Dovolená Izrael


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Izrael - navigace  
zájezdy Izrael Hotely a ubytování Izrael
Luxusní zájezdy Izrael Informace Izrael
Last minute Izrael Fotogalerie Izrael
Víza Izrael Recenze hotelů Izrael
Mapy a průvodce Izrael Diskuze IzraelIzrael

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Pobytově zajímavé

Haifa (severní pobřeží)Další zajímavosti severního Izraele (Ein Hod, Caesarea, Akko, Nahariya)Galilejská oblast (Safed, Nazaret, Tabcha...)Horní Galilea a Golanské výšiny (řeka Jordán, hora Hermon, Katzrin...)Mrtvé moře (Ein Gedi, Masada, Ein Bokek, Sodoma, Qumran...)Negevská poušť (Arad, Beersheba) a Eilat-->Západní břeh Jordánu a Gaza (Betlém, Jericho, Hebron...)Tel Aviv - JaffaOkolí Tel Avivu (Ramla, Netanya, Ashdod, Aškalon...)
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Tato dvě území jsou okupována Izraelem od šestidenní války v roce 1967 a jejich status se prakticky nezměnil. Nebyla anektována jako východní Jeruzalém nebo Golanské výšiny a ani jim nebyla udělena autonomie. Hranice Západního břehu (West bank) je volně definována jako hranice před r. 1967 známá jako tzv. zelená hranice (green line).
Obě teritoria jsou domovem cca 3 milionů Palestinců a něco přes 100 tisíc Izraelců, kteří se nastěhovali do nově budovaných osad po poslední válce v r. 1973. Další 2 miliony Palestinců jsou rozptýleny v okolních státech tj. Jordánsku, Libanonu a Sýrii.
Hlavním cílem Palestinců je vybudování nezávislého státu na těchto územích a toto úsilí je jedním z dominantních politických jevů posledních 50 let nejen mezi Izraelem a Palestinci, ale ovlivňuje dění na celém Blízkém a Středním východě. Je dokonce i celosvětovým problémem, protože úzce souvisí s bolestí našeho světa, kterou nazýváme terorismus.
Palestinci doposud dosáhli uskutečnění omezené samosprávy v Gaze a v některých městech Západního břehu tj. Betlému, Jenina, Jericha, Kalkýlie, Nablusu, Ramalláhu a Tulkaremu.
Pokračování procesu mělo velkou naději za vlády předposledního ministerského předsedy Izraele E.Baraka, ale Palestinci odmítli relativně velkorysé návrhy jeho vlády a proces byl zastaven a palestinskou intifádu vystřídali sebevražedné teroristické akce.
Tyto okolnosti se negativně projevily na turistickém ruchu nejen na Západním břehu, ale v celém Izraeli. I před intifádou však rozvoj turismu na obou územích podstatně pokulhával i když zejména na Západním břehu je řada atraktivních destinací, které přitahují při návštěvě Izraele turisty z celého světa. To se týká zejména Betléma.
Co Vás zde čeká?
- Betlém, místo narození Ježíše, celosvětově významné poutní místo křesťanů
- Jericho, město s pověstí nejstaršího nepřetržitě obydleného města světa
- Hebron, svárlivé posvátné místo pro křesťany i muslimy


Betlém
Betlem BetlemPro řadu křesťanů je návštěva Izraele neodmyslitelná bez návštěvy Betléma. Ve středu města, na náměstí Manger, se nachází Chrám Narození Páně (Church of the Nativity). Betlém je takříkajíc na skok od Jeruzaléma a o Vánocích je populární se zúčastnit pěšky oficiálního procesí Jeruzalém-Betlém v trvání asi 2 hodin, jehož realizace s ohledem na současnou situaci je však problematická. Chrám Narození Páně byl postaven nad jeskyní předpokládaného narození Ježíše a je jedním z nejdéle fungujících kostelů na světě.
První kostel byl postaven v první polovině čtvrtého století. Byl však částečně zbořen v šestém století a dnešní kostel byl vybudován r. 530 císařem Justiciánem. Úpravy na něm provedli křižáci, když dobytí kostela v r. 1099 bylo jedním z jejich hlavních cílů tažení do Palestiny. Jeho vnějšek více připomíná pevnost. Vchod je úzký a nízký, aby znemožňoval pozdějším muslimským dobyvatelům vjezd do kostela na koních. V době vlády mameluků a otomanských Turků Chrám pustl a byl poškozen zemětřesením v r. 1834 a požárem v r. 1869.
Sloupy z červeného vápence v hlavní lodi Chrámu byly zřejmě součástí původní stavby. Ústředním bodem je jeskyně Narození v podzemí, kde stříbrná hvězda ukazuje místo, na kterém se podle legedy Ježíš narodil. Vedle Chrámu byl v r. 1881 vybudován Kostel sv. Kateřiny, kde římsko-katolický biskup na Štědrý večer drží vánoční půlnoční mši. Poutníci z celého světa sem přicházejí se zúčastnit této bohoslužby.

Pozn. Od Betléma k Jeruzalému
- vánoční Betlém 2002 byl opuštěný a palestinskému předákovi Jásiru Arafatovi izraelské úřady znemožnily jeho návštěvu. „ V tomto městě se narodil náš Pán, Ježíš Kristus, kníže míru,“ řekl v reportáži z Betléma jeho starosta Hanna Násir. Má pravdu a celý svět si to ve vánoční době každoročně připomíná. Biblické město je ale také rodištěm jiné historické postavy, krále Davida. Co mají oba muži společného? Především rodokmen. Kdyby Ježíš nebyl „ z čeledi Davidovy“, jak pravý novozákonní záznam, nenarodil by se v Betlémě, kam museli putovat jeho rodiče v rámci tehdejšího sčítání lidu, ale v galilejském Nazaretu. Nejspíš by se jmenoval jinak a dozajista by se nestal Mesiášem. Jejich druhým společným jmenovatelem je Jeruzalém. Do dějin vstoupil díky Davidovi, který se jej před třemi tisíciletími zmocnil a učinil hlavním městem mladého království. V Jeruzalémě se také začaly psát dějiny křesťanské éry, spojené s událostmi, které následovaly po Ježíšově popravě. Právě v této sváteční době je vhodné si povšimnout pozoruhodné shody. Dílo obou betlémských rodáků, započaté v Jeruzalémě, je dodnes živé. Z křesťanství se stalo jedno ze světových náboženství a Jeruzalém moderní doby je opět tím, čím byl ve starověku za krále Davida a jeho nástupců – metropolí židovského státu.

Jericho
Jericho JerichoNa 30 km mezi Jeruzalémem a Jerichem se scenérie a s ní i teplota dramaticky mění, když sestoupíte z výšky 820 m do 395 m pod úrovní moře. Cesta vede podél spektakulárního kaňonu Wadi Quelt, kde byste se měli na chvilku zastavit. Zájezdové autobusy znají to správné místo (např. na cestě k Mrtvému moři), ze kterého je také okouzlující pohled na klášter sv. Jiří, sevřený ve skalní soutěsce. Současná podoba kláštera, kde první budova stála už v 5. století, pochází z rekonstrukce uskutečněné řeckou ortodoxní církví koncem 19 .století. Většina maleb a ikon pochází z této doby, ale nejstarší část uchovává mozaikovou podlahu ze 6. století a lebky 14 mnichů, zmasakrovaných zde při nájezdu Peršanů ve 14. století.
Archeologické výzkumy svádí vědce k domněnce, že Jericho je nejstarší trvale obývané město světa. Když přijedete do syrského Damašku, zaslechnete stejnou „story“. Bylo zde objeveno až 23 navršených vrstev. K městu se váže řada legend. Např. jeden z okolních pahorků je znám jako hora Pokušení. Na tomto místě se Ježíš postil 40 dní a pak byl pokoušen ďáblem. V r. 1999 zde zahájila provoz moderní lanovka, jejíž horní stanice se nachází asi 100 m od řeckého ortodoxního kláštera Pokušení z 12. století, který se podobá klášteru sv.Jiří, ale jeho vzhled je skromnější. Z 8. století, kdy začalo arabské osídlení, pochází někdejší nádherný orientální Hišamův palác, který však byl poničen zemětřesením a o jeho nádheře svědčí odkryté mozaiky a bohatě dekorované fragmenty obvodové zdi. Izrael je pověstný tím, že kdekoli se začne kopat, země vydá kus historie. Tak se také došlo k objevu starověké synagogy ze 7. století, na jejíž podlaze se zachovala krásná mozaika s židovskými motivy jako sedmiramenným svícnem, palmovou ratolestí a beraním rohem. Pod svícnem je hebrejský nápis: Shalom al Israel (mír Izraeli).
Dnes jsou však v Jerichu betonové zátarasy a lanovka na horu Pokušení sotva bude v provozu. Také archeologové mají klid. Čekají na jiné časy. Až zase začnou kopat, objeví další kus Jericha.

Hebron
Hebron HebronToto posvátné město Židů i muslimů zažívalo v poslední době jedny z největších nepokojů na obsazených územích. V tomto místě však jakoby evokovaly dávný spor. V současné době žije ve městě okolo 120 000 obyvatel.
Abraham (neboli Ibrahim arabsky) učinil smlouvu s Bohem a také koupil jeskyni Machpelach, aby zde pochoval svoji ženu Sáru. Když umřel, jeho synové Jakub a Izák jej pohřbili vedle jeho ženy. Později Izák a jeho žena Rebeka a Jakub se svoji ženou Leah zde byli rovněž pohřbeni. Tím se místo stalo posvátným pro Židy. Po příchodu islámu zde muslimové nad touto jeskyní vybudovali mešitu (Ibrahimova mešita). Po určitou dobu místo uctívali v míru Židé i muslimové. Koncem 19. století s rostoucí silou sionismu hebronští Židé zde začali rozšiřovat svoji komunitu, proti čemuž se muslimové začali bouřit. Nakonec Židy pobili a jejich zbytek uprchl do Jeruzaléma. Situace se změnila po šestidenní válce 1967, kdy Židé zase získali navrch. Přes protesty umírněných Izraelců extremní skupina Židů prosadila v Hebronu zřízení židovské osady, která šla tak daleko, že chtěla vyhnat muslimy z Hebronu. Židovské osadníky v arabském moři musí hlídat 2 500 izraelských vojáků a normální život města je čas od času paralyzován.
Pro Židy je jeskyně Machpelah druhým nejposvátnějším místem po Zdi nářků a pro muslimy je druhým místem uctívání po Skalním chrámu Ibrahimova mešita. V r. 1994 ortodoxní Žid vtrhl do mešity a zastřelil při bohoslužbě 29 muslimů. Od té doby je svatostánek rozdělen na židovskou a muslimskou část se separátním vchodem pro každou z nich. Bezpečnostní opatření zde jsou mimořádně přísná.

Nablus
Po Hebronu druhé největší město na Západním břehu ležící mezi scénickou pahorkatinou by bylo zajímavé navštívit v době míru jako pitoreskní a živé arabské město s pěkným sukem a starobylým starým městem. Zde kdysi stál biblický Shechem, kde Abrahám obdržel příslib izraelské země (Genesis) a Židé dnes město také takto nazývají.
Gaza
Je úzký v průměru 6 km široký a 40 km dlouhý pruh země mezi Středozemním mořem a pouští Negev, který na jihu sousedí s Egyptem. Na tomto pruhu se tísní dnes asi 1 milion obyvatel a z toho 600.000 má status palestinských uprchlíků z celkového množství dnes registrovaných asi 3 milionů. Tak v důsledku vysoké reprodukce narostl počet uprchlíků z původního skutečného počtu asi 750.000. Polovina ze zdejších 600.000 uprchlíků žije v tkzv. uprchlických táborech ve správě OSN (UNRWA).
Právě v Gaze v 80 tých letech 20. století vznikla intifáda tj. boj proti izraelským autoritám na okupovaných územích. V současné době asi není aktuální uvažovat o návštěvě tohoto místa.


Průvodci a mapy


Izrael...
Izrael - DVD
99 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz