Dovolená Izrael


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Izrael - navigace  
zájezdy Izrael Hotely a ubytování Izrael
Last minute Izrael Informace Izrael
Víza Izrael Fotogalerie Izrael
Mapy a průvodce Izrael Recenze hotelů Izrael
Diskuze Izrael  Izrael

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Pobytově zajímavé

Haifa (severní pobřeží)Další zajímavosti severního Izraele (Ein Hod, Caesarea, Akko, Nahariya)-->Galilejská oblast (Safed, Nazaret, Tabcha...)Horní Galilea a Golanské výšiny (řeka Jordán, hora Hermon, Katzrin...)Mrtvé moře (Ein Gedi, Masada, Ein Bokek, Sodoma, Qumran...)Negevská poušť (Arad, Beersheba) a EilatZápadní břeh Jordánu a Gaza (Betlém, Jericho, Hebron...)Tel Aviv - JaffaOkolí Tel Avivu (Ramla, Netanya, Ashdod, Aškalon...)
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Galilejská oblast v severní části Izraele je jak z hlediska přírodních scenérií, tak z hlediska nábožensko-historického dědictví bohatou oblastí. Tato kombinace je důvodem, proč je oblíbeným regionem nejen mezi Izraelci, ale i zahraničními turisty. Je to zelená a úrodná oblast, které dominuje Galilejské jezero kolem něhož se odehrála dramatická biblická setkání. Zde kázal Ježíš a jeho učedníci. Proto se Galilea (hebrejsky Geliláh – okruh) také označuje jako „země Bible“. Kdysi to byla Římany ceněná enkláva a po příchodu křižáků do Palestiny výspa jejich dočasné moci v oblasti. Především zde se usadili židovští uprchlíci po zboření druhého jeruzalémského chrámu a židovští učenci zde vytvářeli rabínské texty. V novodobé historii byla pak Galilea jedním z prvních cílů osadníků po vzniku sionistického hnutí.
Při putování navštívíte především tato místa:
- Galilejské jezero a Tiberias
- Pamětihodnosti kolem Galilejského jezera
- Nazaret, magnet přitahující věřící křesťany
- Kibucy, nejvýznamnější v celé zemi
- Safed, nejvýše položené město a středisko židovské mystiky
- Beit She´an, archeologické naleziště

Galilejské jezero
Galilejské jezero a Tiberias Galilejské jezero a TiberiasTiberias TiberiasHebrejsky Yam Kinnereth, česky také Genezaretské jezero, vytváří nejen hezkou scenérii, ale je především hlavní zásobárnou vody, kterou do něj přivádí řeka Jordán. Leží 212 metrů pod hladinou moře, je dlouhé 21 km, široké 9-13 km a dosahuje hloubky 49 metrů. Už v biblických dobách poskytovalo hojnost ryb a jako za starých dob i dnes je zvlášť oblíbenou rybou druh pstruha tzv. svatopetrská ryba, která je žádaná na jídelníčku v celé zemi. Od severu je napájeno vodami Jordánu, který z něho vytéká a směřuje na jih k Mrtvému moři. Po vyhnání z Jeruzaléma Židé na jeho břehu postavili řadu chrámů a staveb. V byzantském období sem proudili křesťané, kteří stavěli hlavně kostely.
Zajímavá je projížďka po jezeře, která je ve správě kibucu Ein Gev naproti městu Tiberius. Plavba spojující obě místa trvá třičtvrtě hodiny a stojí 15 NIS, zpáteční lístek 25 NIS. Lodě jsou zhotoveny v historickém stylu připomínajícím dobu Ježíše.
Tiberias
Je největším městem na břehu jezera, má cca 40.000 obyvatel. Přes den je odtud výhled na dalekou horu Hemron a Golanské výšiny. Je přirozeným východiskem pro výlety kolem jezera. Město se stalo populárním pro zbožné Židy, kteří ve zdejších proslavených lázních praktikují očistu svého těla, kterou kombinují s očistou duše v řadě míst religiozní důležitosti. Z historického hlediska to byla hlavně horká vřídla, která už v římských dobách sem lákala k radovánkám. Město pojmenovali Římané na počest vládnoucího císaře Tiberia. Po vyhnání z Jeruzaléma se Tiberias stal centrem židovských komunit a učenosti. Jeho důležitost pro Židy vzrostla po potlačení Bar Kochbova povstání v letech 132 – 135. Právě zde byla kolem roku 200 v rabínských školách kompletována hebrejská Mišna (kodifikace základního židovského práva) a asi o dvě století později i Talmud, který je interpretací posvátných spisů, do nichž byla Mišna zahrnuta.
Během dlouhé nadvlády muslimů i Turků město upadalo, aby jej k životu vzkřísili a ke staré slávě povznesli zase Židé ve 20. století.
V dnešním středu města s hotely a restauracemi na břehu jezera nenalezneme mnoho zajímavějších památek. Město, mnohokrát poničené nájezdníky i zemětřeseními, má dnes moderní tvář. Jen nevelkýkostelík sv. Petra, založený křižáky ve 12. století, několikrát přestavovaný a oddělený od jezera jen pobřežní promenádou, si uchoval půvab středověké stavby a je navštěvovanou památkou.
Jižně 2 km od středu nového města se nacházejí horké prameny Hammat Tiberias, které v římských dobách byly tak hojně využívány, že císař Trajan v r. 110 nechal vyrazit minci zobrazující bohyni zdraví Hygii, jak sedí na kameni a oblažuje se v lázních. V současné době jsou prameny využívány v budovách Tiberias Hot Springs Complex, které sestávají ze starší části, kde se léčí kožní nemoci a z moderního relaxačního střediska na břehu jezera, které je přístupno veřejnosti. Možnosti jsou široké, ale ceny poněkud vyšší, vstup do horkých bazénů činí 45 NIS. Zájemci se s historií a využitím vřídel mohou seznámit v parku zřízeném k tomuto účelu (Hammat Tiberias National Park). V místě se nacházejí překrásné mozaiky na podlahách původních synagog. Nejstarší z nich, pocházející ze 3. a 4. století zobrazují Archu úmluvy a sedmiramenný svícen.
Na pahorku v blízkosti lázní je hrobka rabína Meira (Tomb of Rabbi Meir Ba´al Hanes), která je jedním z nejsvatějších židovských míst. Tento rabín ve 2. století pomáhal sestavovat Mišnu. Na místě jsou dvě synagogy, jedna s bílou kupolí (sefardická) a druhá s modrou (aškenázi). Na nádvoří sefardické synagogy je sloup, na jehož vrcholu je velká číše, ve které se zapaluje 4 dny před svátkem pesach oheň. Židé navštěvují toto poutní místo celý rok s tím, že dle tradice Bůh vyslyší ty, kteří mají osobní problémy.
Pláže, které se nacházejí v blízkosti města, jsou bohužel téměř výhradně vlastněné hotely a při vstupu na ně musíte platit.

Tiberias TiberiasTiberias Tiberias
Pamětihodnosti kolem Galilejského jezera
Migdal MigdalCapernaum CapernaumNávštěva se spojuje s cestou po stopách Ježíšových a může se realizovat autobusem, autem, na kole a lze využít i lodní spojení mezi Tiberiem a Ein Gevem. Na březích jezera Ježíš kdysi žil, učil a uzdravoval. Když Tiberiadský okruh začnete 6 km severně od Tiberia, projedete místem Migdal, kde se narodila Marie Magdalena, jedna z žen, která Ježíše a jeho učedníky doprovázela. Můžete pokračovat do kibucu Ginossar, kde v muzeu Yigal Allon Centre, tématicky vybudovaném jako „člověk v Galileji“, se jako hlavní exponát uchovává člun z doby Ježíše, nalezený v r. 1986, který nepodlehl úplně zkáze času díky konzervaci v bahně bez přístupu kyslíku.
Dále přijedete do místa posvátného pro křesťany, kde podle Nového zákona se udály tři nejdůležitější epizody: kázání na Hoře blaženosti, nasycení 5 chleby a 2 rybami 5.000 věřících a pozdější zmrtvýchstání, při kterém Ježíš předal správu církve Petrovi.
Jste tedy severně od Tiberias, v místě Tabcha, jehož název je arabským přepisem řeckého Heptapegon (Sedm pramenů). Nejdříve navštívite Kostel Rozmnožení chleba a ryb, který připomíná nejslavnější zázrak Ježíšův „nasycení pěti tisíců“. Původní kostel byl vystaven ve 4. století a na místě jsou zachovány a vidět nádherné původní mozaiky včetně známé mozaiky 5 chlebů a 2 ryb. Současná budova kostela v jednoduchém stylu však byla vystavena až v r. 1936. Nedaleko odsud stojí přímo na břehu jezera Kostelík sv.Petra postavený na skále na které, podle tradice jmenoval Ježíš Petra jako duchovní hlavu jeho církve. Petr se dříve jmenoval Šimon a Ježíš změnil jeho jméno na Petr. Kostelík obsahuje kamennou desku Mensa Christi, kde Ježíš údajně jedl s apoštoly. Zde se Ježíš zjevil potřetí po svém zmrtvýchstání. Dnešní jednoduchý kostel z černého čediče zde byl postaven v r. 1933 františkány, a to na místě kostela ze 4. století, ze kterého je vidět zbytek základů na skále.
Kopec ležící severně od pobřežní silnice je známý jako Hora blaženosti, kde se mělo konat Ježíšovo kázání na hoře a kde si vybíral své následovníky. Jeho kázání mělo začínat známými slovy: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“.
Dnes na výšině stojí Kostel Blahoslovení, s osmihranou výraznou kupolí. Kostel je architektonicky zajímavou stavbou a byl postaven teprve v r. 1937 italským architektem Bartuzzim. Osm hran symbolizuje osm blažeností – dobrých vlastností. Kostel obepíná kolonáda, odkud je nádherný pohled na jezero. Z kostela se snadno pěšinou dostanete do Kafarnaumu, kde byly začátky Ježíšova kázání. Zde se nacházejí zbytky staré synagogy (nesouvisí s Ježíšem) se zbylými sloupy v korintském stylu, které jsou bohatě zdobeny židovskými symboly. Má se za to, že byla postavena asi sto let po ukřižování Ježíše. Dnes Kafarnaum spravují františkáni, kteří z něj vytvořili archeologické muzeum pod širým nebem. Mezi zbytky starověkých domů z tmavého čediče najdeme i základy obydlí z 1. století, tradicí přisuzovaného Petrovi, ve kterém přebýval i Ježíš. Dům se stal brzy objektem uctívání, byl začleněn do chrámu, který dnes připomíná moderní osmiboká stavba z betonu a skla, která však na návštěvníka v tomto historickém prostředí působí poněkud nezvyklým dojmem.

Korazim – původní židovské sídlo. Zajímavé jsou hlavně pozůstatky synagogy z černého čediče ze 3. století.

Capernaum – byla to starobylá vesnice, nacházející se na severozápadním břehu Galilejského jezera. V Novém zákoně je uvedeno, že Ježíš kázal ve zdejší synagoze. Posledních pět apoštolů byli právě rybáři z této vesnice. Zbytky synagogy byly odkryty v roce 1905. Synagoga pochází ze začátku 3. století a je jednou z nejlépe dochovalých synagog svého typu.

Kibuc Ein Gev – byl založen roku 1937 německými a českými Židy. Bylo to vlastně první stálé židovské sídlo na východním břehu jezera. Dnes zde žijí lidé z USA, Jižní Ameriky, Jižní Afriky, Severní Afriky, Anglie, Nizozemí, Finska a Austrálie. Žije zde také mnoho izraelských rodin. Kibuc se nachází mezi Golanskými výšinami a východním pobřežím Galijského jezera. Na logu kibucu uvidíte kopec Susita, který se tyčí za městem.
Hlavní obživu kibucu tvoří turistika, zemědělství a rybářství. Jsou zde také dobrovolníci, kteří si chtějí tento způsob života vyzkoušet. Ti pomáhají pracovat jak na poli, tak v restauraci nebo v Prázdninové vesnici. Jednou z nejzajímavějším věcí v kibucu je právě restaurace, která je hojně zásobovaná zdejšími rybáři.

Kursi – přibližně 7 km severně od Ein Gevu se nachází archeologické naleziště Kursi. Spatřit zde můžete velký byzantský klášter – největší v celé Svaté zemi. Právě zde je místo zázraku, odkud Ježíš vyhnal dábly, kteří pak posedli stádo sviní, které se bezhlavě vrhly do jezera a utopily (Lukáš 8:26-39, Matouš) .
Klášter byl pravděpodobně postaven v 5. století (145 x 123 m) a byl částečně zrekonstruován. U nedaleké skály, což je místo, kde svině skočily do vody, byla objevena modlitebna.

Kibuc Degania - muž a dvě ženy přišli v roce 1901 do oblasti zvané Umm Juni. Tito první usedlíci přišli z nedaleké Moshavy. Umm Juni, později přejmenováno na Degania, je prvním a nejznámějším kibucem nejen v Izraeli, ale i na světě. Denania byla založena roku 1909, 6 km jižně od Tiberias, na pozemku Židovského národního fondu, z arabské vesnice Umm Juni. Dnes jsou zde ve skutečnosti kibuci dva, ale za to stojí jen ten první Degania A nebo Degania Alef.
Prohlédnout si zde můžete staré nádvoří, první budovu nebo malé muzeum, které chronologicky představuje vznik a průběh prvního kibucu. Muzeum je umístěno v místnosti, která byla kdysi jídelnou. Popisky jsou sice jen v hebrejštině, ale k dostání je anglický překlad. V roce 1920 byl založen kibucDegania Bet a v roce 1932 bylo část území použito k založení kibutcu Afikim. S kibucem je spojeno mnoho slavných jmen – narodil se zde Moshe Dayan (jeho rodiče byli později mezi prvními osadníky Moshav Nahalal), nějaký čas zde strávil básník Rahel Bluwstein, na zdejším hřbitově jsou pohřbeni Arthur Ruppin, A. D. Gordon, Otto Warburg a mnoho dalších.
Během let nepokojů 1936 – 1939 sloužila Degania jako základna pro pěší jednotky. Během války o nezávislost zaútočily syrské tanky na Jordánské údolí a proběhla zde těžká bitva. Před branou dodnes stojí ukořistěný syrský tank. 20. května 1948 začal útok na Deganii. V této době zde žilo cca 70 obyvatel. Jeden tank byl ukořistěn a právě ten je zde vystaven.
V kibucu je také malé muzeum pojmenované podle A.D. Gordona.

Hammat Gader – tento komplex se nachází jen 5 km od jižního cípu jezera. Je příjemným parkem s rozházenými římskými památkami a sirnými vřídly, které z cenového hlediska jsou podstatně výhodnější alternativou než Hammat Tiberias. Voda jednoho bazénu dosahuje teplotu 51 0C (Hell´s Pool – pekelný bazén).

Kafarnaum KafarnaumTabcha Tabcha
Safed (Zafed)
Je posvátné židovské město s tradicí židovského mysticismu. Po silnici od jezera z Tabchy je to severozápadně asi 20 km. Safed a Jeruzalém jsou jediná dvě místa v Izraeli, kde se může v zimě objevit sníh, a to díky jejich nadmořské výšce 800 metrů. Safed patří spolu s Jeruzalémem (oheň), Tiberiasem (voda) a Hebronem (země) ke čtyřem svatým městům judaismu v zemi. Safed je spojován s elementem vzduchu. Zdejší vzduch je prý nejčistší ze všech. Jeho současná sláva má kořeny v 16. století, kdy se stal důležitým centrem židovské kultury a náboženství. Začaly sem proudit proudy sefardských Židů, kteří byli vyhnáni ze Španělska a v té době se zde usadila skupina stoupenců tajného židovského učení kabaly. Snažili se najít uspokojivou odpověď na otázky, proč je nutné, aby židovský národ tolik trpěl a co je smyslem jeho rozptýlení po světě. Kabala je mystická interpetace Starého zákona. Utrpení zůstalo i fenoménem novodobých dějin Safedu. V r. 1837 postihlo město katastrofální zemětřesení, které zabilo 5000 lidí a srovnalo se zemí 69 synagog. V r. 1948 zde probíhaly krvavé boje a bylo nesmírně obtížné hájit město s takovými obránci, jakými byli safedští Židé, kteří trávili celý svůj život studiem kabaly. Měli jen málo početnou domobranu (Haganach), ale přesto odmítli evakuaci a rozhodli se bojovat do posledního muže. Posila z Palmachu nakonec pomohla město ubránit.
Safed mystiků se připomíná ve starém městě a v mnohých synagogách. Bude stačit, když navštívíme alespoň dvě: Josefa Kara a Ariho. K prohlídce musíte být vhodně oblečeni, krátké kalhoty a odkrytá ramena nejsou přípustná.
Synagoga Ha´Ari Ashkenazi je jedna ze dvou synagog, která je věnována jedné z nejdůležitějších figur židovské mystiky. Ari (lev) je zkratka jeho jména – Adoni (Ashkenazi) Rabbi Yitzahak Luria. Narodil se v Jeruzalémě pak se ale přestěhoval, a když rychle zvládnul židovské učení a začal studovat učení Kabala. Po 12 letech studia se přestěhoval i s rodinou do Safedu, aby mohl studovat společně s rabínem Moshe Cordevierou, předním učitelem mysticismu té doby. Když zemřel, Ari převzal skupinu studentů a pokračoval v jeho učení.
Originální budova byla zničena zemětřesením v roce 1852.
Synagoga Karo je věnována dalšímu stoupenci učení Kabala. Ten přišel do Safedu roku 1535.
Pokud jste se ještě synagog nenabažili zajdete jeste do synagogy Ari Sephardic. Když se někoho zeptáte na cestu k synagoze, většinou Vám odpoví: „K pravé Ari synagoze“? Nacházejí se zde totiž 2 synagogy začínající na Ari – Ari Rabbi Isaac Luria a výše zmiňovaná Ari Sephardic, kde sám Ari vyučoval a modlil se. Velká dvouposchoďová budova je 700 let stará, byla postavena roku 1301, téměř 300 let před tím než přišel Ari. V polovině 15. století byla nejdůležitější ze všech sedmdesáti synagog.
Safed mystků za chvíli přejde v Safed umělců, a to v místě Qiryath Hazayrim. Toto místo patří nejen umělcům z Izraele, ale i židovským umělcům z celého světa, kteří se sem sjíždějí, aby předvedli svá díla v kontextu s mystickým městem. Četné obchůdky a prodejní galerie jsou přeplněny uměním všeho druhu. V minulosti sem prchali i židovští chasidisté z Ruska. I proto v posledních letech zažilo město značný příliv nových osadníků z bývalého SSSR.
Za prohlídku stojí i dvě muzea HaMeiri a Zvi Assaf.
Okolí města
Asi 9 km severozápadním směrem od města leží malá židovská osada Meiron. Prohlédnout si zde můžete krásnou synagogu z 2. století. Vesnici také proslavila hrobka rabína Shimona Bara Yochai. Jeho syn je pohřben také zde.
Asi 4 km od Meironu leží arabská vesnice Jish. Většina zdejších obyvatel pochází z Libanonu.
V původní arabské vesnici Bar´am se nachází snad nejstarší a nejzajímavější pozůstatky synagogy. Pokud si chcete užít aktivní den, zajeďte do Bat Ya´ar, kde si můžete objednat jízdu jeepem, slaňovat vodopády, posedět v restauraci nebo se projít po některé ze stezek pro pěší turisty.

Nazaret
Nazaret NazaretNazaret Nazaretje metropolí dnešní Galileje. Je městem, které se spojuje se životem svaté rodiny, městem kde žili Ježíšovy rodiče Marie a Josef. Je významným poutním místem pro křesťany, kteří by jej při návštěvě Izraele neměli vynechat. Škoda, že významné chrámy jsou poněkud zastiňovány okolní moderní architekturou. Nazaret je největším arabským městem v Izraeli (60.000 obyvatel), kteří jsou z větší části křesťany. Jeho ideální poloha ho činí perfektní základnou pro objevování zbytku Galilejské oblasti. Červené střechy a bílé kamenné kostely nádherně kontrastují se zelenými úbočími galilejských kopců. Vzrušující atmosféra středního východu, exotické barvy a textury, pohostinnost arabských obyvatel a to vše smíchané s křesťanstvím Vám zaručí neopakovatelné zážitky.
Pokud přijíždíme silnicí od Haify, spatříte nejdříve charakteristickou siluetu hory Tabor a při vjezdu do města Vás ohromí bazilika Zvěstování Panny Marie(Basilica of the Annunciation), která je jedním z nejposvátnějších světových svatostánků křesťanů. Byla postavena v r. 1969 italským architektem Giovanni Muzio. Mramorová stavba s kuželovitou kupolí je největším křesťanským chrámem na Blízkém východě. Křesťané věří, že právě na jeho místě archanděl Gabriel zvěstoval Marii, že očekává Božího syna. Současný chrám je pátým chrámem na stejném místě a ve svém interiéru uchovává zbytky předcházejících chrámů. V přízemí ve sníženém podlaží se nachází zbytek byzantského kostela z 5. století kolem Jeskyně Zvěstování, chápané jako místo obydlí Marie. Druhý kostel pocházel také z doby byzantské, třetí z 12. století a čtvrtý byl dostavěn v r. 1877. Právě ten byl zlikvidován pro stavbu současné grandiozní baziliky. Schody vedle hlavního vchodu vedou k vyvýšenému podlaží, kde se konají bohoslužby. Na exteriéru baziliky upoutá kamenné průčelí se třemi vchody a množstvím úzkých oken, reliéfů a nápisů. Nad středem baziliky vystupuje do výše mohutná věžovitá stavba s kupolí. Interiér této části je betonově strohý, prosvětlený barevnými okny s dominující moderní mozaikou žehnajícího Krista.
Velmi zajímavá je pestrá sbírka uměleckých děl v horním podlaží baziliky. Po obou stranách lodi jsou vyobrazení Panny Marie umělci z různých států. Různý je styl, technika i výběr materiálu. Z někdejšího Československa zde visí mozaika, z Venezuely dřevoryt, z Portugalska keramika, z USA moderní stříbrná Madona atd.
Kostel sv. Josefa se nachází severně od baziliky. Byl vybudován v r. 1914 a to na místě, kde Josef měl údajně svoji tesařskou dílnu.
Kostel Mensa Christi – je malý františkánský kostel, který byl postaven v r. 1861. Obsahuje větší fragment skály nazývaný v latině Mensa Christi tj. Kristova tabule. Věří se, že právě zde Ježíš po vzkříšení večeřel se svými učedníky.
Kostel sv. Gabriela je řeckým ortodoxním kostelem. Význam se přisuzuje přilehlé studni (studna Panny Marie). Podle ortodoxní tradice se anděl Gabriel objevil před Marií v okamžiku, kdy nabírala vodu ze studně a ne, když byla ve svém jeskynním obydlí. Krypta v kostele obsahuje pramen, který nedalekou studnu napájí. Ke kostelu je to desetiminutová procházka od Chrámu Zvěstování.
Bazilika a Škola dospívajícího Ježíše – novodobě gotický kostel z r. 1918 je zřejmě z hlediska architektury oku nejlépe lahodící stavbou z mnohých dalších církevních staveb v Nazaretu. Je zajímavý i vnitřně a protože stojí na vyvýšenině, je z jeho místa pěkný pohled na město.
Nazaret zůstal do značné míry arabským městem a proto právě zde procházíme na cestě ke svatým místům orientální arabské krámky. Pravý arabský trh-suk můžeme navštívit na horním konci ulice Casa Nova jen kousek od Chrámu Zvěstování.
Hora Tabor – (562 m) se nachází mezi Nazaretem a Galilejským jezerem a je dominantou s pěknými výhledy na údolí Jezreel. Našemu cestovateli připomíná Říp z domova. Je tradičním místem transfigurace-přeměny. Podle pověsti zde se Ježíš před svými žáky proměnil v zářící bytost rozmlouvající s proroky Mojžíšem a Eliášem. Na vrcholu hory stojí dva kostely, františkánský a řecký. Zvláště františkánský z r. 1924 Basilika of the Transfiguration ( Chrám Proměnění Páně ) patří mezi nejkrásnější kostely v Izraeli jak uvnitř, tak zvenčí.

Nazaret NazaretNazaret NazaretNazaret NazaretMt Tabor Mt Tabor
Beit She´an
v jižní Galilei, asi 40 km od jižního cípu Galilejského jezera se nachází toto místo rozsáhlého archeologického výzkumu, kde byl odkryt monumentální římský amfiteátr, jehož prohlídka poskytuje velký zážitek. Zachovali se zde jedny z nejlépe dochovalých římských památek. Zápasili v něm kdysi gladiátoři a jeho 12 řad mohlo pojmout asi 6000 diváků. Zatím je možno vidět jen tři řady. Vykopávky pokračují a zatím bylo odkryto 18 vrstev dokumentujících různé doby. Např. odkrytá byzantská ulice pochází z 5. století a řecký nápis u vodovodního systému informuje o r. 522. Ze stejného století byly odkryty také krásné mozaiky.
Roku 1928 odkryl člen kibucu Beit Alpha zbytky sinagogy pocházející ze 6. století před Kristem . Ruiny jsou známé pod názevem Beit Alpha. Zdejší mozaiková podlaha je ve výborném stavu a je jedna z nejlepších v zemi. Místo se nachází asi 8 km severozápadně od Beit She´an.
Nedaleko se nachází i zajímavá rezervace Gan HaShlosha (Sachne).


Zajímavé odkazy

Více informací o rezervaci Gan Hashlosha (Sachne)

Průvodci a mapy


Izrael...
Izrael - DVD
99 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy
Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz