Dovolená Izrael


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Izrael - navigace  
zájezdy Izrael Hotely a ubytování Izrael
Luxusní zájezdy Izrael Informace Izrael
Last minute Izrael Fotogalerie Izrael
Víza Izrael Recenze hotelů Izrael
Mapy a průvodce Izrael Diskuze IzraelIzrael

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Přírodně zajímavé

Přírodní rezervace v zajímavých místech ve zkratcePřírodní zajímavosti severní Galilei a Golanských výšin-->Kaňon Ein Avdat a kráter Maktesh RamonNárodní park TimnaNárodní park Carmel - mekka pro cyklistyNárodní park Gan Hashlosha (Sahne)Ein Gedi - rezervace Nahal David a Nahal ArugotNárodní park Rosh Hanikra
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Obě tyto přírodní zajímavosti naleznete v oblasti Negevské pouště. V oblasti můžete mimo jiné navštívit i Národní park Timna.
Ein Avdat
Jedná se o pozoruhodný úzký kaňon. Na začátku kaňonu voda padá v několika vodopádech do dvou hlubokých bazénů. Oblast je součástí Národního parku Ein Avdat. Ein Avdat je spjat s řekou Tzin – respektive s jejím vyschlým korytem (wadi), které začíná právě v Negevu. Koryto se zaplní vodou pouze při větších dešťových srážkách. Nahal Tzin začíná podél severozápadního lemu Makhtesh Ramon, 20 km jižně od Avdatu a pokračuje dále na sever. Kaňon Ein Avdat se zařezává do severního konce Avdatské planiny. Předpokládá se, že zpočátku Nahal Tzin pokračovala směrem na sever, spojila se s Nahal Habbesor a její vody pak tekly do Středozemního moře. Když se utvořilo údolí Arava, koryto řeky, která byla dříve Nahal Habesor, bylo „přemoženo“ nově vznikající řekou Nahal Tzin, která tekla ze západu na východ. Během ostrého sestupu z výšek formovaly vody této řeky mnoho kaňonů. Podle mnoha předmětů, které byly v oblasti nalezeny, se dá dobře pozorovat změny toku řeky Nahal Tzin. Předpokládá se, že kaňon Ein Avdat vznikl před 80 000 lety.
Voda v kaňonu Ein Avdat prýští z horizontálně vrstvených skal. Odkud se voda bere stále ještě není jasné. Celé oblast je velmi suchá a během dešťů voda nemůže dobře prosakovat do půda a tak odtéká po povrchu.
Zdejší okolí bylo obydleno od nepaměti. Na území celé Avdatské plošiny bylo nalezeno mnoho prehistorických předmětů – zejména pazourkové pracovní nástroje. Nejvíce jich bylo nalezeno nedaleko Rosh Ein Mor na vrcholku nejsevernějších útesů kaňonu, přímo nad Ien Avdatem. Předpokládá se, že nástroje patřily neandrtálcům (80 000 – 90 000 let zpět). Několik pštrosích vajec, mušlí a kostí přibližuje faunu z té samé epochy. Nedaleko Ma´ale Divshon se nachází také velké množství pracovních nástrojů, nožů a dalších předmětů, které pocházejí z paleolitu a mezolitu (před 60 000 – 100 000 lety). Mezi Ein Avdatem a Ein Morem, na malém kopci v kaňonu byly objeveny malá sídla skládající se z několika kruhovitých obydlí, které pocházejí z doby bronzové. Během nadvlády Řeků se nedaleké město Avdat stalo stanicí na Nabateanské cestě koření. Ostatní oblasti nebyly obydlené ani zde neprobíhala žádná zemědělská činnosti. V době byzantského království se Avdat přeměnil na křesťanské město a kaňon byl osídlen mnichy. Po dobytí území muslimy se oblast úplně vylidnila. Dobře přístupná začala být oblast v roce 1950 po založení kibucu Sdeh Boker a po výstavbě silnice do Eilatu. Byla zde vystavena také železnice.
Prohlídka národního parku
Do národního parku, který se nachází celý v kaňonu jsou dva vstupy – severní, na dně kaňonu a jižní na jeho vrcholku. Vchody jsou od sebe vzdálené přibližně 10 minut jízdy. Během poslední doby byl most přes kaňon používán pouze pro výstup, takže návštěvníci mohou začít svojí túru z nejnižšího bodu a šplhat nahoru a odtud odjet, pokud si zde nechají auto. Pokud se turisté musí vrátit z nějakého důvodu opět na dno kaňonu, je nejlepší obrátit se zpět před poslední krátkou sekcí stezky. Nejjednodušší možností je přijet k hornímu vchodu a užívat si překrásný výhled bez vstupu do kaňonu.
Návštěvníci, kterí přijedou k severnímu, nižšímu vstupu do kaňonu, spatří malý pramen Ein Mor. V útesech nad tímto pramenem, v Rosh Mor, byly nalezeny prehistorické pracovní nástroje. Cesta dále pokračuje podél řeky, kaňon je užší a jeho stěny vyšší. Podél této stezky můžete spatřit osamělý strom, který je více jak 350 let starý. Poté co minete tento strom, se začíná koryto řeky naplňovat vodou a Vy velmi brzy dojdete k nejhezčímu místu stezky. Na tomto místě se k sobě přiblíží dvě stěny kaňonu a z výšky 15 metrů padá do hluboké tůně vodopád. Tůň je rozdělena na dvě části malou hrází. Je 8 metrů hluboká a velmi chladná. Koupání je zde zakázáno. Protože zdejší voda obsahuje vyšší množství soli, je břeh jezírka lemován slanomilnými rostlinami. Rostliny jsou dokonale přizpůsobeny – jejich listy odvádí nepotřebnou sůl pryč a tak rostliny vypadají jako stříbrné.
Přibližně 100 m před vodopádem narazíte na schody, které jsou vytesané do skály. Schody, které původně vytesali izraelští teenageri, později vylepšila správa národního parku. Schody vedou k úpatí vodopádu Avdat a stezka pak pokračuje dále nahoru. Poté, co překonáte pramen, dojdete ke skupině krásných topolů. Vytesané kamenné zavlažovací kanály poukazují na přítomnost lidí. Předpokládá se, že tato zahrada kdysi sloužila mnichům, kteří žili v nedalekých jeskyních. P
Pro ty, kteří se již chtějí vrátit zpět, je toto místo nejlepší křižovatka. Odtud schody vedou přímo k hornímu vchodu národního parku. Je zde však ještě několik míst, které stojí za návštěvu. Zkušení turisté mohou odbočit vlevo a vydat se z topolového háje k tůním Ein Ma´arif. Tato zásobárna vody je hlavním zdrojem vodopádu Ein Avdat. K místu se dostanete po kluzkých skalách a je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
Další cesta, mnohem pohodlnější, vede k jeskyním, které byly obývány mnichy v době byzantské. Jeskyně je ozdobena křížem. Jeskyně se použivaly zejména v 6. století mnichy z Avdatu. Archeologové zde objevili 4 jeskyně. Každá jeskyně sloužila k jiným účelům – šatna, sklady, toalety, zásobárna vody atd. V druhé jeskyni byly nalezeny řecké nápisy. Jedná se o motlitbu ke Sv. Theodorovi, jehož jméno zdobí klášter v Avdatu. Cesta dále pokračuje k vyhlídce. Horní vstup je od této vyhlídky jen kousek.
Rezervace je domovem pro lišky, kozorohy, supy a mnoho dalších zpěvných ptáků. Nejlepší doba na spatření kozorohů, je těsně před západem slunce, kdy turisté oblast opustí a kozorohové se vydávají za potravou.


Maktesh Ramon
Po silnici dál na jih se dostanete ke spektakulárnímu kráteru Maktesh Ramon, který návštěvníkovi trochu připomene Grand Canyon a hodně měsíční krajinu. Je 500 m hluboký, 8 km široký a 40 km dlouhý. Je největším kráterem v Negevu a je součástí unikátní pouštní přírodní rezervace Ramon, které v sobě zahrnuje i Negevské hory. Jediným sídlem v okolí je malé město Mitzpe Ramon, které stojí nad severní stěnou kráteru. Město vzniklo roku 1956 a slovo mitzpe znamená v hebrejštině „vyhlídka“. Slovo ramon pochází z arabského ruman, což znamená „Římská“. Kráter začal vznikat před miliony let, když se moře, které pokrývalo Negev začalo pomalu posouvat směrem na sever. Nejprve zde vznikl kopec. Voda a ostatní vlivy pracovaly pomalu ale jistě a kopec se neustále zplošťoval. Příbližně o 5 milionu let později vzniklo údolí Arava a řeky musely změnit svá koryta. Pro svoji cestu si vybraly vnitřek formujícího se kráteru. V poušti je erozní síla vody mnohem vyšší. Kráter se neustále prohluboval až vznikly vysoké strmé stěny. Jak se kráter neustále prohlubuje, odkrývají se stále starší horniny. Předpokládá se, že na dně kráteru je stáří hornin okolo 200 milionů let. Kráter předvádí neuvěřitelnou rozmanitost hornin a to nejen v barvách. Kráter lemují horské hřebeny – Har Ramon na jižním konci, Har Ardon na severovýchodě a dvě krásné stolové hory – Har Marpek a Har Katom jsou podél jižní stěny kráteru.
Černý kopec nacházející se na severu Giv´at Ga´ash, byl kdysi aktivní vulkán. Vytékající láva na studeném vzduchu rychle chladla a změnila se postupně v čedič. Malé kopce v jižní části – Karnei Ramon se také skládají z vápence pokrytého čedičem. Žulové skály zvané Shen Ramon mají jiný původ. Byly vytvořeny magmatem, které vytrysklo na povrch z hlubin země. Tyto černé ostré skály tvoří krásné kontrasty s nedalekou krémově zbarvenou jižní stěnou kráteru.
V centrální části kráteru se nachází malý kopec Ha-Minsara, který je charakteristický svými černými hranolovými skálami.
Nejnápadnějším korytem řeky v kráteru je Wadi Nikarot. Začíná v severní Sinai a je 70 km dlouhé.
Některé hlíny, které se zde nachází, mají krásné žluté a červené barvy. Několik kopců na severovýchodním roku kráteru bylo kdysi pokryto fosíliemi mořských tvorů, kteří zde žili před 50 – 90 miliony let. Bohužel mnoho turistů si chce tyto fosílie odnášet s sebou jako suvenýr a tak jich zde dnes zbylo jen malé množství.
Nejnižším bodem kráteru je Ein Saharonim. Jedná se o přírodní jezírko. Krátel ležel u slavné cesty koření a proto zde byly objeveny pozůstaky po karavanách, které zde nocovaly před cestou do přístavu Gaza.
V okolí jsou ještě dva další krátery a tato trojice má pověst jedněch z vůbec největších světových kráterů. V návštěvním středisku, které se nachází na okraji kráteru, dostanete mapky a veškeré informace k prohlídce kráteru. Dozvíte se zde také mnoho o geologii této oblasti. Audiovisuální produkce Vám přiblíží historii Negevu, jeho faunu a flóru. Některé skalní formace zde vyrážejí dech. Problémem je však zejména v létě skalnatý terén a horko, takže na tůru v trvání několika hodin je dobré se vybavit dostatkem tekutin. Zvlášť se doporučuje stezka Ein Sharonim a oblíbená je také Scenic Pass, která je součástí Trail of Israel, (cesty Izraelem), prostupující v několika stezkách podélně velkou částí země. Scenic Pass zabere asi 2 hodiny a poskytuje pěkné pohledy na divoce tvarovaná skalnatá pohoří. Albertova promenáda je zase stezka zdobená zajímavými sochami. Začíná u návštěvnického centra a vede podél okraje kráteru. Uprostřed stezky se nachází tzv. Ptačí balkon, ze kterého je snad nejlepší výhled na kráter.

Další zajímavostí této oblasti je Bio Ramon – komplex vystavující sbírky pouštních rostlin a zvířat. Je rozdělen do dvou částí. Venkovní představuje modely pouštní krajiny s písečnými dunami, útesy, potoky a koryty řek. Protože většina zvířat žijících v této oblasti je aktivních pouze v noci, téměř nikdo z turistů je nespatří. Právě nim je určena druhá část výstavy.
V Mitzpe Ramonu se také nachází farma na alpaky. Jedná se o savce velmi podobné lamám, kteří pocházejí z Jižní Ameriky.
Nejlepší cesta jak se dostat do Mitzpe Ramonu, je po silnici č 40. Leží přibližně 85 km jižně od Bersheby.


Zajímavé odkazy

Více informací o národním parku Timna
Více informací o Negevské poušti a městě Eilat

Průvodci a mapy


Izrael...
Izrael - DVD
99 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz