) – tři muzea v jednom. Významné sbírky obrazů, maleb, rytin, nábytku a soch týkající se obou světových válek. Sbírky středověkého a církevního umění. Prehistorické a galo-románské expozice. Otevřeno denně mimo pondělí od 12 do 18 hodin, v neděli od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin.
Musée des Beaux-Arts – sbírka děl belgických umělců ze 16. století.
Collégiale Sainte-Waudru – gotická stavba z roku 1450. Sbírka děl sochaře Du Broeucqa (16. století). Otevřeno od března do konce listopadu, denně mimo pondělí od 13:30 do 18, v neděli do 17 hodin.
Mundaneum – muzeum a archív. Sbírka plakátů a novin. Většina článků přístupná v elektronické podobě.
Musée de la Route – pozoruhodná sbírka všeho, co se v historii týkalo silničního provozu. Otevřeno pouze v neděli od 10:30 do 12:30. Vstup zdarma.

Nivelles/Nijvel
Hlavní město provincie Brabantsko asi 25 kilometrů na jih od Bruselu. V roce 645 založen ženský benediktinský klášter, kolem něhož vzniklo samotné město, ale oblast byla osídlena již dříve. Klášer založila manželka franckého krále Pipina, klášter byl jeden z nejdůležitějších v zemi. Ve 12. století vyhořel a zachoval se pouze kostel, zbytek byl vybudován znovu. Klášter byl uzavřen v roce 1798 a za II. světové války bylo město i s klášterem vybombardováno.

Kostel sv. Gertrudy - původní kostel byl založen v roce 1046, za II. světové války byl zničen (včetně chrámového pokladu) a obnoven v roce 1945. Na průčelí mezi dvěma věžemi je postava Jeana de Nivelles z 15. století, která odbíjí hodiny. Zajímavé jsou i krypty a archeologické naleziště.

Musée d´archeologie – místní muzeum s nálezy z doby římské a galské, gotické sochy a obrazy.

OKOLÍ
Autodrome – asi 3 kilometry vzdálený okruh Formule 1.
Kanál Charleroi-Brusel – k překonání výškového rozdílu 68 metrů je namísto zdymadel kanál přerušen ve vesnici Ronquieres a lodě se převážejí ve speciálních vanách po kolejích. Ve věži, odkud se celá akce řídí, je muzeum.

Waterloo
Město asi 16 kilometrů od Bruselu se proslavilo především poslední bitvou Napoleona I. Napoleonova vojska zde byla poražena 18. června 1815 armádou britského generála Wellingtona a pruského maršála Blűchera.
Po internaci na Elbě se bývalý francouzský císař Napoleon Bonaparte vylodil 1. března 1815 na jihu Francie v juanském zálivu a cestou na sever znovu shromáždil armádu. Tomuto období se říká Sto dnů, protože za tři měsíce byl poražen a odvezen na Svatou Helenu, kde 5. května 1821 zemřel.
Každých pět let se na polích u Waterloo koná rekonstrukce slavné bitvy v dobových kostýmech a s dobovými zbraněmi (příště v roce 2006).

Muzeum knihtisku a knihařství "Le Creuset" - Sbírka více než 49.000 exponátů.

Muzeum voskových figurin - Hlavní postavy bitvy u Waterloo tu můžete vidět vyrobené z vosku
Wellingtonovo muzeum – muzeum věnované další význačné osobnosti bitvy u Waterloo – generálu Wellingtonovi - je v domě, kde se generál před bitvou ubytoval.

OKOLÍ
Farma Caillou
Musée provincial du Caillou - Napoleon I. strávil poslední noc před bitvou u Waterloo na staré farmě Caillou ve vesnici Vieux-Genappe. V tomto domě se také nachází muzeum věnované Napoleonovi a jeho poslední bitvě. Expozice je rozdělená do pěti pokojů a najdete zde dobové zbraně, jak francouzské, tak Napoleonových nepřátel, mapy a plány bitvy u Waterloo, několik Napoleonových osobních věcí a také jeho posmrtnou masku. Prohlídka trvá asi 45 minut a muzeum je otevřeno každý den (mimo Nový rok) od 1. dubna do 31. října od 10 do 18:30 hodin a od konce srpna do začátku dubna od 13 do 17 hodin.
Kontakt:

Lví Pahorek
Butte du Lion (Lví pahorek) – Na místě, kde byl raněn holandský král Vilém II. byl navršen kopec vysoký 45 metrů, na vrcholu je socha lva ulitá z roztavených francouzských děl. Panorama bitvy, výhled na bojiště. Turistický okruh s vyznačenými pozoruhodnými místy.

Villers-La-Ville
Ruiny cisterciáckého kláštera – klášter byl založen v roce 1147. Ve třináctém století, tedy v době největšího rozkvětu kláštera, patřilo cisterciákům velké území a mniši žili zcela samostatně a odděleně od okolního světa. V roce 1794 byl klášter vypleněn francouzskými revolucionáři a v roce 1796 byl opuštěn. Jsou dochované některé části ze 12. století, ze století následujícího se dochoval refektář a nemocniční sál a několik dalších budov.

Charleroi
Město Charleroi v provincii Hainaut vzniklo z malé vesnice Charnoy, kterou Španělé změnili na pevnost a přejmenovali na počest svého krále (Charleroi = Král Karel). V 17. století se dostala do rukou Francouzů, kteří ji celou přebudovali.

Součást Hotel de Ville (radnice) je i 70 m vysoká věž.
Basilique Saint-Christophe (kostel sv. Kryštofa) – byl postaven v letech 1956 – 1957 na místě původního kostela ze 17. století, jehož část je do kostela začleněna jako příčná loď. Mozaiky od Jeana Ransyho.
Musée du Verre (sklářské muzeum) – expozice týkající se historie sklářství a sbírky skleněných předmětů z celého světa.
Musée archéologique – archeologické muzeum.
Musées des Beaux-Arts et Jules Destrée – v tomto muzeu jsou sbírky umělců, kteří se narodili nebo žili v provincii Hainaut (Paul Magritte, Paul Delvaux, James Ensor...).

Botte de Hainaut
Botte de Hainaut, čili Hainautská bota, se nachází na jih od města Charleroi na hranicích s Francií. Jedná se o pokračování Ardenského masívu, ale podmínky jsou o něco mírnější. Tato oblast je zajímavá především krásnou krajinou s nevelkými zalesněnými kopci a malými farmami.
Ve městě Couvin najdete Cavernes de l´Abime, komplex jeskyní, ve kterých je instalovaná expozice věnovaná prehistorickému období. Najdete zde obydlí člověka neandrtálského, 2,3 metrů vysokou sochu útočícího medvěda nebo v největší jeskyni představení „son et lumiere“, tedy světelně zvukový spektákl odhalující krásu této jeskyně.
V Grottes de Neptune asi 3 kilometry od města teče ponorná řeka Eau Noire. Protéká mnoha velkými jeskyněmi a ztrácí se ve velkém sifonu, který se ještě nikomu nepodařilo prozkoumat. Jeskyně jsou přístupné od začátku dubna do konce října.

Chimay
První zmínky o městečku se dochovaly z roku 887. V roce 1546 bylo městečko povýšeno povýšeno na knížectví. Prohlédnout si tu můžete gotický kostel Collégiale St. Pierre-et-Paul ze 16. století s chórem ze století. 13.

Asi 9 km od města můžete navštívit Notre Dame de Scourmont – sídlo místních mnichů trapistického řádu, které je veřejnosti nepřístupné. Vaří se zde pravé trapistické pivo.

Místní zámek byl postavený v 16. století. V roce 1801 se zde konala svatba prince Chimay a Thérésy Cabarus, přezdívané Notre Dame de Thermidor. Galerie s portréty od Francoise Gérarda a rozsáhlý hudební archiv. V létě se v divadle Théâtre Madame Tallien koná hudební festival.

Binche
Od 14. století se ve městě Binche pořádá každoroční jarní karneval Les Gilles de Binche – průvod bláznů, kdy městem prochází průvod pestře oblečených bláznů, kteří rozhazují do publika pomeranče. Tak se oslavuje návrat jara a Binches – blázni jsou ztělesněním místních lidí a radosti z konce zimy. Tradice karnevalu sahá do 14. století k pohanskému zvyku Quaresmiaux, který byl později nahrazen křesťanským. Podle nejznámější legendy slavila Marie Uherská úspěch svého bratra Karla V. a jeho syna Filipa II. Španělského při dobyvatelských cestách (dobytí říše Inků Španěly v 16. století) maškarním průvodem a dvořané byli převlečení za Inky (podle jedné verze legendy šli v průvodu skuteční Inkové). Celý svátek trvá tři dny, ale jen na masopustní úterý jde městem maškarní průvod, blázni mají na hlavách veliké klobouky s peřím.


Další zajímavá muzea v této oblasti
Musée de la Meunerie Les Gilles de Binche – průvod bláznů - Muzeum mlynářství ve starém mlýně z 16. století najdete v Braine-le-Château
Mémorial Kongolo" Les Gilles de Binche – průvod bláznů - Muzeum afrického umění a kultury v Gentinnes

Musée de l'Horlogerie Les Gilles de Binche – průvod bláznů - Muzeum hodinářství s expozicí věnovanou výrobě hodin a hodinek od 17. do 20. století je v Longueville.

Muzeum místního folklóru a místních dějin Armanda Pellegrina Les Gilles de Binche. Založeno bylo v roce 1930 místním učitelem Armandem Pellegrinem v Opheylissem. Stará školní třída se zařízením ze začátku století.

Muzeum folklóru Les Gilles de Binche
V Ittre v bývalém pivovaru najdete expozici věnovanou místním zvyklostem. Ve stejné obci v autentické kovárně z roku 1701 najdete i kovářské muzeum.

Muzeum vod a fontán Les Gilles de Binche je zajímavé muzeum historie rozvodů vody najdete v Genvalu.Průvodci a mapy


Belgie...
Belgie a Lucembursko - průvodce
199 Kč
Flandry...
Flandry (Flandern-route) - cyklostezka
369 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz