Dovolená Argentina


Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
  Argentina - navigace  
zájezdy Argentina Hotely a ubytování Argentina
Last minute Argentina Informace Argentina
Víza Argentina Fotogalerie Argentina
Mapy a průvodce Argentina Recenze hotelů Argentina
Diskuze Argentina Okružní plavby ArgentinaArgentina

 --> Chcete se o zemi něco dozvědět? --> Historie a politika

Kulturněhistorické údaje-->Politickohistorické údaje
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

V čele federativní Argentinské republiky stojí prezident, který je zároveň velitelem ozbrojených sil a premiérem vlády. Jmenuje vládu, která má dosud 8 ministerstev. Prezident stejně (jako i viceprezident) musí být příslušníkem římskokatolické církve a rodilým Argentinem. Prezident je volen na šestileté funkční období 600 členným grémiem, které je voleno v přímých lidových volbách. Má dalekosáhlé politické pravomoce, ale nesmí znovu kandidovat v následujícím volebním období.

Argentinský kongres má dvě komory. Poslanecká sněmovna má 257 poslanců, v Senátu je 72 senátorů a 3 za každou provincii. Členové poslanecké sněmovny jsou voleni na čtyři roky v přímých volbách, každé dva roky je nově vybírána polovina poslanců. Členové senátu jsou voleni na devět let. Každé tři roky se nově obsazuje třetina senátorských křesel.
Každá provincie má vlastní parlament a vládu a jsou spravovány voleným guvernérem.
Pro výkon moci slouží příslušné federální a provinční soudy. Vrchní soudní dvůr v Buenos Aires je nejvyšší federální instancí. každá provincie má vlastní vrchní soud s několika podřízenými soudními dvory.
Argentina uzavřela s Chile mírovou smlouvu o přátelství, s Brazílií zase dohodu o volném obchodu Mercosur.

Hlavy státu

1810 junta – C. Saavedra
junta – M. Moreno
1811 – triumvirát – G. Chiclana, M. Sarraeta, J. J. Paso
1812 – triumvirát – J. J. Paso, A. Álvarez, N. Rodríguez
1814 – Gervasio A. de Posadas
1815 – José Rondeau
Álvarez Thomas
1816 – A. González Balcarce
Juan M. de Pueyrredón
1819 – José rondeau

GUVERNÉŘI PROVINCIE BUENOS AIRES
1820 - Manuel Sarraeta
I. Ramos Mejía
Miguel E. Soler
Manuel Dorrego
Martín Rodríguez
1824 – Juan G. De las Heras

PREZIDENTI UNIE
1826 Bernardino Rivadavia
1827 Vicente López Planes

GUVERNÉŘI PROVINCIE BUENOS AIRES
1827 Manuel Dorrego
1828 Juan Lavalle
1829 Juan José Viamonte
1829 Juan Manuel Ortiz de Rosas
1832 Juan Ramón González Balcarce
1833 Juan José Viamonte
1834 Manuel Vicente Maza
1835 Juan Manuel Ortiz de Rosas

PROZATÍMNÍ DIREKTOR KONFEDERACE
1852 Justo José de Urquiza

PREZIDENTI KONFEDERACE
1854 Justo José de Urquiza
1860 Santiago Derqui

PREZIDENTI ARGENTINSKÉ REPUBLIKY
1862 Bartolomé Mitre
1868 Domingo Faustino Sarmiento
1874 Nicolás Avellaneda
1880 Julio Argentino Roca
1886 Miguel Juárez Celman
1890 Carlos Pellegrini
1892 Luis Sáenz Pena
1895 José Evaristo Uriburu
1898 Julio Argentino Roca
1904 Manuel Quintana
1906 José Figueroa Alcorta
1910 Roque Sáenz Pena
1914 Victorino de la Plaza
1916 Hipólito Yrigoyen
1922 Marcelo Torcuato de Alvear
1928 Hipólito Yrigoyen
1930 José Félix Uriburu
1932 Agustín Pedro Justo
1938 Roberto María Ortiz
1942 Ramón S. Castillo
1943 Arturo Rawson
1943 Pedro Pablo Ramírez
1944 Edelmiro Julián Farrel
1946 Juan Domingo Perón
1955 Eduardo Lonardi
1955 Pedro Eugenio Aramburu
1958 Arturo Frondizi
1962 José María Guido
1963 Arturo Umberto Illia
1966 Juan Carlos Onganía
1970 Roberto Marcelo Levingston
1971 Alejandro Agustín Lanusse
1973 Héctor José Cámpora
1973 Raúl Lastiri
1973 Juan Domingo Perón
1974 María Estela Isabel Martínez de Perón
1976 Jorge Rafael Videla
1981 Roberto Eduardo Viola
1981 Leopoldo Fortunato Galtieri
1982 Reynaldo Benito Bignone
1983 Raúl Alfonsín Foulkes)
1989 Carlos Saúl Menem


Politika v historických souvislostech
V roce 1537 bylo území kolem ústí řeky Río de la Plata zabráno Domigem Martínezem de Irala a to na příkaz Karla V. Město Buenos Aires, které bylo založeno roku 1535 muselo být budováno od roku 1580 znovu, protože bylo velmi poničeno Indiány. V roce 1617 vznikla provincie Gigante s hlavním městem Asunción, které dnes patří k paraguayskému území.
Andský masiv a zakládání nejdůležitějších měst proběhlo po roce 1550. Gran Chaco a plošiny si ponechali Indiáni a působili tu jezuitští misionáři.
Od roku 1546 se tu započal rozvíjel chov hovězího dobytka, který měl zajistit potravu pro horníky z Chille. Indiáni postupně ustupovali právě kvůli chovu dobytka a na konci 19. století byli téměř vyhlazeni. Oblast Río de la Plata prošla hospodářkým rozmachem teprve roku 1778. Od počátku 18. století začal udržovat Argentina obchodní styky s Evropou díky dopravě zboží anglickými loděmi. Buenos Aires se stalo centrem.

Boje za nezávislost
Roku 1810 svrhla aristokracie a občané Buenos Aires španělskou nadvládu a místokrálj byl nahrazen prozatímní vládou. Veškeré španělské pokusy o znovuovládnutí země zmařil generál Manuel Belgrana vítězstvím u Tucumánu roku 1812 a také v roce 1817 generál José de San Martín přechodem And. dne 9. 7. 1816 vyhlásil kongres v Tucumánu nezávislost Spojených provincií Río de la Plata a roku 1825 vznikla Argentinská konfederace v podobě 14 provincií. Dne 24. 12. 1826 byla založena Argentinská republika.

Boje o jednotnost státu
Velké úsilí vynaložili menší území na znemožnění upevnění trvalé státnosti a zavedení vnitřních reforem. Jednotný stát zřídila násilím vláda generála Manuela de Rosas. Jeho diktátorský režim zaručoval velkostatkářům, obchodníkům a zahraničním investorům hospodářskou jistotu. Roku 1853 byla přijata ústava podle vzoru USA. Ta představovalakompromis mezi unitáři a fedralisty.V letech 1865 - 1870 vedla Argentina válku jpropti Paraguai. Také proběhla na jihu vyhlazovací válka proti indiánům na konci 70. let.
Roku 1880 byl zvolen prezidentem federalista generál Roca a tím byl ukončeny války a povstání.

Vojenská diktatura a Perón
Juan Domingo Perón se narodil se roku 1895 v Lobos na jihu provincie Buenos Aires v napůl španělské a napůl italské rodině. Už od útlého dětství výborně šermoval i boxoval. Byl přijat na vojenskou akademii a pomalu stoupal na žebříčku hierarchie. Perón byl inteligentní a vzdělaný, určitou dobu pracoval jako profesor vojenský dějin na vojenské akademii. Napsal několik knih o vojenské strategii a jednu práci o venkovských místních jménech.
V roce 1939 odjel do Evropy se zvláštní vojenskou misí. V Itálii kromě výcviku s regimentem alpských myslivců studoval ekonomii na univerzitě v Turíně. Ve Španělsku se zotavoval z hrůz občanské války. Z Evropy se vrátil s rozhodnutím, že on musí něco udělat pro svou vlast.
Juan Domingo Perón získal mnoho přívrženců v době vojenské diktatury (1943-1946). Roku 1946 byl zvolen prezidentem Argentiny. V době své vlády zavedl rovnoprávnost žen a prosadil sociální zabezpečení. Zvýšil o 20 % mzdy pro chudé obyvatelstvo. Jeho cílem byla státní nezávislost a sociální spravedlnost. Byli vykoupeny železnice a elektrárny. Zemská banka byla zestátněna a vznikl státní obilnářský monopol. Díky nedostatku deviz však vedly k ústupkům vůči zahraničnímu kapitálu a také k inflaci. Podpora odborů se začala vytrácet a roku 1955 byl Perón svržen.
V následujícíh letech se v Argentině vystřídalo několik vlád a narůstala velká nestabilita. Opakovaně zasahovala armáda - 1962,1966 a 1970, ale krizi se nepodařilo překonat.
Díky svým přívržencům se v roce 1973 Perón vrátil do Argentiny a byl znovuzvolen prezidentem. Po jeho smrti v roce 1974 převzala prezidentský úřad jeho žena María Estela zvaná Evita. Nepodařilo se ale dosáhnout předchozích úspěchů a roku 1976 byla Evita svržena vojáky.
V Argentině probíhal obrovský terorizmus, který oplácela ve stejném měřítku protiteroristická vojenská junta pod vedením generála Jorge Rafaela Videly. Neustále byla porušována lidská práva a existovalo mnoho lidí - "zmizelí"- o kterých nidko nevěděl, kam zmizeli. V roce 1983 odhadla Organizace pro lidská práva kolem 30 000 "zmizelých".
Vojenská vláda naprosto zbankrotovala. 2. 4. 1982 byli obsazeny Falklandské ostrovy. Za šest týdnů byla Argentina Brity přinucena ke kapitulaci - 15. 6. 1982.
30. 10. 1983 zvítězil ve volbách Raúl Alfonsín Foulkes, který okamžitě zahájil demokratizační proces, ale musel několikrát podlehnout nátlaku armády.
Roku 1989 nařídil nově zvolený prezident Carlos Menem nouzová opatření v hospodářské a finanční oblasti. Omilostnil příslušníky armády, kteří byli odsouzeni za pokus o převrat a za porušování lidských práv. V prosinci roku 1990 vzniklo z těchto řad propuštěnců úspěšné vzbouření právě proti vládě Menema.
Ve volbách v říjnu roku 1997 zvítězila levicová opozice v čele s Radikálním občanským svazem a skupinou PREPASO.
Zahraniční politika Argentiny se pustila do pokusů o hospodářskou spolupráci se sousedními zeměmi a o urovnání vztahů s Brity.

Průvodci a mapy


Argentina...
Argentina
509 Kč
Argentina...
Argentina - DVD
79 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz