Dovolená Indie


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Indie - navigace  
zájezdy Indie Hotely a ubytování Indie
Last minute Indie Informace Indie
Víza Indie Fotogalerie Indie
Mapy a průvodce Indie Recenze hotelů Indie
Diskuze Indie  Indie

 --> Chcete se o zemi něco dozvědět? --> Historie a politika

-->Kulturněhistorické údajePolitickohistorické údaje
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

První zdokumentované velké civilizace na území dnešní Indie existovaly 2500 před Kr. v oblasti údolí řeky Indu, která dnes ve značné míře patří do Pákistánu. Tato civilizace trvala cca 1000 let a je známa jako Harappanská kultura. Význačnými místy bylo Mohenjodaro a Harappa(objeveno 1920). Úpadek této kultury byl zapříčiněn nájezdy Árijců (v sanskrtu znamená ušlechtilý) ze Střední Asie od cca 1500 před Kr. Drávidové, původní obyvatelé, byli zatlačováni na jih. V období 1500-1200 před Kr. byly sepsány hindské svaté texty Védy a začal se prosazovat systém kast, kterým dobyvatelé začali oddělovat sebe,Árijce, od původního obyvatelstva. Budhismus a džinismus vznikly kolem 500 před Kr. jako protest proti kastám. V této době také region zažil dvě velké invaze ze západu: vedené nejdříve perským králem Dáriem (521-486 před Kr.) a poté Alexandrem Velikým, který sem přišel z Řecka 326 před Kr. První velkou Indickou říši založil Maurya, který se dostal k moci 321 před Kr. Po něm nazvaná Mauryjská říše doznala největšího rozkvětu za vládce jménem Ashoka, který 262 před Kr. prohlásil hinduismus za státní náboženství. Během jeho vlády vzkvétala umělecká řemesla a jeho znak, který zdobil mnoho sloupů (čtyři lvi sedící zády proti sobě na ozdobném sloupu s nápisem“pravda sama triumfuje“, tkzv.Ashokův sloup), se stal v r.1950 národním emblémem Indické republiky. Po smrti Ashoky se však říše brzy rozpadla (184 před Kr.) Poté nastává dlouhé údobí poměrně intenzívního rozkvětu řemesel a umění, ale bez výraznější centrální moci. Až teprve r.319 třetí vládce do té doby málo známého kmene Gupta sňatkem s dcerou vládce silného severního kmene Lichavis získal moc nad rozsáhlejším územím a položil základy k velké říši Guptů, která nabyla největšího rozsahu v době vlády Chandragupty II. 375-413. V 6.století nájezdy Hunů začaly signalizovat konec této éry a r.510 bylo vojsko říše Guptů poraženo Huny a říše se rozpadla na několik menších celků a k dalšímu sjednocení došlo až teprve příchodem muslimů. Po porážce Guptů byl sever i jih ovládán řadou menších kmenů a dynastií. Navzdory řevnivosti a soupeření mezi nimi existovala rovnováha moci. Na začátku 11.století však se začal objevovat a hrozit Indii nový nepřítel ze severozápadu. Nájezdy muslimů se zničujícími důsledky byly nejdříve vedeny Mahmudem z Ghazni (dnes východní Afganistán). V letech 1001 až 1025 Mahmud podnikl 17 nájezdů do Indie a díky ukořistěnému zlatu a bohatství udělal z Ghazni ve své době jedno z nejbohatších měst. Po jeho smrti se Ghazni zmocnili Selukové a poté Ghurové, kteří obzvláště krutě vládli. Kolem r.1200 se celá severní Indie ocitla pod nadvládou Ghurů a v r.1206 se Kutbuddin stal prvním sultánem Delhi. V r.1220 začali vpadat do severní Indie Mongolové pod vedením Čingischána a v letech 1241-6 dobyli Lahore v dnešním Pakistánu. Ve 14.století byli Mongolové z oblasti postupně vytlačeni. Poslední sultán v Delhi, Firoz Šáh, zemřel v r.1388, a tím byl osud sultanátu zpečetěn. V r.1398 dobyl Delhi Timur ze Samarkandu. Traduje se, že Timur si počítal zvlášť nemilosrdně, protože jeho vojáci údajně pobili všechny Hindy v místě konfliktu. Mezitím na jihu Indie v r.1336 Mohammed Tughlag založil Vidžajnagarskou říši, která další 2 století prosperovala a působila jako nejsilnější Hindská říše v Indii. V r.1565 se ale severní muslimské státy spojily a zničily Vidžajnagarskou říši v epické bitvě v Talikota. Před jejím koncem na severu začalo vznikat další významné imperium mughalských panovníků, kteří vládli v Indii v letech 1527-1757.
Význam Mughalské dynastie nebyl pouze v její síle a rozsahu, ale v tom, že v jejich době došlo k velkému rozkvětu umění a literatury a jejich zvláštní zálibou bylo budování architektonických skvostů, které vyvrcholily mauzoleem Taj Mahal, jednoho z divů světa. Na trůně se vystřídalo celkem 6 mughalských panovníků: Babur,Humayun, Akbar, Jehangir, Šáh Jahan a Aurangzeb. Zakladatel dynastie Babur byl společným potomkem krve Čingischána a Timura a své tažení do Indie z Kabulu začal v r.1525.
Nejvýznamnějším mughalským vládcem byl Akbar. Nejen jako panovník, ale i jako člověk, který přál kultuře a vědám a měl i smysl pro spravedlnost. Pochopil to, co před ním neuvědomili jiní muslimští vládcové, že počet Hindů byl příliš velký na to, aby bylo možno je udržovat v porobě. Proto je raději integroval do svého impéria a využil jako poradce, generály a úředníky.
Šáh Jahan se proslavil vybudováním perly mezi všemi stavbami, Taj Mahalem. Jeho konec však byl smutný.Jeho syn Aurangzeb jej dal uvěznit, aby se dostal k moci. Po smrti Aurangzeba začalo impérium Mughalů upadat.Vyčerpávalo se nejen neustálými válkami s řadou soupeřů jako byli Radžputi nebo Maráthové, ale na scéně dějin se začali stále více a více prosazovat Britové. Prvními Evropany v Indii však byli Portugalci. V r.1498 Vasco de Gama připlul k břehům Keraly po své cestě kolem mysu Dobré naděje. Takové cesty dali Portugalcům staletý monopol na obchodování Evropy s tehdejší Indií. V r.1510 se do jejich rukou dostala Goa, kterou ovládali až do r. 1961.Neměli však prostředky a sílu na udržování světového impéria jako Britové. V r.1612 Východní indická společnost zřídila svůj první obchodní post v Gudžarátu. Nyní se zdá být podivné, že ne britská vláda, ale Východoindická obchodní společnost celých 250 let „ovládala“ Britskou Indii. Kromě Britů se v Indii zachytili i Francouzi, např v Pondicherry. Transformace britské nadvlády od obchodníků na administrátory se odehrála v souvislosti s napadením britské obchodní stanice v Kalkatě v r.1756 místním indickým regionálním vládcem, které nakonec skončilo pro Brity vítězně a v bitvě u Baksaru 1764 se Britové stali skutečnými vládci východní Indie. Postupně se Britové zmocňovali dalších území, mimo jiné i „vhodnou“ spoluprácí s některými místními maharádži a nawabi (muslimští princové a knížata) a v r.1803, po dlouhotrvajících bojích s Maráthy ovládli prakticky celou Indii kromě Pandžábu. Ten se pak dostal do britského područí v r.1849 po dvou bitvách se Sikhy. Nepál se nedostal pod britskou nadvládu díky houževnatosti místních Gurků, kteří si svojí militantní neústupností dokázali vyvzdorovat nezávislost na britské koruně i za cenu určitých teritoriálních ústupků.
Začátkem 19.století už tedy Britové měli vládu nad Indií pevně v rukách. Země v té době byla rozdrobena na řadu státečků a knížectví, mnohdy formálně nezávislých a pod kontrolou maharádžů. Mezitím Britové zdokonalovali centrální správu země. Rozvíjel se obchod, těžební průmysl, čajové a kávové plantáže, železnice atd. Byly položeny základy administrativy a soudnictví, které později převzal a využil nezávislý indický stát. V r.1857 však Britové utrpěli vážnou ránu. V té době začali ve velkém dovážet do Indie laciné zboží z Anglie, včetně textilu, kterým ruinovaly místní manufaktury. Na indické vlastníky půdy byly uvaleny vysoké daně. Jiskra povstání, které indičtí historici pokládají za počátek boje za nezávislost, byla zažehnuta při následujícím incidentu:
Povstání vypuklo v kasárnách v Meerutu. Rozšířila se tam informace, že pro nový typ nábojů do pušek je používán živočišný tuk. Mezi Hindy se mělo za to, že se jedná o lůj. Muslimové se naopak domnívali, že se používá vepřový tuk. Vepř je nečistým zvířetem pro muslimy a kráva je posvátné zvíře pro Hindy. Při nabíjení pušek totiž bylo nutno odkousnout koneček navoskovaného náboje a velící britský důstojník nutil indické vojáky právě k tomuto úkonu. Vypukly silné nepokoje, ty se přenesly do dalších míst a brzy zachvátily velkou oblast. Povstalci ovládli Delhi na 4 měsíce a 5 měsíců obléhali britskou rezidenturu v Lucknow, než byli potlačeni…
Opozice vůči britské nadvládě narůstala až do přelomu 20.století. Dočasně se uklidnila v letech 1.světové války, kdy 1 milion indických dobrovolníků bojoval za Británii. Indové se však po válce nedočkali vděku za pomoc, naopak při masakru v Pandžábu v r.1919 Britové zabili 1000 vzbouřenců. Tento masakr rychle vstoupil do povědomí celé Indie a Indický národní kongres, založený r.1885, začal masově získávat stoupence. Ve třicátých letech získal i nového vůdce Mohandase Gándhího, který proti Britům začal prosazovat politiku pasivní resistence. To už také paralelně narůstalo napětí mezi hindy a muslimy, kteří začali kolem r.1930 uvažovat o vlastním muslimském státě. Po druhé světové válce uzrávalo ve Velké Británii vědomí, že náboženský konflikt se musí řešit, protože mezi oběma skupinami
narůstal počet krvavých střetů a obětí. Nebylo jiné cesty, než velkou Indii rozdělit na hinduistický a muslimský stát, tedy na novou Indii a Pakistán. Nový vícekrál lord Mounbatten dostal za úkol toto rozdělení realizovat. Indická unie a Pakistán byly vyhlášeny k 15.8.1947 a oba státy dostaly statut dominia. V té době mladý astrolog Swami Madananand zkoumal postavení hvězd a o půlnoci 14.srpna měly být planety Saturn, Jupiter a Venuše v nejhorším postavení v, tzv.devátém regionu Karamsthanu. Podobně jako tisíce jeho kolegů i on byl ohromen rozsahem katastrofy, kterou planety a hvězdy předvídaly. V rozrušení napsal okamžitě apel vícekráli lordu Mountbattenovi, který byl nejvyšší autoritou ve věci rozdělení:
„Pro lásku boží,“ psal „ nedávejte Indii nezávislost 15.srpna. Pokud povodně, sucha, hladomor a masakry budou následovat, bude to proto, že svobodná Indie bude zrozena v den prokletí hvězdami.“
Následky dělení byly hrozné. Miliony lidí se najednou staly uprchlíky v obou státech. V té době se také odehrávala první indicko-pakistánská válka o Kašmír, kterou do určité míry podpořil hindský maharádža ve Srinagaru, když se přiklonil k Indii, a tím dal záminku pro indické vojsko, aby obsadilo většinu Kašmíru s převážně muslimským obyvatelstvem. Spor o hranici mezi oběma státy trvá dodnes a je zdrojem častého napětí v oblasti.
26.ledna 1950 byla schválena ústava a vyhlášena Indická republika.


Průvodci a mapy


Kalkata...
Kalkata a severovýchodní Indie
159 Kč
Indie...
Indie - Radžhastán
20 Kč
Indický...
Indický Himálaj - průvodce
199 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz