Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
Černá Hora a Srbsko - navigace
     
zájezdy Černá Hora a Srbsko Hotely a ubytování Černá Hora a Srbsko
Last minute Černá Hora a Srbsko Informace Černá Hora a Srbsko
Víza Černá Hora a Srbsko Fotogalerie Černá Hora a Srbsko
Mapy a průvodce Černá Hora a Srbsko Recenze hotelů Černá Hora a Srbsko
Diskuze Černá Hora a Srbsko    Černá Hora a Srbsko - Zájezdy - Last Minute

Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  
Základní údaje
Oficiální název: Černá Hora a Srbsko
Hlavní město: Beograd
Rozloha: 102350 km2
Počet obyvatel: 10655774
Hustota zalidnění: 104 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 1 h (+ 2 h v létě)
Administrativní dělení: 2 republiky, v Srbsku 2 autonomní oblasti
Nezávislost od: 27. dubna 1992
Měna: jugoslávský nový dinár (Din) =100 para
Rozloha vodní plochy: 214 km2
Rozloha pevniny: 102136 km2
Délka hranic: 2246 km
Délka pobřeží: 199 km
Sousedící země: Rumunsko, Makedonie, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina
Státní vlajka a mapa:
Průměrný věk muže: 36
Průměrný věk ženy: 35
Relativní podíl městského obyvatelstva: 52
Hrubý domácí produkt na osobu: 1900$
Procento populace, které je gramotné: 89%
Nezaměstnanost: 40 % (1997)
Průmyslová odvětví: chemický, textilní, potravinářský, petrochemický prům.
Zemědělství: pěst. kukuřice, pšenice, slunečnice, cukr. řepy, ovoce, zeleniny, vinné révy, tabáku, citrusů, chov hovězího dobytka, prasat, ovcí, koz, včelařství
Přírodní zdroje: rudy mědi, olova, zinku, bauxit, uhlí, lignit
Nejvyšší hora: Daravica - 2656 m n. m
Nejnižší bod: Jaderské moře - 0 m nad mořem
Největší město: Beograd
Železnice v km: 4059
Silnice v km: 49805
Přístaviště: Bar, Belgrade, Kotor, Novi Sad, Pancevo, Tivat, Zelenika
Vojenská služba: ve věku 19 let
Náboženská příslušnost: pravoslavní 60%, muslimové 20%

FOTOGALERIE - Černá Hora a SrbskoZÁJEZDY - vyhledávač zájezdů

ZÁJEZDY - Pobytové a poznávací zájezdy - vyhledávač zájezdů  
Destinace:
Typ zájezdu:
Cena od: do Kč / osobu
Datum odjezdu: +/- dní
Počet nocí:
Doprava:
Strava:
Nást. místo: Praha   Brno   Ostrava   Bratislava  
Hledat pouze last minute:

Informace

Bezpečnost a doporučení turistům
Černá Hora - pláž Jaz (Kotorská riviéra) Černá Hora - Perast Z bezpečnostně-rizikového hlediska se Srbsko a Černá Hora v současné době jeví jako klasický balkánský stát. Vývoj bezpečnostní situace se dá nadále obtížně předvídat - zejména pokud jde o oblast Kosova a přilehlé území - a to i přes poslední celkově pozitivní vývoj v politické i ekonomické oblasti .
Již v březnu 1999 MZV ČR (před zahájením ozbrojených akcí NATO) vydalo tiskovou zprávu-upozornění s doporučením, aby čeští občané v souvislosti s vývojem v Kosovu zvážili rizika při cestování do této oblasti - s ohledem na aktuální stav bezpečnostní situace.
- Vývoj na Kosovu (mezinárodní správa) doznal značných změn. Stále se jedná o oblast zvýšeného bezpečnostního rizika. Kosovo je oblastí právního chaosu a ZÚ Bělehrad zde dosud nemůže poskytovat adekvátní konzulární pomoc občanům ČR v nouzi. Situace se rovněž liší podle oblasti, zda-li se jedná o území konrolované albánskou či srbskou většinou. I nadále se vyskytují zprávy o národnostní nevraživosti i o častých útocích vůči osobám druhé národnosti.
V oblasti přiléhající k území Kosova stále panuje zvýšené napětí v blízkosti mezinárodního silničního koridoru č.E-75 (Bělehrad-Niš-Skopje-Soluň) - zejména v prostoru jižně od města Vranje směrem k makedonské hranici (hraniční přechod Preševo-Tabanovci). Zde několikrát došlo k blokádě či uzavření tohoto dopravního koridoru. Při tranzitních cestách do Makedonie a dále do Řecka ZÚ Bělehrad doporučuje odbočit od města Niš směrem k Sofii (E-80) a dále buď opět pokračovat směrem na makedonské Skopje či přímo k řecké hranici.
V lednu 2002 byl na území Srbska zaznamenán výskyt parazitologického onemocnění trichinelóza.

DROGY: Dovoz, nedovolená výroba, distribuce omamných a psychotropních látek a jedů, jejich nedovolené zpracování, prodej, nabídka k prodeji, nakupování, držení a přenášení s úmyslem dále je prodat, zprostředkování při prodeji či nákupu nebo jiná forma nepovolené distribuce těchto látek je zakázána. Za porušení tohoto zákazu hrozí trest odnětí svobody na 1 až 10 let. Ten, kdo navádí jinou osobu k užívání drogy nebo jí předá drogu, aby ji užívala ona nebo další osoba, nebo dá k dispozici prostor pro užívání drogy či jinak umožňuje druhému užívat drogu, se vystavuje trestu odnětí svobody na 3 měsíce až 5 let. Pokud je tento trestný čin spáchán vůči nezletilé osobě nebo více osobám, či jsou způsobeny zvláště těžké následky, hrozí možnost udělení trestu odnětí svobody v rozmezí 1 až 10 let nepodmíněně.¨

. AUTO-MOTO a další služby: Pohraniční orgány uznávají s platností od 1. 1. 2002 tzv. zelenou kartu mezinárodního pojištění motorových vozidel (povinné ručení) vydanou pojišťovnami ČR, pokud není symbol pro SRJ "YU" přeškrtnut. Při vjezdu do oblasti Kosovo je nutno zakoupit místní kosovskou "zelenou kartu", kterou vydávají orgány místní správy OSN.
- Ceny pohonných hmot za 1 litr se v ekvivalentu pohybují do cca. 45 dinárů (kurs cca 1 EURO ´= 60 YUN)
- Zásobování PHM je nyní na relativně dobré úrovni.
- Dálniční poplatky pro úsek Subotica - Bělehrad - Niš - Leskovac (směr k makedonské hranici) v jednom směru :
osobní vůz cca. 25 EURO
mikrobus nebo osobní vůz s přívěsem cca. 40 EURO
nákladní vozidlo či autobus cca. 100 EURO
- Dezinfekce motorových vozidel při vjezdu z Republiky Makedonie, Bulharska a Albánie - poplatek za dezinfekci: - motocykl cca 1 EURO
- osobní vozidlo, kombi do počtu 8 míst cca 2,5 EURO
a další motorová vozidla do 3.500 kg max.povolené hmotnosti - cca 3 EURO
- kamion, kombi s počtem míst větším 8 a autobus - cca 5 EURO
- kamion s přívěsem cca 7 EURO
- Pro množící se loupežná přepadení řidičů zvláště kamiónů (i osobních vozů) ZÚ Bělehrad pro snížení rizika přepadení doporučuje cestovat v minimálně dvoučlenných skupinách s tím, že posádky všech vozů budou v nepřetržitém přímém spojení.
-Dále se zde vybíral poplatek za použití silnic - “putarina” od 10 EURO za osobní vůz (aktuální informace může poskytnout např. černohorský automotosvaz tel. + 381 81 - 234 635 či 987).
- Při cestách je celkově zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, která lze nejen v regionu Balkánu označit za univerzální - cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod... Síť soukromých a státních autoservisů je relativně rozsáhlá, služby jsou stále na dobré úrovni. Často však nebyly k dispozici originální náhradní díly. Stav vozovek se během posledních let značně zhoršil (četné díry, výmoly, vyježděné koleje,...). Řízení se musí věnovat zvýšená pozornost. Dálnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, koňské, většinou neosvětlené povozy, ... Kontroly dopravní policie (zejména v Srbsku) jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů, se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto většinou končí odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty (může se vést i řízení u místního “přestupkového soudu”). Donedávna bylo často možné setkat se s pokusy o vymáhání úplatku v jakékoliv podobě (láhev, cigarety, částky v EURO,...).
- Zásobování potravinami je na dobré úrovni. Ceny potravin jsou v porovnání s ČR podobné.
- Ubytování v hotelu stojí 25 až 100 EURO podle kategorie, ceny klesají se vzdáleností od Bělehradu. Ubytování v soukromí přijde na 10 až 25 EURO za dvoulůžkový pokoj. Kempy i hotely byly v posledních letech zanedbány.
- Ceny za poskytnuté služby (zejména v černohorském pohostinství) v porovnání s kvalitou služeb jsou oproti ČR zpravidla vyšší.
ČERNÁ HORA (ČH) Oficiální měnou je EURO. Podmínky pro turistický pobyt se zde nyní zdají relativně dobré. Vše samozřejmě bude záviset na vývoji situace. ZÚ Bělehrad doporučuje informovat se na aktuální stav bezprostředně před cestou.
- Sjízdná je i pozemní silniční trasa Srbsko - Černá Hora: Bělehrad, Čačak, Užice, Brodarevo (hraniční obec na srbsko-černohorské hranici, zde se občas vyskytuje vnitro-celní i policejní kontrola), Podgorica (bývalý Titograd). Jedná se o silnice č. E- 760, E-65 a E-80. Na této trase doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost řízení, jelikož vozovka je na mnoha místech užší a díky častým zatáčkám se často vyskytují nepřehledné úseky. Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod.

Celní a devizové předpisy
Černá Hora - jezero Biogradsko Černá Hora - NP Durmitor - Černé jezero Np DurmitorNa hraničním přechodu při vstupu do Srbska a Černé Hory je třeba celním orgánům deklarovat cizí valuty a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut držených při výstupu ze Srbska a Černé Hory. Šance na vrácení zabavených valut je poměrně malá. ZÚ Bělehrad zde nemůže zajistit efektivní pomoc, jelikož nedeklarování valut je porušením platných právních norem.
- Bezcelně lze dovézt zboží pro osobní potřebu, a to v množství odpovídajícím době pobytu na území Srbska a Černé Hory a účelu cesty. Povinná směna valut není vyžadována. Dovoz cizí měny není omezen.
- Na hranicích Srbska a Černé Hory většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt.
- Pro dovoz či tranzit zbraní je potřebný zbrojní list vydaný Velvyslanectvím Srbska a Černé Hory v Praze.
- Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle. Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek a jedů (dále viz bod 7).
- Dovoz zvířat je možný po předložení mezinárodního očkovacího průkazu a veterinárního potvrzení o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 90 dnů.

Zdravotnictví a důležitá čísla
Zdravotnická péče má být v akutních případech poskytována bezplatně v souladu s novou sociální dohodou, která ovšem nekryje náklady na případnou repatriaci. Velvyslanectví ČR v Bělehradě v každém případě doporučuje v ČR uzavřít adekvátní cestovní zdravotní pojištění. Úroveň zdravotnických služeb závisí na kategorii konkrétního zařízení. Vývoj v celém regionu během posledních let vedl k celkovému snížení úrovně poskytování zdravotnické péče včetně vybavenosti příslušných zdravotnických zařízení. Docházelo například k situacím, že se objevoval nedostatek některých léků.

Důležitá telefonní čísla: Volací předčíslí: + 381 - 011 (Bělehrad, Srbsko),- 081 (Podgorica, Černá Hora),
- policie 92
- hasiči 93
- první pomoc 94
- informace 988
- Informační centrum AutoMotoSavez Srbska a Černé Hory - silniční služba 987
- Informační centrum srbský AutoMotoSavez 344 1515
- odtahová služba 3111 256
- Informace o železniční dopravě , Hlavní nádraží Bělehrad 63 64 93
- letiště Bělehrad 601 424, 601 431
- černohorský automobilový svaz tel. z ČR 00 381 81 ze SRJ 081 23 46 35, 9807


Informace: MZV ČR

Černá Hora - Ulcinj UlcinjČerná Hora - Bjelasica kaňon TaraČerná Hora - klášter Savina klášter Savinja

Zajímavé odkazy

Cestopis - ALBÁNIE & ČERNÁ HORA 2001
Politická mapa Srbska a Černé Hory
Reliéfní mapa Srbska a Černé Hory (1997)

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz