Rusko - navigace
     
zájezdy Rusko Hotely a ubytování Rusko
Last minute Rusko Informace Rusko
Víza Rusko Fotogalerie Rusko
Mapy a průvodce Rusko Recenze hotelů Rusko
Diskuze Rusko Okružní plavby RuskoRusko - Zájezdy - Last Minute

Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  
Základní údaje
Oficiální název: Ruská federace
Hlavní město: Moskva
Rozloha: 1707520 km2
Počet obyvatel: 144526278
Hustota zalidnění: 8.7 lidí na km2
Státní zřízení pluralitní republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem
Časové Pásmo: GMT + (3-13 ) h
Administrativní dělení: 7 federálních okruhů:21 republik, 6 krajů, 49 oblastí, 1 autonomní oblast, 10 autonomních okruhů, 2 statutární města
Nezávislost od: 24. srpna 1991
Měna: rubl (Rub) =100 kopějek
Úřední jazyk: ruština
Rozloha vodní plochy: 79400 km2
Rozloha pevniny: 1699580 km2
Délka hranic: 19900 km
Délka pobřeží: 37653 km
Sousedící země: Ukrajina, Mongolsko, Lotyšsko, Kazachstán, Gruzie, Finsko, Estonsko, Čína, Bělorusko, Ázerbájdžán
Státní vlajka a mapa:
Sousedící země: Ukrajina, Mongolsko, Lotyšsko, Kazachstán, Gruzie, Finsko, Estonsko, Čína, Bělorusko, Ázerbájdžán
Průměrný věk muže: 38
Průměrný věk ženy: 37
Hrubý domácí produkt na osobu: 1700$
Nezaměstnanost: 11,7 % (1999)
Průmyslová odvětví: strojnický, chemický, potravinářský, dřevozpracovatelský prům.
Zemědělství: pěst. pšenice,ječmene, ovsa, kukuřice, brambor, slunečnice, cukrovky,lnu, ovoce, zeleniny, chov skotu, ovcí, prasat, koní, rybolov
Přírodní zdroje: ropa, zemní plyn, uhlí, železná ruda, nikl, zinek, chrom, zlato, stříbro, rtuť, uran, platina, diamanty, tuha
Nejvyšší hora: Elbrus - 5633 m n. m
Nejnižší bod: Kaspické moře - 28 m n. m
Nejdelší řeka: Amur
Největší město: Moskva (8.675.000 obyvatel)
Přírodní nebezpečí: vulkanická aktivita, jarní záplavy, lesní požáry
Železnice v km: 87157
Silnice v km: 532393
Přístaviště: Aleksandrovsk-Sakhalinsky, Arkhangelsk, Astrakhan, De-Kastri, Indigirskiy, Kaliningrad, Kandalaksha, Kazan, Khabarovsk, Kholmsk, Krasnoyarsk, Lazarev, Mago, Mezen, Moscow, Murmansk, Nakhodka, Nevelsk, Novorossiysk, Onega, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Rostov
Vojenská služba: ve věku 18 let
Náboženská příslušnost: pravoslavní 80%, muslimové 0%, ostatní 0%>> Objednávka Víz, vízum Rusko <<


ZÁJEZDY - vyhledávač zájezdů

ZÁJEZDY - Pobytové a poznávací zájezdy - vyhledávač zájezdů  
Destinace:
Typ zájezdu:
Cena od: do Kč / osobu
Datum odjezdu: +/- dní
Počet nocí:
Doprava:
Strava:
Nást. místo: Praha   Brno   Ostrava   Bratislava  
Hledat pouze last minute:

Informace

Doporučení turistům
Služby v Ruské federaci mají stoupající úroveň a zejména ve velkých městech jsou zahraniční turisté obsluhováni již v slušném standardu. Jedná se zejména o kadeřnické, poštovní, bankovní, poradenské a konzultační služby. Je však třeba počítat se zvýšenými finančními náklady. Neustále je rozšiřována a zkvalitňována síť čerpacích stanic, služby motoristům a to zejména na hlavních silničních tazích, jako jsou Brest - Moskva, Moskva - Ufa, Moskva - Sankt Peterburg, Sankt Peterburg - Tallinn a Sankt Peterburg - Vyborg. Pohonných hmot je dostatek a to jak benzínu (i bezolovnatého), tak nafty.


Kurz ruského rublu (RUR) k USD osciluje v současné době v rozmezí od 27 do 28 RUR/USD a lze jen těžko odhadnout jeho hodnotu během turistické sezóny.


Ubytování v RF a zvláště v moskevských a petrohradských hotelích je drahé a je nutno počítat s poplatkem za noc v hotelích se standardním vybavením v rozmezí od 150 do 300 USD. Doporučujeme proto využívat služeb Českého domu při Velvyslanecví ČR v Moskvě, který nabízí 15 jednolůžkových pokojů v ceně 80 USD/noc, 51 dvoulůžkových pokojů á 100 USD/noc a 2 apartmány v ceně 130 USD/noc. Využít služeb Českého domu je vhodné i z bezpečnostního hlediska


Základní potraviny jsou v RF běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje a kuřivo. V mnohých případech se jedná o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví.

Bezpečnostní situace v zemi zůstává nadále neutěšenou, proto doporučujeme nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech ihned uvědomit místní policii a konzulární oddělení ZÚ Moskva.

Nadále platí doporučení kompetentních ruských orgánů o omezení pohybu cizích státních příslušníků v oblastech s doutnajícími místními konflikty. Jedná se zejména o území Čečenské republiky, hraniční teritorium Afghánistánu.

Celní a devizové předpisy
Dovoz a vývoz valuty z/na území RF
I. Obecná ustanovení

V souladu s odst. 3, článku 8, zákona RF č. 3615-1 ze dne 09.12.1992 “O regulaci valut a valutové kontrole” (ve znění změn z 29.12.1998, 05.07.1999 a 31.05.2001), odst.3 Nařízení Centrální banky RF č. 105-P “ O režimu vývozu valuty z Ruské federace fyzickými osobami” a Nařízením Hlavní celní rady RF č. 01-11/1 ze dne 12.01.2000 “ O režimu vývozu valuty z Ruské federace fyzickými osobami”, fyzické osoby - nerezidenti mohou převádět, vyvážet či odesílat z Ruské federace takové množství valuty, které nepřevyšuje množství valuty na území Ruské federace dříve na území Ruské federace
dovezené, převedené či odeslané.
Z RF mohou cizinci od 15. března 2003 vyvážet částku nepřevyšující 10.000,- USD, přičemž při vývozu částky větší než 3.000,-USD platí povinnost vyplnit na hraničním přechodu RF celní deklaraci.

Pozn:
Fyzické osoby-nerezidenti

a) fyzické osoby, které mají místo trvalého bydliště za hranicemi RF , byť se dočasně nacházejí na území RF
b) právnické osoby, které byly založeny v zahraničí a mají v něm i své sídlo
c) podniky a organizace, které nejsou právnickými osobami, byly založeny v zahraničí a mají v něm i své sídlo
d) cizí diplomatická a jiná oficiální zastoupení, dále pak mezinárodní organizace, jejich filiály a zastoupení
e) filiály a zastoupení nerezidentů uvedených v bodech b) a c)


V souladu s odst. 1 Nařízení Hlavní celní rady č. 01-14/1184 ze dne 25.10.1999
“O vývozu valuty fyzickými osobami” se potvrzením o dovozu valuty na území ruské federace fyzickou osobou - nerezidentem rozumí dokument vydaný ve stanoveném režimu celním orgánem RF při bezprostředním dovozu valuty.II. Dokumenty, potvrzující dovoz valuty na území RF fyzickou osobou - nerezidentem:a) celní deklarace forma T- 6

Potvrzuje celní orgán na základě vyplnění fyzickou osobou - nerezidentem.
Pozdější vývoz valuty fyzickou osobou - nerezidentem, suma které je uvedena v této deklaraci, se povoluje do doby jednoho roku od jejího vydání příslušným celním orgánem.b) potvrzení TC - 28

Vydává se celními orgány RF v souladu s nařízením Hlavní celní rady RF ze dne 03.06.1997 č. 316 “O potvrzení instrukce režimu vydávání formulářů TC-21, TC-22, potvrzení TC-28" na základě řádné deklarace valuty ve formuláři T - 6 v těchto případech:

- při dovozu do RF valuty v množství rovnému ekvivalentu 10 000 USD a více
- ve všech případech

- při dovozu do RF valuty v množství nepřevyšujícím ekvivalent 10 000 USD
- na základě žádosti fyzické osoby


Pozdější vývoz takto deklarované valuty z území RF je možný v průběhu dvou let od deklarování, přičemž potvrzení TC-28 musí předkládat celním orgánům osoba v něm uvedená. Při ztrátě potvrzení TC - 28 se nové nevydává.c) potvrzení č. 0406007 (vydávají směnárny nebo banky)


- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která jím byla konvertována z rublů nebo vyzvednuta z účtu ve zplnomocněné bance, je vlastnictví potvrzení č. 0406007. Vývoz valuty na základě tohoto potvrzení se povoluje po dobu dvou let od data vystavení potvrzení.

- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která jim byla dříve dovezena do RF a vložena na jeho valutový účet ve zplnomocněné bance
na základě celní deklarace potvrzující její dovezení je vlastnictví potvrzení č. 0406007 vydané touto bankou. V kolonce č. 7 s názvem Převzato klientem se doplňuje formulace
Převzato z prostředků dovezených ze zahraničí.

- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která mu byla dříve do RF převedena bez zřízení valutového účtu nebo později na tento účet ve zplnomocněné bance převedena, je držení potvrzení č. 0406007, vydané touto bankou, kde v kolonce č. 7 s názvem Převzato klientem se doplňuje formulace Převzato z prostředků převedených ze zahraničí.

- při vývozu fyzickými osobami - nerezidenty jiné valuty, než která byla dříve na území RF dovezena či převedena, se celnímu orgánu spolu s dokumenty potvrzujícími dovoz této valuty do RF (T-6, TC-28) či potvrzení č. 0406007 o převedení
této valuty do RF předkládá ještě další potvrzení č. 0406007, které potvrzuje konvertaci dovezené či převedené vauty na tu valutu, kterou fyzická osoba - nerezident aktuálně vyváží.

- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která mu byla vyplacena k úhradě služebních výdajů v zahraničí, je vlastnictví potvrzení č. 0406007, vydaného v souladu s Nařízením Centrální banky RF ze dne 25.06.1997 č. 62 “O režimu nákupu a výdeje valuty určené ke krytí služebních nákladů”III. Všeobecná ustanovení


a) v souladu s Nařízením hlavní celní rady RF ze dne 25.01.1999 č. 38 “ O potvrzení instrukce k celnímu odbavení a celní kontrole zboží přemisťovanému přes celní hranici Ruské federace, které není určeno k výrobní či jiné komerční činnosti” (se změnami ze dne 26.07.2000 a 09.06.2001) a odst. 1 Nařízení hlavní celní rady RF ze dne 28.07.1999 č. 480 “O deklarování valuty fyzickými osobami”, vyvážená valuta z RF fyzickými osobami - nerezidenty, pokud její množství převyšuje ekvivalent 1 500 amerických dolarů, musí být deklarována v písemné formě.

b) při deklarování vyvážené valuty fyzickými osobami - nerezidenty, všechny dokumenty, jejichž držení je podmínkou pro její vývoz, podléhají povinnému odevzdání celním orgánům.

c) podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která jím byla dříve dovezena do RF z Běloruské republiky je vlastnictví:

- potvrzení č. 0406007, vydané zplnomocněnou bankou Běloruské republiky

- celní deklarace vydaná celními orgány Běloruské republiky, která potvrzuje
dovoz valuty na území Běloruské republiky.

Potvrzení TC-21

se vydává celními orgány RF v případě dočasné deponace částky při jejím vývozu z území RF fyzickou osobou - nerezidentem, která nepředloží celní deklaraci T-6 nebo potvrzení TC-28 vydávaných při dovozu valuty na území RF nebo potvrzení č. 0406007 (tzn. nepředloží doklad o dřívějším dovozu, převodu atd.) v případě nemožnosti okamžitého návratu valuty na území RF (např. prostřednictvím doprovázející osoby).
Takto deponovaná valuta zůstává v držení celních orgánů dva měsíce. Do vypršení dvouměsíční lhůty může být valuta vrácena osobě, které bylo toto potvrzení vydáno nebo osobě zvlášť zplnomocněné. Po uplynutí dvouměsíční lhůty se valuta, v souladu s federálními zákony, stává majetkem RF.


Poznámka konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Moskvě:
Na veškerou valutu, která se z území RF fyzickou osobou - nerezidentem vyváží,
musí být jedno z příslušných potvrzení. Doporučujeme všem občanům ČR veškerou dovezenou valutu do RF deklarovat (T-6, popř. T-28). Nepokoušet se valutu, na kterou není jedno z příslušných potvrzení, vyvážet z území RF. Nedodržení těchto pravidel vede ke konfliktu s příslušnými právními normami a může mít za následek i konfiskaci
nesprávně vyvážené valuty. Byť se při vývozu musí písemně deklarovat pouze valuta v ekvivalentu nad 1 500 USD, doporučujeme deklarovat i veškeré menší částky (vyvarování se problémům při bezpečnostní kontrole před vstupem do gatu v souvislosti s doplňkovým hledáním potvrzujících dokumentů vyvážené valuty).
Doporučujeme našim občanům zvláště peněžní sumy vždy řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Nedeklarované částky peněz zpravidla podléhají konfiskaci.
Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.

Celní a devizové předpisy
Pokud je občan ČR zdravotně pojištěn, asistenční služba, na kterou se v souvislosti s instrukcí obrátí, sama vybere vhodné zdravotní zařízení k ošetření či hospitalizaci. Lze též v akutních případech využít doporučení pracovníků ZÚ.
ZÚ ČR doporučuje všem občanům ČR při cestě do RF uzavřít příslušnou zdravotní pojistku.

Důležitá telefonní čísla

přivolání požárníků : 01
přivolání policie: 02
záchranná služba a první pomoc: 03
hlášení úniku plynu: 04
ZÚ ČR Moskva: 007 095/251 05 40 - 5
007 095/250 22 25


Informace: MZV ČR


Zajímavé odkazy

Mapy Ruska a bývalého Sovětského svazu
VÍZA, cesty do Ruska na objednávku, expedice, extrém, výpravy na Severní pól

Průvodci a mapy


Centrální...
Centrální  a Západní Kavkaz - Dombaj, Prielbrusie, Bezengi
270 Kč

© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz