Makedonie - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Makedonská republika
Hlavní město: Skopje
Rozloha: 25333 km2
Počet obyvatel: 2063122
Hustota zalidnění: 78 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 1 h (+2 h v létě)
Administrativní dělení: 123 pbcé (opštin)
Nezávislost od: 8. září 1991
Měna: dinár (Din) =100 para
Úřední jazyk: makedonština
Rozloha vodní plochy: 477 km2
Rozloha pevniny: 24856 km2
Délka hranic: 766 km
Státní vlajka a mapa:
Sousedící země: Černá Hora a Srbsko
Průměrný věk muže: 32
Průměrný věk ženy: 31
Hrubý domácí produkt na osobu: 1710$
Nezaměstnanost: 32,4 % (1999)
Průmyslová odvětví: chemický, textilní, stav. potravinářský, vinařský prům., výroba cigaret
Zemědělství: pěst. obilnin, zeleniny, brambor, cukrovky, tabáku, vinné révy, chov ovcí, skotu a prasat
Nejvyšší hora: masiv Korab (2.764 m)
Nejnižší bod: řeka Vardar - 50 m n. m
Nejdelší řeka: Vardar (388 km)
Největší město: Skopje (450.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: seismická aktivita
Železnice v km: 699
Silnice v km: 8684
Vojenská služba: ve věku 19 let
Náboženská příslušnost: pravoslavní 60%, muslimové 20%Informace

Makedonie
Makedonie disponuje převážně hornatým povrchem. Nachází se zde řada mezihorských pánví a kotlin. Nejvyšší hory se jmenují Šar planina (2 760 m n. m.). Nachází se zde i několik velkých jezer, které zaplňují vysokohorské kotliny. Nejznámější z nich je Ohridské jezero (350 km2), dále pak Prespanské jezero (285 km2). Hlavní řeka Vardar teče na jih do Řecka do Egejského moře. Podnebí je mírné s kontinentálními rysy, v horách drsné a v údolí Vardaru má středomořský charakter.
Historie
Ve starověku bylo dnešní území součástí Makedonského království, potom říše Alexandra Velikého. Ve 2. století př. n. l.se dostalo pod nadvládou Říma, následně pak Byzance. V 7. století začali na toto území proudit slovanské kmeny. Ve 14. století bylo připojeno k Osmanské říši. Po skončení balkánských válek v letech 1912 až 1913 byla Makedonie rozdělena mezi Srbsko, Bulharsko a Řecko. Během 2. světové války byla Makedonie nejprve rozdělena mezi Bulharsko a okupovanou Albánii. V roce 1944 zde vznikl Makedonský stát pod německou patronací. Po roce 1945 Makedonie obdržela statut svazové republiky Jugoslávie. Po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 vznikl mírovou cestou nezávislý demokratický stát.
Převzato z cestovatelského serveru Dalky.cz


Zajímavé odkazy

Politická mapa Makedonie
Reliéfní mapa Makedonie