Dovolená Izrael


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Izrael - navigace  
zájezdy Izrael Hotely a ubytování Izrael
Luxusní zájezdy Izrael Informace Izrael
Last minute Izrael Fotogalerie Izrael
Víza Izrael Recenze hotelů Izrael
Mapy a průvodce Izrael Diskuze IzraelIzrael

 --> Chcete se o zemi něco dozvědět? --> Historie a politika --> Kulturněhistorické údaje

-->KulturaHistorie
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Izrael patří mezi země, kde kultura zaujímá významné místo ve společenském i soukromém životě obyvatel. To dokládá i statistika UNESCO, podle které Izraelci jsou, co do návštěvnosti kulturních podniků, hned na druhém místě za Švýcary.
Nadšení pro kulturní dění se týká všech oblastí kultury, ať už se jedná o literaturu, hudbu, divadlo či muzea. Specifickým rysem je bytostný zájem o kulturu a umění, které jsou nějak spjaty s existencí státu, což vyvolává věčnou diskusi na této téma. Kultura a umění v Izraeli neslouží jen příležitostnému zájmu za účelem osobního obohacení, ale vždy většinou provokují ve jménu vyššího zájmu – přežití.

Literatura
Zaujímá zvláště prioritní místo. Byla na počátku sionistického hnutí, protože to byli právě spisovatelé, kteří šířili a konstituovali ideu židovství. Spisovatelem byl i zakladatel sionismu Theodor Herzl (1860-1904), který byl maďarského původu. Pod vlivem Dreyfusovy aféry dospěl k názoru, že je nutné, aby se Židé spojili jako národ a založili vlastní stát. Jeho spis Der Judenstaat (Židovský stát) dal podnět k založení sionistického hnutí. V r. 1897 svolal první sionistický kongres do Basileje, na němž byl zvolen do čela hnutí. Vizi o budoucím židovském státu podal v utopistickém románu Altneuland (Staronová země).
O Izraelcích se říká, že polovina dospělých přečte každý měsíc jednu knihu.
Většina velkých izraelských spisovatelů se ve svých dílech vyslovuje za lepší porozumění mezi Izraelci a Palestinci. Známými autory jsou např. Yoram Kaniyuk, Amos Oz, Abraham Jehoshma a David Grossmann. V jejich dílech, kromě současných problémů, zaznívá všudypřítomná bolest z holocaustu, kterým mnozí přistěhovalci prošli.
Rovněž v Praze působila řada židovských spisovatelů, z nichž světovou proslulost získal německy píšící spisovatel Franz Kafka (1883-1924). Jeho dílo předkládá čtenáři obraz epochy konce, rozpadu a ztroskotání, zachycuje krizi společnosti. V díle se silně projevuje odcizení člověka, které je pojato nadčasově. Zvláště jej proslavily 2 romány: Proces, který předjímá události pozdějšího fašistického a komunistického teroru. Hrdina Josef K. je souzen za zločin, který nespáchal, přijímá však svoji metafyzickou vinu. V románu Zámek zachycuje Kafka pokus vyděděnce začlenit se do společnosti, tato cesta však vede přes zámek, ale zámecká byrokracie mu znemožňuje práh zámku překonat.
Domácí popularitu si získal E. E. Kisch, německý židovský spisovatel žijící v Praze, zakladatel reportáže jako literární formy společensko kritického a sociálního boje. Proslul díly jako Klasický žurnalismus a Zuřivý reportér, v řadě svých děl čerpal ze svých četných cest a pobytů ve světě a jako bojovník proti nastupujícímu fašismu (Tajná Čína, Zajatec Hitlerův, Tržiště senzací atd.).
I světová literatura se zájmem sledovala v minulém století situaci na Blízkém východě a řadou románů připoměla a ztvárnila problematiku. Světový ohlas získal román Leona Urise Exodus, který na příběhu mladého sionisty Ariho ben Kanaana a americké ošetřovatelky Kitty Fremontové zobrazil osud národa, tisíciletí pronásledovaného, který se znovu zrodil v moderní době před našima očima a vrací se do své vlasti, aby tu z krví nasáklého písku vytvořil kvetoucí zahradu. V knize se také popisuje hlasování v OSN v r. 1947 o rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát, kdy Československo zastupoval Jan Masaryk, který hlasoval pro rozdělení, proti kterému jednotně vystoupily jen muslimské státy. Snad se dá i říci, že L.Uris ovlivnil světové myšlení ve věci vzniku Izraele a napsal ještě jeden bestseler Hadž, ve kterém líčí napínavý ale také i svým způsobem komplikovaný vztah arabského usedlíka Hadže Ibrahima a jeho rodiny a Gideona Asche, židovského pionýra v Palestině a poté vlivného bojovníka v Izraeli na pozadí dramatických událostí od r. 1922 do r. 1956. Cesta Hadže k poznání je dlouhá a těžká a teprve na konci života si uvědomuje rozporuplnost počínání svých soukmenovců proti integritě Židů, zatímco Araby především sžírá a ničí nenávist ke svým novým sousedům, snad v mnohém oprávněná.

Hudba
Zvláště klasická hudba začala zapouštět kořeny v zemi ve třicátých letech, když židovští hudebníci a řada skvělých dirigentů, prchali z Německa před nacismem a začali se stahovat do Svaté země. Další významná vlna přišla s imigranty ze Sovětského svazu během osmdesátých let v minulém století. Z té doby také pochází vtip ve smyslu, že když ruský přistěhovalec se při příletu na letišti neprokáže pouzdrem na housle, tak musí být pianista. Světovou pověst si získala izraelská filharmonie. Její dirigenti jsou zváni na koncertní podia po celém světě. Za všechny stačí uvést nejznámějšího z nich Zubina Mehtu. Její koncerty na domovské scéně Frederic-Mann-Auditorium se těší takovému zájmu, že jen stěží lze sehnat vstupenku. Vždy v květnu, pravidelně každý rok, filharmonie pořádá bezplatné veřejné
koncerty v parku Hayarkon v severní části Tel Avivu, které shlédnou statisíce návštěvníků. Koncerty klasické hudby jsou mimořádně přitažlivé v historickém prostředí římského amfiteátru Caesarea a v křižáckém hradě v Akku.
Postavení taneční hudby je stále silnější. V zemi se oživila tradice židovské hudby klezmer, která má svůj původ v někdejších židovských komunitách ve střední a východní Evropě. Základem je hra na housle. Nejznámnějším dílem je Houslista na střeše, a to v různých variacích. Klezmer už není provozován jen postaršími muži, kteří si připomínají někdejší zvyky v rámci židovské svatby apod. Tradice se ujaly a melodie zmodernizovaly hudební skupiny i mimo Izrael jako např. „Klezmatics“ z New Yorku, které se těší zájmu při hostování nejen v Izraeli ale i jinde. Známý klasický houslista Yitzhak Perlman nahrál album melodií klezmer, kterému se dostalo vřelého přijetí. Každý rok se pořádá v srpnu v Safedu Klezmer Festival, jehož návštěvu, pokud budete v tu dobu v Izraeli, lze doporučit za účelem seznámení se s tímto žánrem.
Stále větší popularitě se těší moderní taneční hudba importovaná z USA a Evropy, v poslední době také svébytná ruská hudba, která do země přišla s poslední velkou vlnou přistěhovalců z někdejšího Sovětského svazu.

Divadlo
Je skoro vždy divadlem politickým a vášnivým, vyžadujícím od diváka zaujetí názoru. Takové divadlo prezentuje ve svých hrách významný dramatik Joshua Sobol, jehož inscenace pronikly i na evropská jeviště. Dotýkají se citlivých míst izraelské historie i současné reality. Ve hře Ghetto vystupují Židé, kteří spolupracují s nacisty a hlavní hrdinka, která je Palestinkou, trpí tím jak s ní Židé špatně nakládají. Velkou kontraverzi vzbudila jedna z jeho posledních her Palestinský syndrom, která mizernou současnost v oblasti přičítá židovskému fundamentalismu a setkala se s nevolí u ortodoxních poslanců Knessetu.
Divadelní scénu však zaplňují hojně i hry evropských klasiků jako Čechova, Brechta, Shakespeara atd. Diváci mají rádi parodie a frašky, které prožívají intenzivně a v paralele se současnými problémy.

Muzea
Jen v samotném Jeruzalému a Tel Avivu je dohromady více jak sto muzeí, která jsou hojně navštěvována a velký zájem projevují mladí lidé. Před některými, např. před Izraelským muzeem v Jeruzalému, se i večer při prodloužené návštěvní době tvoří fronty.
Film
Začátky lze vystopovat počínaje dvacátým stoletím, kdy hlavním námětem byli noví „hebrejští muži“, kteří měli stát v protikladu k zuboženým a slabým Židům z diaspory. Po získání samostatného státu převládala v kinech britská a hollywoodská produkce jako např. jeden z hlavních trháků Exodus. Skutečný začátek vlastní filmové produkce spadá do let kolem r. 1965. To se rodily tzv. bourekas filmy, které představovaly laciné komedie parodující vztahy rivality mezi Židy skupiny Separdi na nižším společenském stupni a Aškenázi, kteří tvořili „zdravé jádro“ výše postavených Židů. Zatímco ti první vynikali leností a emocemi, ti druzí snobstvím a nudou. V posledních letech se začaly prosazovat filmy vyšší úrovně např. Rabi Fishke jde do války . Tento film měl rekordní návštěvy jak v Izraeli tak USA. Je příběhem vojáka, který je ve skutečnosti rabi, a který je naverbován do tajného oddílu armády a měl by se starat o morálku svých kolegů-vojáků v jednotce.
Architektura
Nový stát si vyžadoval nové stavby a novou architekturu. Pro sionisty byla Palestina v tomto směru nepopsaným listem papíru a zde mohli tvořit své stavby dle své vize. Dostali příležitost. Mnoho vynikajících židovských architektů muselo utíkat před Hitlerem a tak Tel Aviv začal záhy kopírovat Berlín. S palmami a mořem v pozadí Tel Aviv přece jen nabízel přívětivější tvář. Zajímavé příklady předválečné architektury lze shlédnout v Jeruzalémě např. tzv. dům Rehovat a knihovnu Shocken, obojí z r. 1936.
Po získání nezávislosti v r. 1948 příliv imigrantů vyžadoval spoustu nových domů, které však více než avantgardní architekturou se vyznačovaly ekonomickou střízlivostí, kde rozhodující slovo měla byrokracie. Pozoruhodným stavebním počinem byla velkorysá rekonstrukce
židovské čtvrti v Jeruzalémě, která byla téměř srovnána se zemí při bojích o Jeruzalém v r. 1948. Ačkoli poskytuje moderní bydlení, byl při výstavbě zachován tradiční styl architektury. Při stavebních pracech byla odkryta řada starých památek, které jsou udržovány s pietou a přehledně označeny.

Pozn: Palčivým problémem Izraele je půda. Izrael jí má málo a expanze např. formou židovských osad na palestinské území na západním břehu Jordánu se ukázala být kontraverzním projektem, ať už záměry byly jakékoli. Světové mínění v tom nejspíše vidí pokus o teritoriální expanzi. Protože Izrael nemůže expandovat na východ, zbývá mu jediná možnost, do moře. Na prknech stavařů se rodí projekt budování umělých ostrovů, na kterých by mohly bydlit desetitisíce lidí. Jeden ostrov o velikosti tří čtverečních kilometrů prý přijde asi na miliardu dolarů. Jednotlivé ostrovy u izraelského pobřeží by měly být propojovány podmořskými tunely. O tomto mnohamiliardovém projektu už se hovoří přibližně deset let. Izraelská vláda již rozhodla o ustavení komise, která tento plán má posoudit. Nejprve by měly být vybudovány tři ostrovy a to u měst Tel Aviv, Haifa a Netanja. „ Jsem pro vybudování ostrovů,“ řekl nynější izraelský premiér Šaron už před několika lety. „Chtěl bych to uvést do praxe. Může to změnit kvalitu života těch, kteří žijí podél pobřeží Izraele.“ Mluvčí izraelského Technologického ústavu, který má na starosti výzkum projektu, řekl BBC, že ostrovy budou alternativou k výstavbě v poušti. „Části Izraele nemohou být využity pro stavební ani turistické účely kvůli písečnému a kamenitému podloží,“ tvrdí Tony Bernstein. „Do budoucna nás to bude více a více limitovat.“ Podle něj je vybudování ostrovů velice složité, nicméně uskutečnitelné. Zvláště se objevily obavy z toho, že by se ostrovy mohly stát vhodným a snadným cílem pro teroristy. Bernstein je však přesvědčen, že se dají přijmout taková bezpečnostní opatření, aby lidem, kteří budou na ostrovech, nehrozilo příliš velké nebezpečí.

Průvodci a mapy


Izrael...
Izrael - DVD
99 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz