Německo - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Spolková republika Německo
Hlavní město: Berlin
Rozloha: 357021 km2
Počet obyvatel: 82398326
Hustota zalidnění: 231 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT +1, v létě GMT +2
Administrativní dělení: 16 spolkových zemí
Nezávislost od: 18.1.1871, znovusjednocení Západního a Východního Německa 15.3.1991
Měna: Euro
Úřední jazyk: němčina
Rozloha vodní plochy: 7798
Rozloha pevniny: 349223
Délka hranic: 3621
Délka pobřeží: 2389
Státní vlajka a mapa:
Délka pobřeží: 2389
Sousedící země: Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Dánsko, Česko, Belgie
Procento populace, které je gramotné: 99%
Nezaměstnanost: 9.8%
Průmyslová odvětví: ve světě jeden z nejlepších a největších producentů oceli, strojírenství, elektronika, potravinářský průmysl a nápoje, stavba lodí, textilní průmysl
Zemědělství: pěstování brambor, pšenice, žita, cukrové řepy, ovoce, zelí, chov dobytka, prasat a drůbeže
Přírodní zdroje: železná ruda, uhlí, stavební dřevo, lignit, uran, měď, zemní plyn, sůl, nikl
Nejvyšší hora: Zugspitze (2.963 m)
Nejnižší bod: Neuendorf bei Wilster (-3.54 m)
Nejdelší řeka: Rhein (v zemi 865 km)
Největší město: Berlin (3.490.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: povodně
Železnice v km: 45514
Silnice v km: 230735
Přístaviště: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
Vojenská služba: možná pro muže od 18 let
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 34%, protestanté 34%, muslimové 3.7%

FOTOGALERIE - NěmeckoInformace

Německo
Pobřeží Severního moře je zcela ploché a písčité. Východofríské a Severofríské ostrovy se nacházejí v Severním moři. Baltské pobřeží je pro změnu členité a místy se vyskytují nízké pobřežní útesy. Nejvyšší útesy se nacházejí na největším ostrově Rujana (930 km2). Nadmořská výška roste v Německu od severu k jihu. Na severu se rozkládá velká Severoněmecká nížina. Na východě je zvlněná, zatímco na západě jednotvárná. Nachází se na ní i mnoho ledovcových jezer (hlavně v Meklenburské jezerní plošině). Střed je tvořen pásem vrchovin a hornatin: Schwarzwald, Böhmerwald, Erzgebirge, Fichtelberg, Porýnská břidličná vrchovina, a Fichtelgebirge. Vápencové oblasti Schwäbische Alb a Fränkische Alb disponují krasovými jeskyněmi a podzemními toky. Oblast jižně od Dunaje tvoří podhůří a výběžky Severních vápencových Alp. V severních vápencových Alpách je nejvyšší horou Zugspitze ( 2 960 m n. m.). Nejvýznamnější řekou je Rýn (přítoky Mosela, Neckare a Mohan). Do Severního moře se také vlévá Vezera, Emže a Labe. Hranice s Polskem tvoří Odra. Jih Německa odvodňuje Dunaj s přítoky Lech, Isar a Inn. Z mnoha jezer je největší Bodamské (540 km2). Podnebí je v Německu mírné středoevropské. Na severu a na západě se projevuje oceánský vliv. V horách je klima studené a bohaté na srážky. Průměrná lednová teplota v Berlíně je - 1 °C (na Zugspitze - 12 °C) a průměrná červencová teplota je 18 °C (na Zugspitze 1 °C). V Berlíně spadne 600 mm srážek za rok a na Zugspitze 1500 mm.
Historie
První obyvatelé byli keltové a po nich germánské kmeny. V 5. století vznikají kmenová vévodství, které si v 8. století podmanila Franská říše. Ta se rozpadla a v 10. století probíhaly snahy o znovusjednocení. Od 15. století až do roku 1806 vládli v Německu Habsburkové. Německo bylo rozdělené nejen administrativně, ale i nábožensky. Ve třicetileté válce utrpělo značné škody. Po ní na území Německa existovalo 300 samostatných zemí. Pak docházelo ke slábnutí vlivu Habsburků na úkor rostoucí moci Pruska. Konec vlády Habsburků byl definitivně zpečetěn v prusko-rakouské válce roku 1866.
Po francouzsko-pruské válce vzniklo německé císařství, které zahrnovalo území Německa, Pruska, Lotrinska a Alsaska. Německo se pak začalo rychle ekonomicky a mocensky rozvíjet. Kvůli koloniálním ambicím se Německo sblížilo s Rakousko-Uherskem a Itálií. Německo utrpělo těžkou porážku v 1. světové válce. Válečné reparace položily německou ekonomiku. Během ekonomického a politeckého chaosu bylo učiněno několik pokusů o puč. Vznikla a sílila NSDAP, která požadovala přehodnocení poválečných reparací. Adolf Hitler se chopil moci v roce 1933. Pak Německo začalo zbrojit a navázalo spojenectví s Itálií a Japonskem. V roce 1938 obsadilo Rakousko a později československé pohraničí. Po uzavření smlouvy se SSSR napadlo Polsko a tím začala 2. světová válka.

Německo začalo okupovat a využívat mnoho zemí a praktikovat na těchto územích vyhlazovací politiku. Po prohrané válce bylo Německu sebráno několik území. To co zůstalo bylo rozděleno na 4 okupační zóny. Spojením 3 západních zón vznikla Spolková republika Německo, která fungovala na demokratických principech a prošla rychlým ekonomickým rozvojem. Ze sovětské okupační zóny v roce 1949 vznikla Německá demokratická republika. Období komunismu v NDR skončilo v roce 1989. Následující rok byla NDR připojena k SRN.

Převzato z cestovatelského serveru Dalky.cz


Zajímavé odkazy

Politická mapa Německa
Reliéfní mapa Německa