Dovolená Keňa


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Keňa - navigace  
zájezdy Keňa Hotely a ubytování Keňa
Last minute Keňa Informace Keňa
Víza Keňa Fotogalerie Keňa
Mapy a průvodce Keňa Recenze hotelů Keňa
Diskuze Keňa Okružní plavby KeňaKeňa

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Historicky zajímavé

-->Ostrov LamuOstrovy v okolí LamuMombasa a okolíKilifi a okolíMalindiRuiny GediKariandusiThimlich OhingaHyrax HillOlorgasailieNárodní park SibiloiJumba la MtwanaPamátky UNESCO
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Ostrov Lamu
Keňa - Lamu Ostrov Lamu je spolu s dalšími malými ostrovy situován nedaleko od severního pobřeží Keni. Právě zde leží stejnojmenné město, které je častým cílem návštěvníků Keni. Na počátku 70. let 20. století si získalo město Lamu reputaci jako „africké Kathmándú“ – reputaci nádherného místa oplývajícího zvláštním kouzlem a zahaleného do pláště středověké romantiky. Města Kathmándú i Lamu byla těžko dostupná, a také proto vynikala jejich jedinečnost a neotřelá atmosféra. Žila zde po staletí zcela soběstačná společnost, která unikla ničivým nástrahám 20.století, a stala se tak velmi zajímavými především díky své kultuře, životnímu stylu a nedotčené architektuře. Svahilská civilizace, která se zde dochovala, ovlivňovala život na keňském pobřeží až do příchode britských kolonizátorů. Spojení s islámskou kulturou arabských obchodníků dalo vzniknout unikátnímu celku, který je světem sám pro sebe.
Starobylé Lamu je nejstarším městem v Keni a jeho obyvateli jsou téměř výhradně muslimové. Z pevniny se dá na ostrov dostat velkými motorovými čluny, ale turistům je doporučováno cestovat výhradně letecky. Uličky města jsou pro automobily příliš úzké, a tak jsou zde jako dopravní prostředek využíváni především osli a vlastní nohy. Ženy jsou stejně jako v ostatních islámských zemích zahalené do černé burky.
Romantickou atmosféru podporují arabské plachetnice dhow kolébající se na vlnách Indického oceánu. Písčitá pláž ve vesničce Shela láká turisty díky své nádheře, čistotě,až blahodárnému klidu a patří tedy mezi nejpříjemnější místa pro relaxaci.
Žádné jiné svahilské město nemůže nabídnout turistům tak nedotčenou kulturu a architekturu a také širokou škálu kulturních svátků a tradic.


Historie
Keňa - Lamu Lamu je nejstarším trvale obydleným městem v Keni. Bylo založeno zřejmě ve 14. století, ale osídlení těchto míst bylo prokázáno již mnohem dříve. Na počátku 15.století bylo město prosperujícím přístavem, který sem přilákal nové obyvatele až z Perského zálivu. Již dříve sem však přicházeli noví obyvatelé z Arábie i Jihovýchodní Asie.
V roce 1505 se město bez boje vzdalo Portugalcům a na příštích 180 let se dostalo pod jejich nadvládu. Centrem v době portugalské nadvlády ovšem nebylo Lamu, ale ostrov Paté.
Po úpadku portugalského vlivu v této oblasti na konci sedmnáctého století Lamu muselo čelit
bojům mezi městskými státy Lamu, Paté, Faza a Siyu, které skončily až v roce 1813, poté co Lamu porazilo vojska Paté a Mombasy v bitvě u Shely. Přesto bývá toto období označováno jako „Zlatý věk“ v historii města. V té době bylo Lamu republikou a jeho hospodářský rozkvět se ocitl na samém vrcholu. Místní obchodníci bohatli díky exportu slonoviny, želvoviny, mangrovníkového dřeva, obilí a dovozu orientálních látek, koření a porcelánu. Na vrcholu bylo i místní umění a řemesla. Toto období ovlivnilo i architektonický ráz města.
Po bitvě u Shely v roce 1813 požádalo Lamu o ochranu ománského sultána, který využil příležitosti posílit svůj vliv v této atraktivní lokalitě. Podmanil si postupně celé pobřeží a z Lamu přesunul své sídlo na Zanzibar. Zanzibarský sultanát pak kontroloval celý pobřežní pás od Kilwy až k somálským hranicím až do roku 1963, kdy byla v Keni vyhlášena nezávislost.
Ekonomika Lamu byla ve své podstatě založena na otrokářství a levné pracovní síle, kterou přinášelo. V roce 1907 Britové donutili zanzibarského sultána podepsat antiotrokářskou smlouvu a ekonomika ostrova se prudce snížila. Velký vliv na tento proces měla i skutečnost, že rozhodujícím ekonomickým centrem této oblasti se stal především díky exportu koření ostrov Zanzibar. Rostl i význam Mombasy, zatímco Lamu začalo stagnovat a tato situace se zlepšila až s příchodem turistů.


Orientace ve městě
Město sice vypadá díky spleti úzkých uliček dosti chaoticky, ale jenom na první pohled. Ulice Harambee Avenue vede podél pobřeží a odděluje pás budov od samotného města. Možná vás překvapí, že se pevnost a další významné budovy nacházejí až za tímto pásem a ne přímo na pobřeží. Skutečnost je taková, že původně byly na nábřeží, tj. na dnešní Harambee Avenue postaveny, ale přibližně od 30. let 19. století tato ulice nábřežím být přestala. Pokud vám tato formulace vrtá hlavou, vysvětlení je jednoduché. Na pobřeží přístavu se postupem let nahromadilo tak obrovské množství odpadu, že již nebylo možné jej odstranit, a tak tu prostě vznikla další zástavba.
Vlastní staré město je od Harambee Avenue rozděleno na dvě části Mkomani (na sever od pevnosti) a Langoni (na jih od pevnosti). Mkomani představuje skutečný střed města, které se dochovalo v původním vzhledu tradiční místní architektury. Další městské čtvrti, kterých je skoro čtyřicet, jsou svojí rozlohou spíše bloky a vyznat se v nich není nic jednoduchého.


Mkomani
Střed města se nazývá Mkomani. Jedná se o největší kamenné město na celém východoafrickém pobřeží. Nejstarší památkou je zde mešita Pwani ze 14.století, která se nachází vedle pevnosti.
Většina budov byla postavena v 18.století, kdy město zaznamenalo největší rozmach. Uličky jsou velmi úzké, díky tomu také chladné a tiché. Budovy byly stavěny výhradně z místních materiálů – kvádry korálového vápence byly použity na stěny, mangrovníkové dřevo na podlahy, střecha z makuti. Jedním z nejvýraznějších prvků jsou stejně jako na Zanzibaru složitě vyřezávané dveře a okenice, které se však bohužel vzhledem k náročné údržbě často nedochovaly.


Mešity
Ve městě je přes 20 mešit, ale mnohé ani nerozeznáte od běžných domů, protože nemají minarety. Slouží jako modlitebny pro muže, kteří se zde shromažďují. Nejstarší mešitou je mešita Pwani postavená asi v roce 1370. Druhou nejstarší je pak mešita Jumaa z roku 1511.


Pevnost Lamu s Muzeem životního prostředí
Stavba této masivní pevnosti začala za vlády sultána z Paté v roce 1810 a dokončena byla v roce 1823. Původně stála přímo na pobřeží, které měla chránit. S výstavbou budov na zaneseném pruhu podél pobřeží, které ji od moře nenávratně oddělily, zcela ztratila svůj původní význam a částečně se změnil i její vzhled. Byla postavena je z korálového vápence a cimbuří jsou pokrytá maltou. V letech 1910 až 1984 sloužily tyto vojenské budovy jako vězení. V roce 1993 prošla pevnost rekonstrukcí a mezi mořem a pevností vyrostly nové budovy se zajímavými a názornými ukázkami místního životního prostředí a historie. Najdete tu i nádrže s vodními živočichy, kteří tuto oblast obývají.
Otevřeno má pevnost každý den od 8:00 do 18:00. Ceny jsou cca 100 KSh za dítě a 200 KSh za dospělého.


Lamu Muzeum
Rozhodně si nenechte ujít návštěvu tohoto muzea, pokud se chcete seznámit s místní kulturou a historií. Muzeum patří k nejzajímavějším a nejlepším v celé Keni.
Část expozice je věnována svahilským kulturním tradicím, najdete zde repliku tradičního svahilského domu a mnoho dalších zajímavostí. Další části expozice se neomezují jen na svahilskou kulturu a tradice, ale snaží se charakterizovat a přiblížit Lamu prostřednictvím map, etnologické výstavy, modelů arabských plachetnic atd. Nejvzácnějšími exponáty jsou dvě ukázky jedinečného obřadního hudebního dechového nástroje užívaného v této oblasti – jedná se o rohy siwa . Starší z nich pochází z ostrova Paté a byl vyroben kolem roku 1690 z nádherně vyřezávané slonoviny. Jedná se pravděpodobně o nejstarší dochovaný hudební nástroj v černošské Africe.
Muzeum se nachází v budově bývalého sídla britské koloniální správy. Vstupné i otevírací doba jsou stejné jako v pevnosti.


Swahili House Museum
Jestliže se chcete dozvědět o svahilské kultuře ještě více, můžete návštívit i toto malinké muzeum, které se nachází poblíž hotelu Yumbe House. Zrekonstruovaný tradiční dům s typickým nábytkem vám dovolí nahlédnout do let dávno minulých. Vstupné i otevírací doba jsou stejné jako v pevnosti.


Německé poštovní muzeum
Německá východoafrická společnost zde postavila poštovní stanici, kde dnes sídlí nepříliš obsáhlé muzeum. Vstupné i otevírací doba jsou stejné jako v pevnosti


Oslí útulek
V Lamu však byly postaveny budovy pro mnohem pozoruhodnější účely. Vznikl zde i oslí útulek, který provozuje organizace International Donkey Protection Trust (Mezinárodní fond na ochranu oslů), sídlící v Devonu ve Velké Británii. Přijímáni jsou staří, nemocní či zranění osli. Pozemky pro útulek byly zakoupeny 4.července 1987 a tento den je mezi milovníky oslů nazýván Dnem oslí nezávislosti. Vzhledem k tomu, že osli slouží jako hlavní místní dopravní prostředek, nemá útulek o „klienty“ nouzi. Vstupné je zdarma a přijít můžete denně.


Pláže
Na pobřeží města nenajdete žádné pláže. Kvůli bílé písčité pláži s průhlednou vodou budete muset dojít až do vesnice Shela, která se nachází asi 3 km za městem směrem na jih. Cesta trvá přibližně 40 minut a pokud nejste právě naladěni na pěší túru, můžete se sem vydat na plachetnici dhow. Pláž začíná u hotelu Peponi Hotel a táhne se dále přes mys podél pobřeží v délce asi 12 km. Pokud jste příznivci vodních sportů, nejlepší místo je za hotelem Peponi, kde si můžete užít vln do sytosti.


Arabské plachetnice
Keňa Mezi nejkrásnější zážitky na ostrově Lamu patří výlet na arabské plachetnici dhow. Na výlet můžete vyrazit podle vašeho přání a cena se odvíjí podle místa, kam se rozhodnete vydat, i podle toho, na jak dlouho. Nejvhodnější počet cestovatelů je 5, protože lodě jsou poměrně malé.
Nejlevnější denní výlety trvající 6-8 hodin obvykle míří na ostrov Manda. Cena zahrnuje rybaření a potápění se šnorchlem. Na pláži u vesnice Manda bývá zajištěn oběd – opékaná ryba.
Delší výlety (3dny) míří většinou na ostrov Paté a cílem 5-denních výletů je Kiwayu.
Na výlet si nezapomeňte pokrývku hlavy, protože na lodi nenajdete žádný stín a slunce většinou pálí velmi silně.


Průvodci a mapy


Východní...
Východní Afrika - Keňa, Tanzanie, Uganda
316 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz