Lucembursko - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Lucemburské velkovévodství
Hlavní město: Luxembourg
Rozloha: 2586 km2
Počet obyvatel: 454157
Hustota zalidnění: 169 lidí na km2
Státní zřízení konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 1 h (+ 2 h v létě)
Administrativní dělení: 3 distrikty s 12 kantony
Nezávislost od: 1839
Měna: lucemburský frank (LuxF) =100 centimů
Úřední jazyk: francouzština, němčina
Délka hranic: 359 km
Sousedící země: Německo, Francie, Belgie
Průměrný věk muže: 38
Státní vlajka a mapa:
Průměrný věk ženy: 37
Relativní podíl městského obyvatelstva: 88
Hrubý domácí produkt na osobu: 44340$
Procento populace, které je gramotné: 99%
Nezaměstnanost: 3 % (1999)
Průmyslová odvětví: hutnický, chemický, strojnický, textilní, potravinářský průmysl
Zemědělství: pěst. obilnin, pícnin, brambor, luskovin, cukrovky, zeleniny, ovoce a vinné révy, chov skotu, prasat, drůbeže
Nejvyšší hora: Buurgplaatz - 559 m n. m
Nejnižší bod: řeka Moselle - 133 m n. m
Nejdelší řeka: Moselle (545 km)
Největší město: Luxembourg (77.000 obyvatel)
Železnice v km: 274
Silnice v km: 5189
Přístaviště: Mertert
Vojenská služba: ve věku 19 let
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 93%, protestanté 1%

FOTOGALERIE - LucemburskoInformace

Historie
Ve starověku bylo území dnešního Lucemburska obýváno keltskými a germánskými kmeny a bylo též po jistou dobu ovládnuto Římany. V 5. až 9. století tvořilo součást franské a od roku 935 římskoněmecké říše. Lucembursko začalo prosperovat za vlády Jindřicha IV, jehož syn Jan se stal v roce 1310 českým králem. Karel IV. povýšil v roce 1354 Lucembursko na vévodství a připojil ho k českým zemím.Pak ho získaly burgundští vévodové a potom Habsburkové. Pak se Lucembursko stalo částí španělského Nizozemí. V letech 1797 - 1814 bylo anektováno Francií. V roce 1814 byla obnovena nezávislost. Pak se dostalo do područí Belgie. V roce 1890 se Lucembursko definitivně osamostatnilo. Během světových válek bylo okupováno Německem. Po válce se stalo součástí Beneluxu a členem evropských společenství.
Zajímavá místa
Hlavní město Luxemburg je rozděleno údolími Pétrusse a Alzette. Město vzniklo z pevnosti, která byla v roce 963 založena na kopci Bock. Z původního hradu se dochovaly kasematy, které jsou považovány za jednu z hlavních atrakcí. Hlavními turistickými atrakcemi města jsou Chemin de la Corniche, což je pěší zóna s nejkrásnějšími balkóny v Evropě a Citadelle du St Esprit ze které se naskýtá nádherný pohled na údolí a část města ležící na jeho dně.
Dalšími hezkými místy jsou Ardennes, což je prý nejhezčí lucemburský region, oblast Mullerthallu (Malého Švýcarska), známá jako skvělé místo pro pěší turistiku a cykloturistiku. Velmi navštěvované je i údolí Moselle - vinařský region - protéká jím nádherná stejnojmenná řeka. V Diekirchu se nachází slavné válečné muzeum dokumentující osvobození Lucemburska během 2. větové války.

Převzato z cestovatelského serveru Dalky.cz


Zajímavé odkazy

Mapa Lucemburska
Mapa města Lucemburk
Reliéfní mapa Lucemburska