Arménie - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Arménská republika
Hlavní město: Jerevan
Rozloha: 29800 km2
Počet obyvatel: 3326500
Hustota zalidnění: 126.2 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GTM + 4 h
Administrativní dělení: 11 provincií,
Nezávislost od: 21. září 1991
Měna: dram
Úřední jazyk: arménština
Rozloha vodní plochy: 1400
Rozloha pevniny: 28400
Délka hranic: 1254
Sousedící země: Turecko, Írán, Gruzie, Ázerbájdžán
Průměrný věk muže: 30
Průměrný věk ženy: 34
Státní vlajka a mapa:
Relativní podíl městského obyvatelstva: 68
Hrubý domácí produkt: 2000 miliónů $
Hrubý domácí produkt na osobu: 525$
Počet km silnic na 1000 m2 půdy: 370
Počet obyvatel na 1 lékaře: 260
Procento populace, které je gramotné: 99%
Nezaměstnanost: 9,3 % (1996)
Průmyslová odvětví: chemie, zpracování zemědělských produktů
Zemědělství: pěstování zeleniny, ovoce, tabáku, obilnin a vinné révy, chov ovcí, koz a skotu
Přírodní zdroje: měď, molybden
Nejvyšší hora: Aragac (4.090.000 m)
Nejnižší bod: řeka Deber - 400 m n. m
Nejdelší řeka: Aras (v zemi 250 km)
Největší město: Jerevan (1.325.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: občasná zemětřesení, sucha
Železnice v km: 852
Silnice v km: 15918
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: pravoslavní 85%Informace

Bezpečnost a doporučení turistům
Dle oficiální informace neexistují v Republice Arménie území zakázaná pro cizince a pobyt na celém území Republiky Arménie je bezpečný. Vzhledem k poznatkům Velvyslanectví České republiky v Tbilisi je možné konstatovat, že okradení cizince na území Arménie není častým jevem (na rozdíl od Gruzie). Přesto však ZÚ v žádném případě nedoporučuje navštěvovat Náhorní Karabach a území Ázerbájdžánu obsazené Arménií. Navíc k návštěvě Náhorního Karabachu je potřebné tzv. vízum Náhorní republiky Karabach.

Arméni se chovají k občanům ČR velmi přátelsky, avšak stejně jako ostatní národnosti Kavkazu nesnášejí hrubost a urážky (byť i neúmyslné) a z našeho pohledu reagují neadekvátně. Proto našim turistům doporučujeme vyvarovat se byť i neúmyslné hrubosti, protože následky mohou být tragické.

Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Stejně, jako v jiných oblastech Kavkazu, se v letních měsících nedoporučuje konzumovat ryby. Vodu se doporučuje konzumovat převařenou (především v letních měsících), nebo zakoupenou v obchodech.

Celní a devizové předpisy
V souvislosti se vstupem v platnost zákona o státních poplatcích, vybírají arménské orgány na jerevanském letišti při odletu z území poplatek ve výši 10. 000 ,- dramů (cca 20,- USD). Bez zaplacení tohoto poplatku není cestující připuštěn k registraci a celnímu odbavení. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni pouze děti do 12 let, diplomaté a členové vládních a oficiálních delegací.

Zákony Republiky Arménie neomezují množství dovozu valut. Vývoz je však omezen částkou 10 tis. USD a sumy nad tento limit je nutné převádět bankovním převodem. Pro vývoz jakýchkoliv uměleckých předmětů je nutné mít povolení Ministerstva kultury Republiky Arménie. Alkohol je limitován stejným způsobem jako v ČR, ale v tomto směru jsou arménské orgány benevolentní. Stejným způsobem přistupují i k výrobkům z drahých kovů, které jsou určeny pro osobní potřebu.

Důležitá tel. čísla
Policie 02
Hasiči 01
Lékařská záchranná služba 03


Informace: MZV ČR


Zajímavé odkazy

Politická mapa Arménie
Reliéfní mapa Arménie