Dovolená Namibie


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Namibie - navigace  
zájezdy Namibie Hotely a ubytování Namibie
Last minute Namibie Informace Namibie
Víza Namibie Fotogalerie Namibie
Mapy a průvodce Namibie Recenze hotelů Namibie
Diskuze Namibie  Namibie

 --> Chcete se o zemi něco dozvědět? --> Přírodopis

Podnebí-->ZvířataRostliny
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Namibie je domovem neskutečného množství různých druhů zvířat. Některé z nich nenajdete nikde jinde. Zde jsou nejzajímavější z nich:


Damarský rybák (Sterna balaenarum)
Téměř 90% světové populace tohoto maličkého rybáka, z jehož populace přežilo zhruba 2.000 dospělých párů, krmí svá mláďata na písečných pláních u pobřeží Skeleton Parku. Mají šedá záda a křídla, černou hlavičku a bílou náprsenku. Měří kolem 22 cm a připomenou Vám nejspíše vlaštovky a jsou taktéž obdobně hbití. Živí se krevetkami a rybím potěrem.
Hnízdí na štěrkovitých místech, na velkou vzdálenost od dalších větších druhů ptáků, aby se vyhnuli pozorností predátorů jako jsou hyeny či šakalové. Protože však jsou malincí a nemohou nosit příliš mnoho jídla najednou, nemohou se odstěhovat na ostrůvky, kde žádní predátoři nežijí. Musí zůstat poblíž zdroje jejich obživy.
Pokud je napadne nějaké zvíře, pokusí se nepřítele zahnat máváním křídel a křikem; hnízdo a vejce je většinou dostatečně dobře ukryté, aby uniklo nechtěné pozornosti. Ovšem, pokud je hnízdo objeveno, rodiče své vejce či vylíhlé mládě opustí (většinou je kladeno jen jedno jediné vejce) a vrátí se teprve následujícím rokem. Pokouší se najít jiné místo pro své hnízdo, což je úkol poměrně nesnadný, pobřeží je velice hustě osídleno dalšími ptáky.
Během několika posledních let se hnízdění těchto ptáků stalo opravdovým problémem, hlavně kvůli bezohledným projížďkám aut podél břehů mezi Swakopmundem a zálivem Terrace. Pokud tento trend bude pokračovat, tento ohrožený druh nebude schopen úspěšně vyvést další potomstvo a postupně vyhyne...


Lachtani (Arctocephalus pussillus)
Tento zajímavý druh je odrůdou lvouna hřívnatého. Pod svrchními lesklými chlupy má hustou vrstvu krátké srsti - podsady - která ho chrání proti pronikání vzduchu a zároveň zachovává vnitřní teplotu těla na 37°C i pokud tráví delší dobu ve studených vodách.
Samci těchto lachtanů průměrně váží 200 kg, ale v průběhu doby vrhu a výchovy mláďat se jejich váha může vyšplhat až na 360 kg. Samice jsou menší, průměrně dosahují 75 kg.
Většinou se rodí jen jedno modrooké mládě, buď koncem listopadu nebo začátkem prosince. Zhruba 90% mláďat z celé kolonie se narodí v průběhu jediného měsíce. Začínají sát mléko už hodinu po porodu. Brzo jsou odkládána do jakýchsi společných "školek", kde se o ně stará část samic, zatímco ostatní loví potravu. Po návratu si svá mláďata matky poznají podle specifického pachu a zvuků. Línání se dostaví kolem pátého měsíce věku a srst mění odstín z tmavě šedé na olivově hnědou.
Úmrtnost je poměrně vysoká, bezmála čtvrtina novorozenců se nedožije ani jednoho roku věku. Mezi nejnebezpečnější predátory patří hnědá hyena (Hyaena brunnea) a černohřbetý šakal (Canis mesomelas).
Lachtani každý den zkonzumují potravu rovnou asi 8% jejich tělesné váhy. Kolonie podél afrických břehů ročně spotřebují kolem milionu tun ryb, chobotnic, sardinek a dalších plodů moře. To způsobilo v minulosti nevraživost rybářů a společností, které se zabývají zpracováním ryb. Začalo vybíjení lachtaní populace. V posledních letech byly vytvořeny programy, podle nichž je možno zabít jen určitý počet lachtanů. Společně s jejich přirozenými nepřáteli se daří udržet množství lachtanů v rozumné míře.
Každoročně mezi 1. dubnem a 15. listopadem se vydává na pláž několik mužů od společnosti Sea Lion Products, kteří mají za úkol zabít zhruba 200 těchto zvířat. Na trhu jsou ceněny hlavně genitálie - jsou exportovány do Asie, kde je vyhledávají muži jako afrodisiakum. Kožešiny jsou odváženy do Evropy, kde se z nich stávají kožichy, zimní čepice a další módní zboží. Maso putuje do Taiwanu a ze zbytku je vyroben potravinový doplněk pro dobytek.


Dikdik Kirkův (Madoqua kirki)
Dalším zajímavým tvorem je dikdik Kirkův (Madoqua kirki). Je to maličká antilopa, měří od 55 do 77 cm, váží asi 2,7 - 6,5 kg. Samci mají rohy dlouhé asi 10 cm, samice růžky nemají. Jejich srst můžeme popsat jako "pepř a sůl" s leskem do modra nebo do červena; brada, hrdlo, hruď a břicho jsou bělavé. Vyskytují se vzácně jen ve východní Africe na východ od Viktoriina jezera a od jihozápadu střední Angoly až po severozápadní Namibii, v křovinných stepích a polopouštích porostlých křovinami. Dikdici žijí převážně v párech ve stálých teritoriích. Varovné volání, které zní jako "cik-cik!", jim vysloužilo jméno "dikdik".


Slon africký (Loxodonta africana)
Zdánlivě tuhá kůže slonů je mimořádně citlivá, protože je protkána bohatou sítí nervů. Fyzický kontakt se zapojením chobotů, oháněk a kůže celého těla sehrává významnou roli v utužování sociálních vazeb ve stádu. Nejvíce se vzájemně dotýkají matka a její mládě. Matka slůně ustavičně usměrňuje, natahuje oháňku, aby se přesvědčila, zda ji slůně následuje, nechává je, aby se o ni při odpočinku opíralo. Sloni také poměrně dobře vidí a jsou schopni zpozorovat určitá optická znamení až na vzdálenost až 50 m. Dorozumívají se také řečí těla - existuje na sto poloh trupu, hlavy, uší či chobotu - a každá ostatním členům stáda cosi specifického sděluje. Když je slon například rozmrzelý, skloní hlavu, přičemž uši nastaví do tvaru "V". Také poloha, kterou sloni vůči sobě zaujímají, vypovídá o tom, jak na sebe pohlížejí z hlediska hierarchického postavení ve stádě.


Gepard (Acinonyx jubatus)
Gepard dokáže z klidu zrychlit na 72 km/h během tří sekund. Na krátkou chvíli je dokonce schopen vyvinout rychlost až 97 km/h, není ovšem vytrvalý: honička za kořistí musí být krátká - průměrná dráha jeho štvanice je 170 m a doba pronásledování nepřevyšuje 20 sekund. Během rychlého sprintu na vzdálenost 200 m jim tělesná teplota stoupne až na 41°C. Pokud by této teplotě byli vystaveni déle než 1 - 2 minuty, došlo by k poškození mozku.


Nosorožci
Dospělému nosorožci nehrozí díky jeho velikosti a síle žádné nebezpečí. Daleko hůře na tom jsou nosorožčí mláďata, o něž se během prvních tří let jejich života velmi zajímají lvi a hyeny. Matka zahání od svého mláděte nepřítele nejdříve nervózním frkáním, supěním a předstíranými výpady. V případě nutnosti pak zaútočí doopravdy. Je znám případ, kdy matka zabila lva, který se pokusil zmocnit jejího mláděte. Při společné obraně se k sobě jinak neklidní nosorožci někdy přitisknou zadky. Jejich strašné rohy pak trčí na všechny strany jako výstraha každému, kdo by se k nim snad chtěl i jen přiblížit. V Namibii se vyskytují jak nosorožec tuponosý, tak i nosorožec černý (dvourohý) .


Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius)
Patří mezi nejnebezpečnější africká zvířata. Zvláště agresivní jsou samice pečující o mláďata. Ty odhánější šelmy a navíc musejí mláďata chránit i před nerudnými hrošími samci. Hrošice mládě učí, aby se nikam nezatoulávalo - jestliže mládě zamíří jinam, hned ho hlavou usměrňuje. Když si matka potřebuje od stáda s mláďaty někam odskočit, nechá si mládě jinou samicí pohlídat.
Hroši žijí ve stádech, jež tvoří 15 i více samic a podřízení samci; v čele stáda je dominantní samec. Ten protivníky zastrašuje otevíráním hrozivé tlamy - ukazuje jim až půlmetrové špičáky. S výjimkou mořských savců má hroch ve světě zvířat vůbec největší ústa. Hroši jsou zvířata velmi teritoriální. Jsou také velmi nebezpečná - poměrně často například dochází k případům, kdy hroch převrhne loďku a její posádku následně pozabíjí.


Pavián pláštíkový (Papio hamadryas)
Tyto velké opice žijí ve skupinách až o 70ti jedincích v pouštích po celé Africe. Samci unášejí matkám mladé samičky, aby jimi obohatili svůj osobní harém. Rodinné tlupy vedené dominantními samci jsou však obvykle malé a agresivní samci tak mohou snadněji unášet nedospělé samice. Samci své harémy rozšiřují postupně, vždy jen o jednu samici, a vytvářejí tak stále nové dvojice pro páření. Někteří samci mohou ovládat až deset samic. Samice v takovémto harému nejsou blízké příbuzné, a proto se navzájem příliš nepodporují. Dominantní samec s nimi tedy může zacházet velmi drsně, a pokud mu některá samice odporuje, potrestá ji třeba silným kousnutím do krku.


Další zajímavá zvířata
Dále zde najdete ohromující počet zvířat, která jsou rozmístěná po větší ploše afrického kontinentu. Jmenujme alespoň kočkodana obecného, luskouna stepního, mangustu žíhanou, hyenku hřivnatou, hyenu skvrnitou, psa hyenovitého, šakala čabrakového, lišku chama, kočku plavou, servala, karakala, lva, levharta (leoparda), zebru horskou a stepní, žirafu, antilopu trávní (jedna z nejkrásnějších antilop), kudu velkého, antilopu losí, buvolce modrého, pakoně modrého, buvola Cape, antilopu vranou, přímorožce jihoafrického a antilopu skákavou.


Ptáci
Z ptáků zde nejdete pštrosa dvouprstého, potápku malou, pelikána bílého, tereje jihoafrického, kormorána velkého a kapského, volavku bílou a popelavou, marabua afrického, kladivouše afrického, plameňáka malého a růžového, ibise posvátného, kačenku pestrou a kachnu žlutozobou.
Z dravých ptáků zde žijí hadilov písař, supi ušatý, kapucín, africký a mrchožravý, luněc šedý, orli stepní, bojovný, Verreauxův, jasnohlasý, tmavoprsý a kejklíř. Z menších dravců pak orlovec říční, raroh jižní a poštolka bělooká.


Plazi
Mezi plazy patří kobra černokrká (jedovatá!), krajta písmenková (ohrožený druh), varan nilský, krokodýl nilský, chameleon dvoulaločný, gekon pouštní (endemit v poušti Namib), gekon písečný; z obojživelníků jmenujme otylku jihoafrickou, skokana hrabavého, ropuchu levhartí a želvu pardálí.Zajímavé odkazy

Africká zvířata
Damarský rybák v Skeleton Coast Parku
Lachtaní rezervace v Cape Cross
Nebezpečná zvířata
Zvířata žijící v Africe

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Miele - robotický vysavač

AZ elektro

Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz