Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky
Uzbekistán - navigace
     
zájezdy Uzbekistán Hotely a ubytování Uzbekistán
Last minute Uzbekistán Informace Uzbekistán
Víza Uzbekistán Fotogalerie Uzbekistán
Mapy a průvodce Uzbekistán Recenze hotelů Uzbekistán
Diskuze Uzbekistán    Uzbekistán - Zájezdy - Last Minute

Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  
Základní údaje
Oficiální název: Uzbecká republika
Hlavní město: Taškent
Rozloha: 44740 km2
Počet obyvatel: 25981647
Hustota zalidnění: 58 lidí na km2
Státní zřízení republika s jednokomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + 5 h
Administrativní dělení: 12 oblastí, 1 statutární město, 1 autonomní republika
Nezávislost od: 1. září 1991
Měna: sum kupon
Úřední jazyk: uzbečtina
Rozloha vodní plochy: 22000 km2
Rozloha pevniny: 425400 km2
Délka hranic: 6221 km2
Sousedící země: Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, Afghánistán
Státní vlajka a mapa:
Sousedící země: Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, Afghánistán
Průměrný věk muže: 22
Průměrný věk ženy: 21
Hrubý domácí produkt na osobu: 610$
Nezaměstnanost: 0,7 % (1999)
Průmyslová odvětví: hutnictví, strojírenství, textilní , chemický průmysl
Zemědělství: pěst. bavlníku, pšenice, brambor, zeleniny, vinné révy, tabáku, chov skotu a ovcí
Přírodní zdroje: ropa, zemní plyn, uhlí, zlato, uran
Nejvyšší hora: Adelunga Toghi - 4301 m n. m
Nejnižší bod: Sariqarnish Kuli - 12 m n. m
Nejdelší řeka: Amudarja (v zemi 800 km)
Největší město: Taškent (2.250.000 obyvatel)
Železnice v km: 3950
Silnice v km: 81600
Přístaviště: Termiz
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: islámští sunnité 85%ZÁJEZDY - vyhledávač zájezdů

ZÁJEZDY - Pobytové a poznávací zájezdy - vyhledávač zájezdů  
Destinace:
Typ zájezdu:
Cena od: do Kč / osobu
Datum odjezdu: +/- dní
Počet nocí:
Doprava:
Strava:
Nást. místo: Praha   Brno   Ostrava   Bratislava  
Hledat pouze last minute:

Informace

Bezpečnost a doporučení turistům
Ke specifikům UR patří silná národní hrdost uzbeckého obyvatelstva, která se umocnila po získání nezávislosti a suverenity země v roce 1991. Další významným specifikem je renesance náboženství, islámu, jakožto státního náboženství. V UR došlo ke splynutí lidových a náboženských tradic, a proto se náboženské chování stalo tradičním i u nevěřících. U části obyvatelstva je však přítomen vlažný přístup k víře, což je dědictvím tvrdé sovětské politiky ateizace společnosti.
Po teroristických aktech 16. 2. 1999 a akcích teroristických skupin v hraničních oblastech v následujícím roce jsou bezpečnostní opatření v UR daleko přísnější než doposud, a to zejména v blízkosti hranic s Afghánistánem a Tádžikistánem, tedy v místech předpokládaného průniku teroristů. Bezpečnost cizinců nelze plně zajistit ani ve vnitrozemí, nevyjímaje ani tradiční turistická centra jako Samarkand, Taškent, starobylá města Buchara a Chiva. Možné jsou krádeže a vyskytují se i případy loupežného přepadení. Přesto lze charakterizovat UR z hlediska bezpečnosti (i po 16. 2. 1999 a 11. září 2001) cizinců za relativně nejbezpečnější zemi ze středoasijských států bývalého SSSR.
Turistům z ČR se doporučuje mít v úctě národní hrdost a náboženské chování Uzbeků, islámské zvyky, jež jsou hluboko zakořeněny ve společnosti. Rovněž je nezbytné respektovat orgány vnitra, včetně dopravní policie, které jsou vzhledem k autoritativnímu režimu „pánem“ v zemi.
Taktéž se doporučuje při cestách do UR uzavřít u České pojišťovny pojištění léčebných výloh v cizině pro eventuální případ akutního onemocnění nebo úrazu a vzít si s sebou potřebné léky z domova (pro jejich nedostatek v zemi - vyjma hlavního města).

Celní a devizové předpisy
Fyzické osoby mají právo volně a bez poplatku dovážet na území UR zahraniční valutu v libovolné výši.
Každý cizinec při vjezdu/výjezdu na/z území UR vyplňuje deklaraci - formulář T-6, do které rovněž zapisuje výši valut, které přiváží/vyváží. Zpětný vývoz valut z UR fyzickými osobami je povolen pouze na základě správně vyplněné celní deklarace.
Do deklarace cizinec zapisuje také dovážené cenné předměty. Těmi jsou podle platných celních předpisů UR videoaparatury, magnetofony, osobní počítače, rozmnožovací přístroje, drahokamy, předměty z drahých kovů, umělecké předměty a poštovní známky. V deklaraci se pak cizinec zavazuje k jejich zpětném vývozu.
Podle platných celních předpisů je fyzickým osobám povoleno dovést bez cla: 2 kg kávy, 3 kg čaje, 10 kg cukru, 5 kg čokoládových výrobků, 5 kg cukrovinek, 2 kg citrusových plodin, 2 kg jiných potravinářských výrobků, 2 l alkoholických nápojů a 10 krabiček tabákových výrobků.
Dovoz silně působících nebo jedovatých látek, popř. i narkotik pro vlastní potřebu, bez náležitého povolení se trestá odnětím svobody v délce několika let.
Výměna cizí valuty se uskutečňuje v bankách UR a jejich směnárnách, které mají příslušnou licenci Centrální banky UR. V UR není požadováno prokazování zajištění pobytu a zpětného vycestování ze země finančními prostředky.
K dovozu střelných zbraní je nutno mít zbrojní průvodní listy, u loveckých zbraní pak povolení uzbeckého ministerstva vnitra.
Při dovozu i vývozu zvířat se vyžaduje veterinární certifikát. Dovoz/vývoz rostlin uzbecké předpisy zvlášť neupravují.

Zajištění finančních prostředků pro pobyt
Pro cizozemského návštěvníka UR není předepsána povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt a vycestování. U účastníků organizované turistiky dosvědčují zajištění pobytu turistické doklady (vouchery) a u osob individuálně cestujících do UR k návštěvě občanů UR je pak garancí policií ověřený zvací dopis, obsahující mj. závazek zvoucí osoby, že uhradí všechny výdaje spojené s pobytem pozvané osoby v UR a jejím zpětným vycestováním ze země. V hotovosti je bezcelně dovoleno přivést cizí valutu bez omezení (musí být samozřejmě zapsána v celní deklaraci).
Od 1. 4. 2000 na základě nařízení Kabinetu ministrů UR všichni cizinci žijící na území UR platí řadu uzbeckými organizacemi poskytovaných služeb v US dolarech (např. ubytování, železniční a leteckou dopravu, zdravotní služby apod.).

Ceny zboží a služeb
Ceny základních potravin, tabákových výrobků a nealkoholických nápojů jsou srovnatelné s cenami v ČR, zelenina a ovoce v sezóně je levnější o 30-50%. Ceny domácích alkoholických nápojů odpovídají cenám českých alkoholických nápojů v ČR, avšak uzbecké mají ve většině případů nízkou kvalitu. Importní zboží je neúměrně drahé (např. 1 l italského nebo německého vína 12-18,-- USD, 1 l skotské whisky 75-100,-- USD, 1 l francouzského koňaku 80-120,-- USD. Pivo z dovozu stojí od 2,6 USD do 5,-USD za 0,5 l. Cena za 76 okt. benzínu je 0,40 USD, za 91 okt. benzín je 0,50 USD - neoficiální cena u soukromých prodejců je 2x vyšší -, benzín s vyšším oktanovým číslem je zřídkakdy k dostání).
Služby v UR jsou dosud na nízké úrovni a neodpovídají kvalitám služeb poskytovaným v ČR. Ubytovací zařízení jsou, až na interhotely, daleko skromnější, většinou hygienicky závadné a přitom i dražší než zařízení v ČR zařazené do stejné kategorie. Jedna noc v dvoulůžkovém pokoji stojí 60-140,- USD, v IH 220-260,- USD. Menu v slušnější restauraci bez alkoholických nápojů stojí cca 15-25,- USD. Nepřestupná jízdenka na tramvaj a autobus MHD stojí 0,12 USD, na rychlíkový autobus MHD 0,2 USD. Tarify taxi služby se ve městě pohybují mezi 0,7-0,8 USD/1 km, místní telef. hovorů 0,14 USD/min., mezistátních v rámci SNS 0,40 USD/min, do ČR 1,2USD/min. Silniční poplatky se nevybírají.

Zdravotnictví a důležitá čísla
Mezi ČR a UR není uzavřena dohoda o vzájemném bezplatném poskytování zdravotní péče, proto občané ČR musí za první pomoc a následnou lékařskou péči v UR platit na místě v hotovosti (a ve volně směnitelné měně).
Důležitá telefonní čísla:
hasiči 01
- policie 02
- záchranná služba 03

konzulární správa MZV UR: (++99871) 133 75 91(od 18.00 - 21.00 hod. - 133 45 01, v pracovní dny, v sobotu a v neděli od 9.00 - 21. 00 hod.)
KO služba na letišti: (++99871) 55 18 36, 50 37 54
diplomatická služba MZV UR: (++99871) 133 64 75, 133 57 48 (od 21.00 - 9.00 hod.)
- Velvyslanectví ČR v Taškentu: (++99871) 120 60 71-74, fax 120 60 75 (od 8.40 hod. - 17.00 hod.)
mobil konzula: (++99871) 131 03 78


Informace: MZV ČR


Zajímavé odkazy

Politická mapa Uzbekistánu
Reliéfní mapa Uzbekistánu

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz