Kazachstán - Zájezdy - Last Minute

Základní údaje
Oficiální název: Kazašská republika
Hlavní město: Alma-Ata
Rozloha: 2717300 km2
Počet obyvatel: 16763795
Hustota zalidnění: 6 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní republika prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + (5 až 6) h (v létě o 1 h více)
Administrativní dělení: 19 oblastí, 2 městské obvody
Nezávislost od: 14. prosince 1991
Měna: tenge
Úřední jazyk: ruština, kazašština
Rozloha vodní plochy: 47500 km2
Rozloha pevniny: 2669800 km2
Délka hranic: 12012 km
Sousedící země: Uzbekistán, Turkmenistán, Rusko, Kyrgyzstán, Čína
Průměrný věk muže: 28
Státní vlajka a mapa:
Průměrný věk muže: 28
Průměrný věk ženy: 27
Relativní podíl městského obyvatelstva: 56
Hrubý domácí produkt na osobu: 1190$
Procento populace, které je gramotné: 98%
Nezaměstnanost: 3,7 % (1998)
Průmyslová odvětví: hutnictví, těžké strojírenství, textilní, kožedělný, potravinářský průmysl
Zemědělství: pěst. pšenice, ječmene, brambor, cukrovky, slunečnice, rýže, bavlníku, tabáku, chov ovcí, skotu, prasat, drůbeže, koní, velbloudů
Přírodní zdroje: ropa, zemní plyn, uhlí, rudy železa, mangan, chrom, zinek, uran, molybden,
Nejvyšší hora: Chan Tengri - 7.010 m n. m
Nejnižší bod: proláklina Kaundy - 132 m n. m
Nejdelší řeka: Syrdarja (2.210 km)
Největší město: Alma-Ata (1.147.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: zemětřesení, sesuvy půdy
Železnice v km: 13601
Silnice v km: 81331
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: protestanté 0%, muslimové 0%, ostatní 0%, islámští sunnité 70%Informace

Bezpečnost a doporučení turistům
Z vojenského hlediska je situace naprosto bezproblémová. Kriminalita je v podstatě srovnatelná s ČR.
Nedoporučuje se ukazovat kdekoliv při placení větší množství peněz, přičemž je ale zapotřebí si s sebou vzít hotovost, protože automatů na platební karty je zde velmi málo a nacházejí se pouze přímo v centrálách velkých bank nebo v luxusních hotelích a jejich technický stav je často problematický. Měna v KR je "tenge" . Nejrozšířenějším platidlem je americký dolar a následuje euro.
1 USD = 153 tenge (k 2. 4. 2002)

Doporučuje se přísně dbát předpisů a jakýchkoliv nařízení, hlavně při řízení motorového vozidla. Milice i při sebemenším přestupku vymáhá pokuty - resp. spíše úplatky, protože pokutovaný téměř nikdy neobdrží pokutový blok. Zvláště, zjistí-li milice, že se jedná o cizince, snaží se pokutu vymáhat v USD (výše pokuty se pohybuje zhruba od 100 - 1000 USD, je závislá spíše na vůli policisty a lze jí často usmlouvat na nižší částku).

Pokud se jedná o vojenská pásma, případně o uzavřené oblasti, je naprosto vyloučeno aby do nich občan vstoupil nevědomě nebo omylem.
Na ZÚ Almaty je kniha, kde se turista může zapsat a udat délku a místo pobytu.

Obecně se nedoporučuje, aby se turista mimo města pohyboval zcela sám. Minimálně by měli spolu cestovat dva lidé.

Po městech lze jezdit MHD, nebo "taxikem". Jedná se o soukromá vozidla jejichž majitelé si takto přivydělávají. Nejsou nijak označena.
Dálniční a silniční poplatky se zde nevybírají (kromě vozidel TIR).

Celní a devizové předpisy
Omezení množství zboží při dovozu nebo vývozu není přesně upraveno. Při dovozu valut je nutná jejich deklarace. Výše dovážené částky peněz není ohraničena. Vývoz peněz do výše 3000 USD je třeba pouze deklarovat. Pokud je vyvážena částka vyšší, je nutné mít doklad o nabytí peněz, např. potvrzení z banky o nákupu nebo o výběru. Není povinnost výměny valut a není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků. Dovézt a vyvézt se mohou osobní věci do 70 kg a do hodnoty 2 000 USD. Pokud jedna z položek bude překročena je vyměřováno clo ve výši 20% z ceny dovážených (vyvážených) věcí.

Povolené množství dovozu zboží bez cla:
cigarety max. 1000 kusů (5 kartonů),
pivo max. 5 litrů,
víno, tvrdý alkohol - dohromady max. 2 litry

Povolené množství vývozu zboží bez cla:
Přesné číslo se neuvádí a hovoří se o vývozu zboží pro osobní potřebu, ale obecně platí 70kg do hodnoty 2000 USD.
Ryby jeseterovité a lososovité a kaviár pouze do 1 kilogramu.

Při vstupu do země není nutno prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a není ani povinná směna valut. Při krátkodobém pobytu by neměla bez zvláštního odůvodnění vyvážená částka peněz překročit uváděnou částku peněz při vstupu do země.

Při vývozu nebo dovozu živých zvířat nebo rostlin je vždy vyžadováno veterinární osvědčení.

Zdravotnictví a důležitá čísla
První pomoc je poskytována zdarma. Následnou péči je nutné již platit.
Konkrétní cenu za jednotlivé lékařské úkony nelze odhadnout. V první řadě se ceny liší v každé nemocnici a v druhé řadě jde o způsob platby (zda se bude jednat o řádnou platbu nebo o úplatek). V každém případě jsou ceny vysoké a doporučuje se při cestě do RK maximálně pojistit. Orientační cena za den pobytu v nemocnici je 70 USD.

Důležitá telefonní čísla: hasiči 01
milice 02
rychlá záchranná služba 03


Informace: MZV ČR