Omán - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Ománský sultanát
Hlavní město: Maskat
Rozloha: 212460 km2
Počet obyvatel: 2807125
Hustota zalidnění: 13.2 lidí na km2
Státní zřízení absolutistická monarchie v čele se sultánem
Časové Pásmo: GMT +4
Administrativní dělení: 6 regionů
Nezávislost od: 1650 (od Portugalska)
Měna: ománský rijál (OMR) =1000 baiza
Úřední jazyk: arabština
Rozloha pevniny: 212460
Délka hranic: 1374
Státní vlajka a mapa:
Délka hranic: 1374
Délka pobřeží: 2092
Sousedící země: Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Jemen
Procento populace, které je gramotné: 76%
Průmyslová odvětví: těžba ropy a zemního plynu, obchod
Zemědělství: pěstování daltí, banánů a zeleniny, chov velbloudů, dobytka a ryb
Přírodní zdroje: ropa, měď, azbest, vápenec, chrom, mramor, zemní plyn
Nejvyšší hora: Džabal Achtar (3.018 m)
Nejnižší bod: Arabské moře (0 m)
Největší město: Maskat (500.000 obyvatel )
Přírodní nebezpečí: letní větry často dají vzniknout písečným bouřím, období sucha
Silnice v km: 34965
Přístaviště: Matrah, Mina' al Fahl, Mina' Raysut
Vojenská služba: možná pro muže od 14 let
Náboženská příslušnost: muslimové 86%, hinduisté 13%

FOTOGALERIE - OmánInformace

Omán - pod vodou Omán - pod vodouPříroda je v Ománu poměrně rozmanitá, najdeme tu jak pouště, tak divoké horské štíty – po pobřeží Ománského zálivu se táhne pohoří Al-Hajar. Většinu plochy státu však zaujímá pouštní rovinná nížina. Podnebí je suché, subtropické. V určitých oblastech, jako je jižní Omán (okolí města Salalah) se v období po monzunových deštích vyskytuje hojná zelená vegetace. Z turistického hlediska jsou zajímavé fjordy a zátoky na některých částech pobřeží, různé jeskyně ve skalních masívech, oázy v pouštích, prameny, vodopády a jezírka. V období po zimních deštích protéká dočasnými vodními koryty (tzv. wádí) voda, v zemi však neexistují stálé vodní toky. Vzhledem ke skutečnosti, že ománská vláda klade mimořádný důraz na ochranu přírody, jsou po celé zemi rozsety různé přírodní rezervace, ve kterých žijí rozmanité druhy chráněných živočichů a rostlin. Přístup do některých z těchto rezervací je možný po získání zvláštního povolení od Generálního ředitelství přírodních rezervací.

Díky teplé vodě moře u břehů Ománu žije na 22 druhů velryb a delfínů. Omán, který se významnou měrou angažuje v ochraně životního prostředí a ohrožených živočišných druhů, je členem Mezinárodní velrybářské komise a striktně dodržuje Konvenci o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES).

Další přírodní raritou Ománu jsou četné druhy želv, které na zdejším pobřeží mají několik výzmaných hnízdišť. Jejich ochraně je rovněž věnována mimořádná pozornost a tak bylo v Ománu zřízeno několik přírodních rezervací, mj. i pro želvy. Jsou to Ras Al-Jinz a ostrovy Dimaaniyat.

Rezervace Jiddat Al-Harasis poskytuje útočiště vzácnému přímorožci arabskému, tato rezevace je zanesena v registru Světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Omán je skvělým místem pro pozorování různých druhů ptáků. Ostrovy Dimaaniyat jsou chráněným hnízdištěm různých druhů ptáků, kterých se v Ománu vyskytuje až 400 druhů. Z mnoha vzácných druhů, které sem přilétavají hnízdit z mnoha koutů světa, lze jmenovat např. kozodoje nebo čápa bílého. Z dravců jsou to např. různé druhy orlů – např. orel císařský nebo velký orel skvrnitý.

Pokud jde o přírodní rezervace, kromě výše zmíněných lze např. jmenovat Al –Saleel National Park, ve kterém se nachází mimo jiných rostlin akátový les a žije zde asi 40 gazel. Cílem je vytvořit zde vhodné podmínky i pro arabského přímorožce. Dále sem patří želví rezervace Ra´a s Al-Hadd nacházející se v regionu Sharqiya nebo tzv. rezervace Khawrs nacházející se v pobřežních oblastech provincie Dhofar a nabízející zázemí různým druhům živočichů (např. ryb a ptáků) a rostlin.


I když je Omán menší zemí, rozhodně se tu nebudete nudit. Můžete se koupat u moře, pozorovat velryby a delfíny, potápět se, nebo se jen tak slunit, můžete se obdivovat starým ruinám chrámů a starobylým městečkům. Zážitkem bude jistě návštěva místního trhu, na kterém je smlouvání jakýmsi nepsaným pravidlem. Nakoupit můžete suvenýry různého druhu. Ochutnávka místní kuchyně bude jistě nezapomenutelná. Můžete být divákem býčích zápasů nebo velbloudích závodů.


Zajímavé odkazy

Mapa administrativního rozdělení Ománu
Politická mapa Ománu
Reliéfní mapa Ománu