Rwanda - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Rwandská republika
Hlavní město: Kigali
Rozloha: 26338 km2
Počet obyvatel: 7810056
Hustota zalidnění: 277.2 lidí na km2
Státní zřízení přechodná vláda
Časové Pásmo: GMT + 2 h
Nezávislost od: 1. července 1962
Měna: rwandský frank (RF) =100 centimů
Úřední jazyk: angličtina, francouzština, rwandština
Rozloha vodní plochy: 1390 km2
Rozloha pevniny: 24948 km2
Délka hranic: 893 km
Sousedící země: Uganda, Tanzanie
Státní vlajka a mapa:
Průměrný věk muže: 18
Průměrný věk ženy: 18
Relativní podíl městského obyvatelstva: 6
Hrubý domácí produkt na osobu: 250$
Procento populace, které je gramotné: 61%
Průmyslová odvětví: zpracování zemědělský surovin
Zemědělství: pěst. okopanin, obilnin,luštěnin, banánovníku, kávovníku, čajovníku, chov skotu, ovcí, koz a prasat
Přírodní zdroje: kasiterit, metan
Nejvyšší hora: Mt. Karisimbi - 4.519 m n. m
Nejnižší bod: řeka Rusizi - 950 m n. m
Nejdelší řeka: Nyawarungu (250 km)
Největší město: Kigali (260.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: sucha, vulkanické erupce
Silnice v km: 12000
Přístaviště: Cyangugu, Gisenyi, Kibuye
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 65%, protestanté 17%, muslimové 9%Informace

Rwanda
Politická situace je relativně stabilní. V hlavním městě Kigali jsou zavedena bezpečnostní opatření, jediným reálným nebezpečím je běžná pouliční kriminalita. Mimo hlavní město je však lépe cestovat organizovaně.

V roce 1999 rwandská vláda opětovně otevřela Národní park Virunga. Cesty do národních parků jsou možné pouze prostřednictvím cestovních kanceláří (lze organizovat přímo z Kigali, ale lépe je mít vše připraveno předem). Bez povolení Rwandské kanceláře pro turistiku a národní parky (ORTPN) je vstup do národních parků zakázán. Turistům se doporučuje, aby za každých okolností opustili národní park před setměním.

Vstup do země je letecky přes letiště v Kigali, po silnici z Ugandy nebo z Tanzánie. Příjezd po silnici z území Burundi nebo Konžské demokratické republiky (bývalý Zaire) se z bezpečnostních důvodů důrazně nedoporučuje. Ve všech případech je nutno použít terénní automobil. Použití lodní dopravy se důrazně nedoporučuje.

Komunikace jsou špatně udržované, na severovýchodě nebezpečné.

Měnou je rwandský frank.

Základní potraviny jsou dosažitelné, zásobování v Kigali je bez problémů. Vodu z vodovodního řadu je možno pít pouze po delším převaáření a přefiltrování.

Celní a devizové předpisy
Vývoz, průvoz i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat, ale i např. mořské fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo rostlinných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán.

Doporučuje se na další podrobnosti dotázat při podání žádosti o vízum na zastupitelském úřadě Rwandy.

Zdravotní rizika
Před odjezdem se doporučuje kontaktovat nejbližší hygienickou stanici v bydlišti českého cestovatele, která může upřesnit další aktuální podmínky očkování. Před nástupem cesty je žádoucí začít užívat antimalarika, pokud je lékař doporučil.

Doporučuje se sjednat si zdravotní pojištění u renomované pojišťovny a kromě pojistky (s adresou a telefonem na asistenční službu) pro případ náhlého úrazu či onemocnění disponovat též kreditní kartou.

Zdravotními riziky může být žlutá zimnice, cholera, hepatitida typu A, malárie.

Zdravotní péče je nedostatečná, péči na evropské úrovni lze nalézt pouze v hlavním městě Kigali.


Informace: MZV ČR


Zajímavé odkazy

Mapa Rwandy
Rwanda - mapa pdf