Dovolená Indie


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky


  Indie - navigace  
zájezdy Indie Hotely a ubytování Indie
Last minute Indie Informace Indie
Víza Indie Fotogalerie Indie
Mapy a průvodce Indie Recenze hotelů Indie
Diskuze Indie  Indie

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Kérala

Obecné informace-->HistorieNáboženstvíFestivaly a svátkyZávody hadích lodíAyurvédaUmění, tanec a drama...101 věcí, které můžete dělat v KeralePláže KeralyDivočina a národní parkyKeralské oblasti
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Historie
V minulosti byla Kerala známá spíše pod jménem Cherenadu. Prahistoričtí obyvatelé tohoto území byli černošského původu. Jejich potomci stále žijí v hornatých oblastech. Postupně je tam vytlačili přistěhovalci australského původu. Postupně sse zde také začala šířit silná rasa z vnitrození. S příchodem Árijců se začal formovat systém kast. Na toto území se díky obchodu dostali i další rasy z Číny, Mezopotámie a Arábie. O Kerale se zmiňují také Ramayana a Mahambharata.
V dobách mezi 1. a 5. stoletím našeho letopočtu byla Kerala součástí Tamilské říše. Poté v této oblasti vládli tři králové. Jižní část ovládala rodina Ay, severní část rod Ezhimala a střední část tvořila Chera. Rod Chera se v 9. století ujal moci nad celým územím až do začátku 12. století. V té době se celé království rozpadlo na malá území. Mezi přední provincie patřili Venadu, Kolathunadu, Kochi a Kozhikode.
V roce 1498 přistál u břehů Keraly Vasco de Gama a odstartoval tím novou éru historie země. Za Portugalci následovali Holanďané a Britové. V roce 1766 se snažila provincie Kochi a Kozhikode osamostatnit a vymanit se z nadvlády Evropanů. To se však nelíbilo Britům a s pomocí vůdců dalších provincií je porazili. Mírovou smlouvou z roku 1792 se staly provincie Kochi, Malabar a Coorg součástí východního bloku Indie. V roce 1805 začala i další provincie Travancore Britskému království vyplácet daně a ještě v 19. století se i této provincie Britské království zcela zmocnilo.
Lidem se však nadvláda Britského království nelíbila a začali se bouřit. V roce 1949 se osamostatnil stát Travancore-Cochin. V roce 1951 se hranice přeorganizovaly s ohledem na užívané jazyky.
Civilizace
O prapůvodních lidech, kteří zanechali první stopy na keralské půdě, toho moc nevíme. Snad jen něco málo o jejich pohřebních praktikách. Dokumentace z této doby je neúplná a lidé té doby navíc mluvili již zapomenutým jazykem, jakýmsi předchůdcem tamilštiny. Stavěli obrovské kamenné monumenty a vynikali hrnčířským uměním. To vše se velice podobá civilizacím v západní Evropě a v Asii. Nicméně místní monumenty jsou bez pochyb mladší, než ty ve zbytku Asie. Pocházejí tedy zhruba z období mezi 10. století před naším letopočtem a 5. stoletím našeho letopočtu. Podle vykopávek, které se našly v hrobech lze soudit, že Kerala ve svém vývoji přeskočila dobu bronzovou a rovnou z doby kamenné skočila do doby železné.
Cheras
Během vlády Cheras bylo hlavním městem Vanchi. V těchto dobách vyrostla dvě přístavní města Tyndis a Muziris, která zajišťovala obchod s dalšími zeměmi po Arabském moři. Cheras vládli nad střední částí dnešní Keraly a měli velice dobré obchodní styky s Římskou říší.
Tamilský učenec Agastya je otcem tamilské gramatiky, literatury a vůbec celého sociálního uspořádání v Kerale.

Obchod
Podle římského stylu se začali i Tamilové zdokonalovat v mořeplavbě a rozvíjet obchod mezi vzdálenými zeměmi. Naučili se využívat vítr jako pohon lodí a po řekách se plavili hluboko do vnitrozemí až k úpatím hor. Rozvíjeli se další přístavy a Tamilové vyspěli v opravdu dobré mořeplavce.
Osídlování Brahminy
4. a 5. století přineslo pád Římské říše. Obchod tedy začal velice slábnout. Za krátkou dobu se však obchodníci z krize vzpamatovali a naopak byla založena další přímořská obchodní města, jako Tyndis a Muziris.
Začátek konce vlády Sangham přišel s tichou revolucí, která se začala vyvíjet spolu s novým sociálním uspořádáním země. V 8. století v Kerale vyrostlo 32 nových brahminských osad a tímto osidlováním začalo postupné oddělování Keraly od Tamilské říše, jak v sociální, kulturní, tak i v politické sféře. V jedné z těchto vesnic se také narodil učený filozof Sankaracharya. Konkrétně se Shri Sankara narodil ve vesničce Kalady. Byl to velikán 9. století, který zachránil hinduismus a byl oceněn St. Thomasem za jasné porozumění myšlenek náboženství.
9. století znamenalo pro Keralu řadu dalších změn. Hlavní město Keraly padlo do rukou Pandyanům. Hlavním městem tedy bylo jmenované přístavní město Muciri, v dnešní době známé jako Kodungalloor. Novému hlavnímu městu se tenkrát říkalo Makotai, nebo Mahodayapura. Postavené bylo kolem velkého kostela Siva. Ten se ale v 16. století změnil v ruiny a do dnešní doby z něj nic nezbylo.
Jakási obdoba vlády Chera se začala ujímat moci nad částmi Keraly. Díky příznivcům této politiky rozesetých v malých osadách po celé Kerale se Chara dostala znovu k moci. Zmocnila se také území na jihu, kde zabrala zemi Velsů, a postavila zde v roce 825 přístav. V průběhu času se toto město stalo druhým hlavním městem.
Kollam postupně zbohatl při obchodování pod vládou syrského prince Mar Sapir Isoem. Založením města Kollam se odstartovala nová éra, která se rozšířila po celé zemi, časti země Pandyanů, a dokonce i na Ceylon. Éra Kollam je známá také jako Mayalajam.
Ve 12. století se Kerala dostala do potíží. Na zemi útočily okolní země Chola a Pandya, a navíc se země potýkala s vnitřními nepokoji. Díky těmto skutečnostem opustil Rama Kulasekhara zemi a vydal se do Arábie. Tato událost je označovaná jako rozpad země.
Kerala se rozpadla na malé samosprávní celky, což byli malé zemědělské vesničky. V té době byl systém kast plně funkční a každá úroveň této hierarchie měla svá práva a povinnosti. Kerala stále držela tempo s rozvíjejícím se zámořským obchodem. Produkty z pohoří Western Ghats se po řece svážely do přístavů u ústí řek, odkud putovaly do dalších zemí. Spolu s obchodníky do země přišla řada křesťanů a židů, kteří se zde usadili. Náčelníci kmenů tolerovali rozdíly ve víře a umožnili těmto lidem založit zde nový domov. Náčelníci k těmto ústupkům měli důvody. V době válek totiž byli pod ochranou křesťanů ze Sýrie a ochrannou ruku nad nimi drželo i několik židovských panovníků, jako byl Mar Sapir Iso.
Na konci 14. století sice postrádala Kerala politickou jednotu, ale nechyběla tu politická nezávislost. Nad touto oblastí se stále vznášel jakýsi duch bývalého království Chera.
Guvernéři oblasti Eranad postupně přesouvali své základny z vnitrozemí na pobřeží, kde s postupem času vyrostla řada velkých a prosperujících měst. Díky rasové a náboženské toleranci sem přijíždělo stále víc arabských obchodníků. Guvernérům této oblasti se také podařilo strhnout na svou stranu náčelníky oblastí Parappanad a Vettattenad na jihu, stejně tak jako oblasti Kurumbanad a Puranad na severu.

Zamorin uspěl ve svém riskantním pokusu o získání regionu Thirunavaya od Valluvanadů. Toto vítězství umožnilo Zamorinu přímý kontakt s provincií Kochi. To přineslo řadu dlouhých válek mezi těmito oblastmi. Na jedné straně bylo Kozhikode, podporované bohatým arabským světem, a na druhé Kochi, s podporou Evropy. Válka mohla skončit jen totální porážkou jedné ze stran. Během 13., 14. a 15. století se museli přidat na jednu, nebo druhou stranu všechny kmeny a všichni obyvatelé Keraly.
V jižní části Keraly se začala rýsovat nová hvězda této oblasti. Bylo to království Venadu, které bylo na geograficky velmi dobrém místě a bylo kulturně vyspělé. Vládu nad částí území mělo Keraladesa a nad jinou částí Pandyadesa. V nevýhodě však toto území bylo díky nepřítomnosti původních obyvatel Tulu-Kerala Brahmins, kteří zajišťovali rozvoj kultury a celé společnosti. To se však časem změnilo a bohatá oblast přilákala Brahmidy, kteří se zde usadili.
V 16. století se propasti mezi kastami více a více prohlubovaly. Největší prohlubeň vznikala mezi Namboodiri – Nair a nižší kastou Thiyya Pulaya. To iniciovalo zavedení nového systému a rozdrobilo kasty do více tříd.
Pravomoce vyšších kast se stále zvětšovaly. Z nižších tříd na tom byli nejhůře Parayar, Pulayar a Cheramar. Žili jako otroci na zemědělských farmách a jejich pánové je mezi sebou měnili. Neměli žádné nároky ani na rodinu, ani na děti. Jakkoliv drsný tento feudální systém byl, zemi rozhodně prospíval. V této době také vznikla řada festivalů a svátků, jako je Onam, nebo Vaishnava. Šlechta si v té době nevšímala invaze Afgánců a Mongolů do okolní Indie a zanedlouho tyto národy vymýtily hinduismus v celé Indii, kromě oblasti Thamilakom, jakéhosi nárazníkového pásma Keraly.
V roce 1498 přistál ve městě Kozhikode slavný portugalský mořeplavec Vasco da Gama. Portugalci se v přístavu snažili zavést poplatky pro muslimské obchodníky, proti čemuž zástupci Zamorinu vystoupili. Portugalci začali v zemi štvát různé kmeny proti sobě a pomocí intrik se pokoušeli získat vládu nad územím.
Portugalsko mělo k dispozici podstatně větší loďstvo nežli Malabar. Zamorin však přeorganizoval své loďstvo a vzniklo nové – Marakkar. To už bylo schopné konkurovat i Portugalcům.
Aby Zamorin podryl vládu Portugalska, vyhlásil válku sousednímu Kochi. Zamorin se navíc začal spojovat s okolními státy, které byly také silně ovlivňovány Portugalskem. Zamorin se dostal do války také s Kunjalis. Nakonec se Zamorin spojil s Portugalskem. S touto pomocí se podařilo dobýt Kotakkai, hlavní město Kunjalis.
Na scénu se dostalo také Holandsko, které začalo soupeřit s Portugalskem. V roce 1663 se jim podařilo vytlačit Portugalce z pobřeží Malabaru. Britové zjistili jako první, že důležitější než ovládat pobřeží a moře, je zmocnit se vnitrozemí. Založili zde několik svých základen, odkud se později zmocnili celé Karely. Poučili se z chyb svých předchůdců a vyhýbali se účasti v místních sporech. Navzdory snažení se ale dostala do války s aliancí východní Indie, která začala útočit na všechny kolem sebe, přičemž se nesnažila rozšiřovat své území.
Britům se povedlo uzavřít mír se všemi znepřátelenými stranami. S mírem však nesouhlasil Velu Thampi Dalava, který začal s velkou podporou obyčejných lidí shromažďovat zbraně a vojsko. Tento pokus o vzpouru ale netrval dlouho a skončil sebevraždou Dalavy.

Po roce 1812 měli Britové perfektně rozložené síly ve třech regionech Karela – Malabar, Kochi a Travencore. Tyto regiony plně ovládali. Nic se však neobešlo bez problémů a místní obyvatelé se proti Britům často bouřili. Významnější vzpourou bylo povstání dvou menších národů Kurichias a Kurumbas. Těm se dařilo vést partizánskou válku proti Britům a pod vedením náčelníka Talakkal Chandua se dočkali několika vítězství. Jejich útočištěm se stalo pohoří Wayanad Malabar. Kontrolovali všechny příjezdové cesty, které vedly skrz pohoří, a odřízli tak obklíčenou britskou armádu od nových zdrojů jídla a munice. Britům nezbylo nic jiného, nežli se vydat do džungle a najít své nepřátele. Na začátku května roku 1812 se jim to podařilo a vzpouru tak potlačili a zneškodnili.

Pod britskou nadvládou zažila Kerala snad nejdelší mír v její historii. Řada věcí, jako zákony a správní systém se změnily podle vzoru Britů a také se zrušilo nevolnictví. V průběhu 19. století se zde vyskytlo několik spíše sporadických vzpour, které britská armáda potlačila v jejich počátcích.


Průvodci a mapy


Indie...
Indie - Radžhastán
20 Kč
Kalkata...
Kalkata a severovýchodní Indie
159 Kč
Svět...
Svět na dosah - za magickou krásou exotických zemí
224 Kč
Indický...
Indický Himálaj - průvodce
199 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


AZ elektro

Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz