Kolumbie - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Kolumbijská republika
Hlavní město: Bogotá
Rozloha: 1138910 km2
Počet obyvatel: 41662073
Hustota zalidnění: 42 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní prezidentská republika s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT - 5 h
Administrativní dělení: 32 departementů a zvláštní distrikt hl. města
Nezávislost od: 20. července 1810
Měna: kolumbijské peso (Col) =100 centávů
Úřední jazyk: španělština
Rozloha vodní plochy: 100210 km2
Rozloha pevniny: 1038700 km2
Délka hranic: 6004 km
Délka pobřeží: 3208 km
Sousedící země: Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor, Brazílie
Státní vlajka a mapa:
Průměrný věk muže: 26
Průměrný věk ženy: 25
Hrubý domácí produkt na osobu: 2170$
Procento populace, které je gramotné: 91%
Nezaměstnanost: 18,6 % (1999)
Průmyslová odvětví: elektrotechnický průmysl, hornický, chemický, strojnických, výroba spotřebního zboží
Zemědělství: pěstování kávovníku, cukr. třtiny, rýže, kukuřice, okopanin, luskovin, zeleniny, trop. ovoce, bavlníku, jutovníku, sóji, kakaovníku, chov skotu, drůbeže, koní, prasat a ovcí, rybolov
Přírodní zdroje: zlato, platina, smaragd, ropa, zemní plyn, uhlí, nikl,
Nejvyšší hora: Pico Cristobál Colón - 5.800 m n. m
Nejnižší bod: Pacifický oceán - 0 m n. m
Nejdelší řeka: Magdalena (1.550 km)
Největší město: Bogotá (5.185.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: vulkanické erupce, zemětřesení, sucha
Železnice v km: 3304
Silnice v km: 110000
Přístaviště: Bahia de Portete, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Leticia, Puerto Bolivar, San Andres, Santa Marta, Tumaco, Turbo
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: Románští katolíci 95%Informace

V Kolumbii je bezesporu jedna z nejvyšších úrovní kriminality v Latinské Americe. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti zejména v určitých městských částech Bogoty, Medellínu, Cali, Cartageny, Barranquilly, Santa Marty a Bucaramangy. Podle možností nenosit cenné předměty na viditelném místě a větší hotovost, po setmění zvýšit ostražitost, vyhnout se rizikovým městským čtvrtím, nenavštěvovat odlehlá místa. Při cestách do vnitrozemí konzultovat bezpečnostní situaci se ZÚ a ponechat na ZÚ itinerář cesty. Využívat hotelové bezpečností schránky pro uložení cenností, cestovních dokladů a letenek. Doporučujeme pořídit fotokopie dokumentů a letenek a originály podle možností uložit na bezpečném místě. V případě krádeže je nutno se obrátit ihned na policii a sepsat příslušný protokol pro potřeby pojišťovny.

Vážná bezpečnostní rizika vyplývají na značné části kolumbijského území, a to i na hlavních silničních tazích a turisticky atraktivních místech (Sierra Nevada de Santa Marta, venkovské oblasti Karibského pobřeží, národní parky v povodí Orinoka, Llanos, některé oblasti Amazonie, archeologické zóny San Agustin a Tierradentro, příhraniční oblast s Venezuelou a Ekvádorem, národní parky Dariénu při panamské hranici apod./, z existence ozbojeného konfliktu mezi ultralevicovými guerillovými organizacemi a vládou. Nedoporučuje se cestovat vozem, ani autobusovými linkami v nočních hodinách, i ve dne je nutno počítat s častými kontrolami armády a policie a selektivními kontrolami ozbrojených povstalců. Zejména v případě individuální turistiky doporučujeme při cestách mimo velká města konzultovat ZÚ. Nejspolehlivějším dopravním prostředkem v souvislosti s bezpečností, ale i stavem vozovek je letecká doprava, jejíž vnitrostátní síť je velmi hustá. Je však třeba počítat s nižší kvalitou služeb, nedodržováním leteckého řádu, problémy s asignací míst, nerespektování rezervací aj.

Do Kolumbie se nevyžaduje zvláštní očkování, doporučujeme však informovat se před cestou ve Vinohradské nemocnici v Praze, klinika geografické medicíny. Pro cestovatele do tropických oblastí je vhodné očkování proti žluté zimnici a vybavení vhodnými antimalariky.

Převzato z Ministerstva zahraničních věcí

Zajímavé odkazy

Politická mapa Kolumbie
Reliéfní mapa Kolumbie