Slovensko - navigace
     
zájezdy Slovensko Hotely a ubytování Slovensko
Last minute Slovensko Informace Slovensko
Víza Slovensko Fotogalerie Slovensko
Mapy a průvodce Slovensko Recenze hotelů Slovensko
Diskuze Slovensko    Slovensko - Zájezdy - Last Minute

Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  
Základní údaje
Oficiální název: Slovenská republika
Hlavní město: Bratislava
Rozloha: 48845 km2
Počet obyvatel: 5430033
Hustota zalidnění: 109.1 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT +1 h (+2 h v létě)
Administrativní dělení: 8 krajů se 79 okresy
Nezávislost od: 1. ledna 1993
Měna: slovenská koruna (Sk) =100 halierov
Úřední jazyk: slovenština
Rozloha vodní plochy: 45 km2
Rozloha pevniny: 48800 km2
Délka hranic: 1524 km
Sousedící země: Ukrajina, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Česko
Průměrný věk muže: 35
Státní vlajka a mapa:
Průměrný věk ženy: 33
Relativní podíl městského obyvatelstva: 57
Hrubý domácí produkt: 12850 miliónů $
Hrubý domácí produkt na osobu: 3540$
Procento populace, které je gramotné: 99%
Nezaměstnanost: 19,2 % (2000)
Průmyslová odvětví: spotřební, elektrotechnický, chemický, dřevozpracující, potravinářský průmysl
Zemědělství: pěst. obilnin, pícnin, olenin, luskovin, brambor, cukrovky, zeleniny, ovoce, vinné révy, chov skotu, prasat, ovcí
Přírodní zdroje: dřevo, uhlí, zemní plyn, lignit, ropa, magnezit, vápenec,
Nejvyšší hora: Gerlachovský štít - 2.655 m n. m
Nejnižší bod: řeka Bodrok - 94 m n. m
Nejdelší řeka: Váh (389 km)
Největší město: Bratislava (455.000 obyvatel)
Železnice v km: 3668
Silnice v km: 42717
Přístaviště: Bratislava, Komarno
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: rímští katolíci 60%, protestanté 8%, pravoslavní 1%, ateisté 10%

Lyžařská střediska


ZÁJEZDY - vyhledávač zájezdů

ZÁJEZDY - Pobytové a poznávací zájezdy - vyhledávač zájezdů  
Destinace:
Typ zájezdu:
Cena od: do Kč / osobu
Datum odjezdu: +/- dní
Počet nocí:
Doprava:
Strava:
Nást. místo: Praha   Brno   Ostrava   Bratislava  
Hledat pouze last minute:

Informace

Slovensko - Bezpečnost a doporučení turistům
Drogová problematika
Upozorňujeme, že na území SR je trestné dovážet omamné látky, psychotropní látky, jedy a prekurzory, a to i pro vlastní potřebu.

Silniční doprava
Poplatky za dálnice a vybrané silniční úseky se hradí formou nálepek, kterými se označují vozidla obdobně jako v ČR. Nálepky je možné zakoupit na hraničních přechodech, na větších poštách, u čerpacích stanic v blízkosti zpoplatněných úseků a platí jeden kalendářní rok.

Sazebník poplatků za užívání dálnic a vybraných silnic v SR:
15-denní nálepka
- osobní vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t 100,- Sk
-motorová vozidla užitková a autobusy s celkovou
hmotností od 3,5 t do 12 t 600,-Sk
-motorová vozidla užitková a autobusy s celkovou
hmotností nad 12 t vč.přípojného vozidla 1.200,-Sk

roční nálepka
- osobní vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t 600,- Sk
- motorová vozidla užitková a autobusy s celkovou
hmotností od 3,5 do 12 t 4000,- Sk
- motorová vozidla užitková a autobusy s celkovou
hmotností nad 12 t vč přípojného vozidla 8000, Sk

Na Slovensku je cca 250 km dálnic. Zpoplatněných vybraných silničních úseků je celkem cca 23 km - státní silnice č. 66 (křižovatka Zvolen I/50 a křižovatka Banská Bystrica I/66-I/59) a státní silnice č. 51 (úsek křižovatka Báb I/51-III/51311 a křižovatka Nitra I/51-II/513.
Upozorňujeme na novelizaci úpravy provozu na pozemních komunikacích, platnou od 1.4.1997. Dle zákona NR SR č. 315/1996 Zb. je od 1.4.1997 nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily v obcích 60 km/hod. a na dálnicích 130 km/hod. Řidiči jsou povinni zastavit před přechodem pro chodce a dát jim přednost (nesmí je ani ohrozit). Během jízdy není povoleno používat v automobilu neupevněný mobilní telefon.

Průměrné ceny pohonných hmot (stav v květnu 2003):
DIESEL 27,20Sk
NORMAL 91 28,50 Sk
SUPER 95 28,70Sk
SUPER PLUS 98 NATURAL 33,60 Sk

Na území Slovenské republiky pomoc motoristům v nouzi zabezpečuje Národní automotoklub SR, na který se lze dovolat na telefonní čísla 18 123 nebo 18 154. Tato telefonní čísla jsou dostupná ze všech sítí včetně mobilů, občané ČR vytáčí ještě předvolbu 00 421. Pomoc zabezpečuje NAMK 24 hodin denně a opravy lze hradit pomocí akreditivu pro bezhotovostní platbu. Poplatky za odtah se pohybují od 20 - 25,. Sk/km, při výjezdu žlutého anděla 18 - 22,. Sk/km. Členům zahraničních AMK sdružených v AIT jsou poskytovány slevy.
Na Slovensku pracuje v rámci NAMK 40 středisek nonstop, informace www.namk.sk nebo www.imcu.sk. Sídlo je na adrese: NAMK, ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica.
Ve všech případech nehody doporučujeme na místo události zavolat policii a kontaktovat ZÚ. Důležité vzkazy je možné vysílat rozhlasem za poplatek cca 500,- Sk.

AUTO-MOTO VALUŠEK a spol. poskytuje služby non-stop, (Bratislava a okolí).
tel.: 0903 433433 - odtahová služba
0903 720913 - NON STOP Mobil servis

NON-STOP - odtahová služba pro celé území SR,
tel.: 02/45249911, 64777977.

Obchod
Ceny základních potravin a zboží jsou v současné době v průměru o 15-20 % vyšší než v ČR.
Restaurace a pohostinství
Ceny služeb v restauracích a pohostinství jsou závislé od kategorie tohoto podniku. Průměrné ceny za oběd v podniku na úrovni II-III cenové kategorie se pohybují od 80-250 Sk bez nápojů (pivo 12 - 25-35 Sk, nealko 3dcl - 15-25 Sk, káva 15-25 Sk).
Hotely
Ceny ubytování jsou srovnatelné s cenami v ČR. Upozorňujeme na skutečnost, že občané ČR mohou v různých ubytovacích zařízeních platit rozdílné ceny od občanů SR. V praxi existují zařízení, kde:
a) občané ČR platí stejné ceny jako občané SR;
b) mají pro občany ČR ceny rozdílné od ostatních cizinců (20-25 % vyšší než občané SR)
c) občané ČR platí jako ostatní cizinci.
Je plně v pravomoci ubytovacích zařízení, jaké ceny stanoví. Doporučujeme proto předem kontaktovat vybraná ubytovací zařízení (zvláště soukromá) a dohodnout ceny i způsob platby. V případě organizované turistiky se problémy s úhradami nepředpokládají.

Slovensko - Celní a devizové předpisy
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi ČR a SR je vytvořena celní unie dle smlouvy mezi ČR a SR č. 237/1993 Sb., jsou pravidla dovozu a vývozu věcí osobní potřeby mezi ČR a SR obdobná.
České koruny za slovenské lze měnit ve vybraných bankách a spořitelnách v ČR i SR. Výměnu je možné provést také v některých hotelích a běžných směnárnách. Aktuální kursy se uvádějí v denním českém a slovenském tisku.
Limit zboží pro neobchodní vývoz i dovoz je do hodnoty cca 7.000,- SK. Bez devizového povolení lze v cestovním styku vyvézt (i dovézt) bankovky v Kč i cizí měně nejvíce v celkové hodnotě 150.000,- Kč. Částky nad tento limit je třeba předepsaným způsobem deklarovat na celnici. U kreditních karet žádné limity neexistují.
Osovobození od dovozního cla se vztahuje u jednoho cestujícího na:
-tabák a tabákové výrobky (200cigaret, 100 cigarillos, 50 cigár, 250 g tabáku)
-alkoholické nápoje (jeden litr destilátu s obsahem alkoholu nad 22% nebo dva litry destilátu s obsahem alkoholu do 22%)
-50 g parfému nebo 0,25 l toaletní vody.
Osvobození od dovozního cla v případě alkoholu a tabákových výrobků se nepřiznává cestujícím mladším 18 let.
Osvobození od dovozního cla se vztahuje i na jiné zboží než je výše uvedené. Zvýšil se peněžní limit na dovoz zboží, které je osvobozeno od cla na 175,- EURO (asi 7.000,- Sk) pro dospělou osobu a pro dítě do 15 let na 90,- EURO (asi 3.600,- Sk). V případě převozu zbraně a střeliva na Slovensko je nutné si na Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze předem zajistit zbrojní průvodní list.

Slovensko - Zdravotnictví a důležitá čísla
Problematika zdravotní péče je upravena Smlouvou mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 48/2001 Sb. a Správním ujednáním mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o provádění výše uvedené smlouvy (č.49/2001 Sb.). Dle těchto smluvních dokumentů následnou zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům na území druhého státu hradí pojišťovna, u níž je občan pojištěn, pokud s takovou úhradou vyslovila předem souhlas (neplatí pro akutní případy, náhlé onemocnění nebo úraz, kdy souhlas není vyžadován).
Zdravotnické zařízení, které poskytlo zdravotní péči, vyúčtuje náklady příslušné zdravotní pojišťovně. Zdravotní péči lze poskytnout občanu druhého státu na základě předem uzavřené dohody se zdravotnickým zařízením i za přímou úhradu. Náklady nutného a neodkladného léčení při úrazu či akutním onemocnění na území druhého státu hradí příslušná zdravotní pojišťovna ve výši stanovené pro ni závazným právním předpisem. Léčiva a prostředky zdravotnické techniky hradí zdravotní pojišťovna v rozsahu stanoveném právními předpisy státu, jehož je občan pojištěncem. Nezbytnou dopravu nemocných při poskytování zdravotní péče na území druhého státu hradí zdravotní pojišťovna, jestliže podle vyjáření ošetřujícího lékaře to nezbytně vyžaduje zdravotní stav občana.
Od 1. června 2003 hradí občan SR, ale stejně tak i občan ČR, některé úkony ve zdravotnických zařízení na území SR. Např. za ambulantní návštěvu lékaře 20,- Sk, za den hospitalizace 20,- Sk, za převoz sanitkou 20,- Sk apod.
Dne 18. 9. 1995 byla uzavřena Dohoda mezi MZ ČR a MZ SR o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby. Tento dokument ošetřuje indikované primární převozy občanů pojištěných v ČR vykonané na území SR (poskytovatelům převozu bude částka uhrazena ze státního rozpočtu MZV po předložení faktury).

Důležitá telefonní čísla
S platností od 1.3.1997 je při telefonování na Slovensko nutné nejdříve volit směrové číslo pro SR - 00421.

Dopravní policie, Cest. záchranný systém Slovakia 154
Policie 158
Záchranná služba 155
Požární ochrana 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách
a nálých onemocněních ohrozující život 155, 02/52494949
Centrální dispečink první pomoci a dopravy nemocných při nehodách vyžadujících okamžitý převoz do a z nemocnice 53417480, 16155, 53417483, 53417489
Dálkové převozy pacientů 02/44255626


Náčelnictvo horskej služby pre Slovensko
Horný Smokovec 51, 062 01 Starý Smokovec
tel. 052/4422820
mobilní telefon: 0905 320837

Horská služba - Stredisko lavínovej prevencie Jasná
Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5591678


Slovenská autobusová doprava
Mlynské Nivy 31, Bratislava
tel.: 02/55569274 - spojovatelka
0984 222 222 - informaceInformace o vlakové dopravě
Bratislava - Hlavná stanica
tel.: 02/50581111, 50582222 - spojovatelka
50587565 - informace o příjezdech a odjezdech vlaků
50585308 - pokladna

Informace o letecké dopravě
ČSA, cestovní kancelář,
Štúrova 13, Bratislava
tel.: 02/52961042, 52961038
52961045, 52961073

Letiště M. R Štefánika, Bratislava
tel.: 02/48573353 - informace

TATRA AIR,a.s.
Letiště M.R.Štefánika, Bratislava
tel.: 02/43425840 - sekretariát obchodního náměstka


Colné riaditeľstvo pre SR - Ústredná colná správa
Mierová 23, Bratislava
tel.: 02/43338620, 434229860, 50263111

Informace o telefonních číslech účastnických stanic ČR a mezinár. 0149
Informace o telefonních číslech účastnických stanic SR 120

Slovenská asociácia cestovných kancelárií (SACK)
Bajkalská 25, 824 79 Bratislava
tel.: 02/53419058

Sdruženie hotelov a reštaurácií SR
hotel LUX, nám. Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica
tel./fax: 048/4144669

Bratislavská informačná služba - ředitelství
Panská 8, Bratislava
tel.: 02/54433078, 54433093, 54433101, 54433106
fax: 02/54433109
Klobučnická 2, Bratislava
tel.: 02/54433715, 54434059 - informace o městě
54434325 - ubytování v Bratislavě

Cestovná agentura SATUR
Miletičova 1, 842 72 Bratislava
tel.: 02/55422668, 55422205, 55425465


Informace: MZV ČR


Zajímavé odkazy

Slovensko - mapa

Průvodci a mapy


Záhorie...
Záhorie a Malé Karpaty - cykloprůvodce
97 Kč
Veľká...
Veľká Fatra a Šípska Fatra
85 Kč
Slovenský...
Slovenský ráj - NP Muránska planina
69 Kč
Považský...
Považský Inovec, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy
54 Kč
Malá...
Malá Fatra a Chočské vrchy
64 Kč
DUNAJ...
DUNAJ č. 3 - cyklostezka Vídeň - Budapešť
351 Kč
Vysoké...
Vysoké a Belianské Tatry, Polské Tatry
145 Kč
Nízké...
Nízké Tatry a Starohorské vrchy
38 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz