Paraguay - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Paraguayská republika
Hlavní město: Asunción
Rozloha: 406752 km2
Počet obyvatel: 6036900
Hustota zalidnění: 14.8 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní prezidentská republika s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT -4, v létě GMT -5
Administrativní dělení: 17 departementů a 1 hlavní město
Nezávislost od: 14.5.1811 (od Španělska)
Měna: guaraní (G) =100 centésimů
Úřední jazyk: španělština
Rozloha vodní plochy: 9450
Rozloha pevniny: 397300
Délka hranic: 3920
Státní vlajka a mapa:
Délka hranic: 3920
Sousedící země: Brazílie, Bolívie, Argentina
Procento populace, které je gramotné: 94%
Nezaměstnanost: 18.2%
Průmyslová odvětví: produkce cukru, cementu a dřeva, textilní průmysl,
Zemědělství: pěstování bavlny, cukrové třtiny, sojových bobů, kukuřice, pšenice, tabáku, tapioky, ovoce a zelniny, chov dobytka, prasat, produkce vajec, mléka, stavebního dřeva
Přírodní zdroje: stavební dřevo, železná ruda, mangan, vápenec
Nejvyšší hora: Sierra de Villa Rica (700 m)
Nejnižší bod: soutok řek Rio Paraguay a Rio Parana (46 m)
Nejdelší řeka: Paraná (část, 4380 km)
Největší město: Asunción (870.000obyvatel)
Přírodní nebezpečí: lokální povodně na jihovýchodě (září až červenec), málo proschlé pláně se mohou stát bažinou (říjen až červen)
Železnice v km: 441
Silnice v km: 29500
Přístaviště: Asuncion, Villeta, San Antonio, Encarnacion
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 90%Informace

Přírodní podmínky
Většinu povrchu zaujímají nížiny. Na východě se nachází část Brazilské vysočiny a na severu rovina s ojedinělými stolovými horami. Panuje zde tropické podnebí. Průměrná lednová teplota je 28°C a průměrná červencová 18°C. Nejvíce srážek spadne na východě. Převládají savany, na východě se objevují také tropické pralesy a na severu dokonce i polopoušť.

Historie
Původní obyvatelé jsou indiáni kmene Guaraní. V 16. století začali do země proudit Španělé. Pak na území působili jezuité. Roku 1811 byla vyhlášena nezávislá republika. V druhé polovině 19. století vedla Paraguay válku proti Brazílii, Uruguayi a Argentině. V první polovině dvacátého století se odehrálo na 30 státních převratů. Od roku 1954, kdy generál A. Stroessnera provedl státní převrat, existovala až do roku 1989 vojenská diktatura.

Zajímavá místa
Asunción se rozkládá v kopcích nad hladinou Río Paraguay. Lze zde najít několik koloniálních staveb a pěkných výhledů. Přehrada Itaipú je jednou z největších vodohospodářských staveb na světě. Piribebuy je město s pěknými kostely a muzei. Parque Nacional Cerro Corá je národní park s významnými objekty.

Převzato z cestovatelského serveru Dalky.czZajímavé odkazy

Politická mapa - Paraguay
Reliéfní mapa - Paraguay